VERMINDERING VAN DE KOERS MET 10% VAN 7,35 NAAR 6,62

Het is gebleken, dat een aantal leden, de zinsnede handelende over de 10% korting, verkeerd hebben geїnterpreteerd. De bedoeling was om aan te geven, dat, hoewel de VSB een koers van 7.35 hanteert voor SRD betalingen, leden die voor 31 maart hun contributie voldoen de koers van 6.62 kunnen hanteren, hetgeen een 10% korting op de vigerende koers inhoudt. Wij verontschuldigen ons voor mogelijk ongerief ontstaan als gevolg van deze zinsnede.

ILO ZAL TECHNISCHE ASSISTENTIE VERLENEN AAN PTC
De International Labour Organization (ILO) zal van 30 januari tot en met 1 februari 2017 een driedaagse workshop in ‘Competency-Based Education and Training’ (CBET) verzorgen voor het Polytechnic College Suriname (PTC). De workshop is gericht op het aanleren van vaardigheden om het curriculum van de diverse studierichtingen te baseren op het CBET concept. De facilitator van de workshop is Dr. Hassan Bata Ndahi, Senior Specialist, Skills and Employability, ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean.

‘Competency-Based Education and Training’ vereist dat studenten gedurende het leerproces specifieke vaardigheden moeten worden aangeleerd op basis van praktische toetsing. CBET moet dus resulteren in afgestudeerden, die bewezen hebben over concrete vaardigheden te beschikken om hun gekozen beroep uit te oefenen. Om CBET te implementeren is het uiteraard vereist dat het curriculum wordt aangepast. Het PTC wil hieraan de nodige aandacht besteden in de komende periode om de kwaliteit van het onderwijs en haar afgestudeerden op een hoog niveau te houden. De curricula van de programma’s Food Technology, Agronomy en Animal Production & Health Technology zijn al gebaseerd op het CBET concept. Deze programma’s zijn ontwikkeld gedurende het C-EFE (Caricom Education for Employment) programma van CARICOM dat gefinancierd is door Canada.

De directeur van het PTC, de heer Robby Holband, is zeer verheugd met deze assistentie van de ILO. “De totale organisatie krijgt nu meer inzicht in het CBET gebeuren. Hierdoor kunnen de overige programma’s sneller aangepast worden,” zegt de PTC directeur. Hij geeft ook aan dat het onderwijs nog interessanter wordt gemaakt voor de studenten, wat zal leiden tot een hoger percentage uitstroom en minder drop outs. Het aangeboden onderwijs binnen PTC is competentie gericht en praktijk gestuurd. In het kader van competentie gericht onderwijs is door het instituut in 2016 PLAR (Prior Learning Assessment & Recognition) geïntroduceerd. PLAR is voor personen die, in het bijzonder buiten formele leeromgevingen, competenties hebben verworven welke het mogelijk maken om een vervolgopleiding aan dit instituut te volgen. De missie van het PTC richt zich op het markgericht en efficiënt vormen van de persoonlijkheid van de student.

De technische assistentie van de ILO vindt plaats in het kader van het overeengekomen programma gericht op de ‘Enabling Environment for Sustainable Enterprises’ (EESE) in Suriname, waarvan de VSB de trekker is. De VSB, die nationaal en internationaal als de meest representatieve werkgeversorganisatie in Suriname wordt erkend, onder andere door de ILO, heeft het verzoek om technische assistentie ingediend bij de ILO op basis van de door de directeur van het PTC helder aangegeven behoefte en voorts het noodzakelijk contact tussen het PTC en de ILO tot stand gebracht.

De VSB onderkent reeds jaren de noodzaak voor ‘Competency-Based Education and Training’, alsook de belangrijke rol, die PTC reeds 20 jaar speelt in het aanleveren van hoger geschoold technisch kader; het PTC is opgericht op 21 februari 2017. Dit technisch opleidingsinstituut biedt 10 bachelor programma’s en een master programma, cursussen, trainingen, consultancy en contractonderwijs aan.

ROSEBEL GOLD MINES VERVOERT LEERKRACHTEN VAN PARAMARIBO NAAR ATJONI

Rosebel Gold Mines heeft positief gereageerd op het verzoek van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, om leerkrachten van de scholen in het Boven-Suriname gebied te Sipaliwini naar hun scholen te vervoeren. De leerkrachten zijn na de kerstvakantie vanwege vervoersproblemen niet naar hun scholen vervoerd, Rosebel heeft bussen ingezet om de leerkrachten naar Atjoni te transporteren van waaruit ze naar hun respectievelijke scholen gaan.

AANBIEDINGEN VAN VSB LEDEN EN SAMENWERKENDE ORGANISATIES

Human Capitol Management Solutions n.v. (HCMS NV), heeft een sub-bedrijf genaamd E4K, die naast trainingen en opleidingsmodellen voor organisaties, ook trainingszalen verhuurd in diverse pakketten. Voor meer info bent u terecht op de website: www.e4ktrainingen.com

De Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging In Suriname (SIVIS), biedt ook dit jaar trainingen aan. Voor een jaaroverzicht van hun trainingen kunt u de website www.sivis-suriname.org bezoeken of mailen naar sivis2013@gmail.com, bellen kan ook op 450052 of loopt u langs aan de Arabistraat 7 – Geyersvlijt.

KLEINE ONDERNEMERS KRIJGEN FONDS

Tijdens een openbare hoorzitting van het ressort Rainville, heeft Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie, aangegeven dat er voor kleine ondernemers een fonds van 5 tot 10 miljoen SRD komt. Met betrekking tot de stijgende kosten van levensonderhoud is het volgens de minister niet alleen de supermarkthouders die de prijs bepalen, maar er zijn volgens haar meer dan 20 aspecten die zorgen voor de totstandkoming van de prijs. Ze beloofde ook hieraan aandacht te besteden welke moet gaan leiden tot verbetering.

STEERING COMITÉ VOOR NALEVING TECHNISCH VOORSCHRIFT ETIKETTEN GEÏNSTALLEERD

Op woensdag 18 januari heeft Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie een steering comité geїnstalleerd, die de naleving van het technisch voorschrift met betrekking tot etiketteren van voorverpakte goederen zal nagaan. Dit vooschrift welke op 14 augustus 2014 in werking is getreden, moet de kenmerken van het product aangeven. In het comité hebben zitting vertegenwoordigers van de controlerende instanties, de controle werkzaamheden zijn per 20 januari gestart.

ILO NIEUWS – WERELD WERKLOOSHEID ZAL MET 3,4 MILJOEN STIJGEN IN 2017

GENÈVE (ILO News) – De wereldwijde werkloosheid zal naar verwachting bescheiden stijgen van 5,7 naar 5,8 procent in 2017, wat neerkomt op een stijging van 3,4 miljoen werklozen volgens een nieuw ILO rapport.
Het totaal aantal werklozen wereldwijd in 2017 wordt geraamd op iets meer dan 201 miljoen, met een verwachtbare extra stijging van 2,7 miljoen in 2018. Het tempo van de groei van de beroepsbevolking overtreft het scheppen van banen, volgens de ILO World Werkgelegenheid en Sociale Outlook – trends 2017 (Weso).

We staan voor de dubbele uitdaging, ten eerste, het herstel van de schade veroorzaakt door de wereldwijde economische en sociale crisis, en ten tweede het creëren van geschikte banen voor de tientallen miljoenen nieuwkomers op de arbeidsmarkt per jaar, “zei ILO-directeur-generaal Guy Ryder. “De economische groei blijft teleurstellen en ondermaats presteren, zowel in termen van niveaus als de mate van integratie. Dit schetst een zorgelijk beeld voor de wereldeconomie en zijn vermogen om voldoende banen te genereren, naast hoogwaardige banen alleen. Aanhoudend hoge niveaus van kwetsbare vormen van werkgelegenheid in combinatie met een duidelijk gebrek aan vooruitgang in de kwaliteit van het werk, zelfs in landen waar samengevoegde cijfers verbeteren, is het alarmerend. We moeten ervoor zorgen dat de voordelen van de groei worden gedeeld op een rechtvaardige manier”,voegde Guy Ryder eraan toe.

Het rapport toont aan dat kwetsbare vormen van werk, dat wil zeggen medewerkend gezinslid en op zichzelf staande werknemers, naar verwachting boven de 42 procent van de totale werkgelegenheid zal blijven, wat neerkomt op 1,4 miljard mensen wereldwijd in 2017.”In feite, bijna één op de twee werknemers in de opkomende landen zijn in een kwetsbare vorm van werkgelegenheid, oplopend tot meer dan vier op de vijf werknemers in ontwikkelingslanden”, zegt Steven Tobin, ILO Senior Economist en hoofdauteur van het rapport. Als gevolg hiervan zal het aantal werknemers in kwetsbare werkgelegenheid naar verwachting groeien met 11 miljoen per jaar, met als meest getroffen gebieden Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara.

CONTRASTERENDE REGIONALE TRENDS
De auteurs waarschuwen ook dat de werkloosheids uitdagingen vooral acuut zijn in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waar de littekens van de recente recessie een belangrijk effect zullen hebben in 2017, evenals in Sub-Sahara Afrika. Beide regio’s worden geconfronteerd met een sterke groei van het aantal individuen van de beroepsbevolking. Daarentegen zou de werkloosheid in 2017 in de ontwikkelde landen teruglopen naar 6,2 procent (van 6,3 procent). Maar het tempo van de verbetering vertraagt en er zijn tekenen van structurele werkloosheid. In zowel Europa als Noord-Amerika, blijft de langdurige werkloosheid hardnekkig hoog in vergelijking met pre-crisis niveau, en in Europa, blijft het stijgen, ondanks de teruglopende werkloosheid.

TEKORTEN AAN WAARDIG WERK ONDERSTEUNEN MAATSCHAPPELIJKE ONVREDE EN DE BEREIDHEID OM TE MIGREREN
Een andere belangrijke trend benadrukt in het rapport is dat de vermindering van de armoede vertragend werken op de vooruitzichten van het uitroeien van armoede, dit brengt de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in gevaar. Het aantal werknemers die minder dan $ 3,10 per dag verdienen zal naar verwachting met meer dan 5 miljoen stijgen in de komende twee jaar in ontwikkelingslanden. Op hetzelfde moment, wordt gewaarschuwd dat de wereldwijde onzekerheid en het gebrek aan fatsoenlijke banen, naast andere factoren, sociale onrust en migratie in vele delen van de wereld teweeg zal brengen. Tussen 2009 en 2016 is het aandeel van de beroepsbevolking dat bereid is om naar het buitenland te migreren gestegen in bijna alle regio’s van de wereld. De grootste stijging vond plaats in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Arabische staten.

EEN OPROEP TOT INTERNATIONALE SAMENWERKING
Naar aanleiding van beleidsaanbevelingen, denken de auteurs dat een gecoördineerde inspanning om fiscale stimuleringsmaatregelen en een toename van overheids investeringen rekening houdende met de fiscale ruimte van elk land, onmiddellijk een jump-start zou bieden aan de wereldwijde economie en de vermindering van de wereldwijde werkloosheid in 2018, met 2 miljoen in vergelijking met onze basis prognoses. Toch moeten die inspanningen worden begeleid door internationale samenwerking.”Het stimuleren van de economische groei in een billijke en rechtvaardige manier, vereist een veelzijdige beleidsaanpak dat de onderliggende oorzaken van de wereldwijde stagnatie, zoals inkomensongelijkheid aanpakken, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het land”, zei Tobin.

*Volgens het ILO rapport is het aantal volwassenen dat opzoek is naar werk en geen baan heeft gevonden in Suriname tussen de 9 – 13%.

 

KEN UW MEDE LID: HARSONS

 

Logo Harsons Partners

HARSONS is een organisatie die wordt getypeerd als Innovatieve Klassieker. Opgericht in 1960 met het idee om duurzame en innovatieve producten en diensten aan de man te brengen. Ze staan bij de Vereninging Bedrijfsleven Suriname (VSB) geregistreerd in de categorie handel. Door een gezonde mix van 56 jaar ervaring op de markt en frisse ideeën blijven wij groeien. Wij brengen duurzame en mooie producten op een heel eigenzinnige manier aan de man; namelijk met een grote focus op partnerschap en relaties.

Ons Werk
HARSONS is een organisatie die de mooiste en meest duurzame producten levert met de bijhorende hoogwaardige service. Wij geloven dat elke investering een duurzaam karakter dient te hebben. Wij nemen dan ook elke investering serieus en doen ons best om elke partner excellent van dienst te zijn. Wij houdens onszelf dan ook aan de onderstaande voorwaarden:
• Hoogste kwaliteitsstandaarden voor al onze producten; van bureaustoel tot tegels, van archiefkasten tot gevelsystemen.
• Producten van wereldklasse met firstclass support van leveranciers als Hunter Douglas, Milliken Carpets, Toshiba Medical Systems, Draeger Medical Devices, Ethicon, Palmberg bureau inrichting, etc.
• Producten met een prachtig ontwerp aangeboden door slimme en toegewijde mensen.
“Elke dag een beetje beter”, klinkt regelmatig door onze wandelgangen en is ook de mindset waarmee wij steeds onszelf en onze partnerschappen evalueren. Zo werken wij continu aan vooruitgang.
Onze missie is om vruchtbare relaties aan te gaan met partners waarbij wij ons committeren aan het voorzien in de beste ondersteuning bij onze producten. Onze partners waarderen ons hiervoor en samen werken wij aan stabiele en blijvende vooruitgang.

Golden Circle Harsons Partners
Onze golden circle is leidend voor onze outlook op de markt.

Kortom, wij voorzien u graag in de volledige inrichting van uw pand; van de vloer tot het plafond, van binnen en buiten, in topkwaliteit!

Neemt u een kijkje op www.harsons.com voor een overzicht van ons productportfolio of maak vrijblijvend een afspraak met ons via 424458 of info@harsons.com om al uw investerings- en/of bouw- en inrichtingsplannen te bespreken.