DE STARTERSDAG EN FATUM – VSB BEST YOUNG ENTREPRENEUR AWARD

De Startersdag georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vindt volgend week plaats en wel op zaterdag 25 maart 2017 van 10:00 – 18:00 uur in het Courtyard by Marriott Hotel. De inschrijving voor de deelname aan de FATUM – VSB Best Young Entrepreneur Award kan nog tot maandag 20 maart, waarna de jury zich bezig zal houden met de beoordeling van de inzendingen.

De teach-in voor de deelnemers is op woensdag 15 maart gehouden. Op de Startersdag zullen onder andere aanwezig zijn, juristen, administratie kantoren, banken, consultants, verzekerings maatschappijen, KKF, ASFA, de Belastingdienst, de ABS, het Surinaams Standaarden Bureau en het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Naast informatie van de bedrijven en instanties zullen er workshops worden gehouden. Tevens zullen er “CEO talks” plaatsvinden, waarbij CEO’s de kneepjes van het managen alsook hun ervaringen met de aanwezigen zullen delen, er bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan de CEO’s. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Op onze website www.vsbstia.org en facebook page bent u terecht voor meer informatie over de Startersdag.

Schade verzekeringsmaatschappij FATUM N.V. treedt als hoofdsponsor op van zowel de Startersdag als de FATUM -VSB Best Young Entrepreneur Award. De evenementen worden ook ondersteund door de International Labour Organization (ILO), terwijl de Hakrinbank N.V., Fernandes Bottling Company, IAMGOLD / Rosebel Gold Mines N.V.en Suriprint optreden als mede-sponsoren.

DE HEER JAN VAN CHARANTE ZAL DE VSB VERTEGENWOORDIGEN OP DE ILO TRIPARTIETE SECTORALE MEETING

De heer Jan van Charante is geselecteerd als 1 van de 6 vertegenwoordigers van werkgevers wereldwijd, die in de periode 24 tot en met 28 april 2017 zullen participeren aan de tripartiete sectorale vergadering van de ILO. Op deze vergadering welke in Geneve, Zwitserland wordt gehouden, zullen aan de orde komen de uitdagingen en kansen voor fatsoenlijk werk in de gezondheidszorg, met een focus op werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden. De heer van Charante heeft zitting in het bestuur van de VSB, en is tevens directeur van de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg. De VSB had de heer van Charante voorgedragen, vanwege zijn kennis en ervaring op dit gebied.

Eerder viel de eer te beurt aan de heer Leon van Hoff, General Manager, DP World Paramaribo, die in de periode 21 tot 30 november 2016 de VSB vertegenwoordigde in Geneve, Zwitserland op een meeting van experts om te geraken tot herziening van de gedragscode, inzake veiligheid en gezondheid in havens.

Mevrouw Karin Refos is eerder, ook na voordracht van de VSB, gekozen om het Caribisch gebied te vertegenwoordigen op de American Regional Conference, welke als thema heeft “Women in business and management”. Deze conferentie zal gehouden worden van 23 tot 25 mei 2017 te Peru, Lima.

Aan de heer Jan van Charante en mevrouw Karin Refos wordt alvast veel succes toegewenst !

ALLES IS GEREED VOOR DE PRODUCTIVITY MEASUREMENT WORKSHOP
Alles is gereed voor de Productivity Measurement Workshop, welke op maandag 20 maart 2017 gehouden wordt in de Banquet Hal van Hotel Torarica. De leden en overige instanties, die zich hebben geregistreerd hebben inmiddels ook al de agenda van deze workshop ontvangen.

De workshop, welke verzorgd zal worden door de Barbados Productivity Council, zal bijgewoond worden door 40 personen, afkomstig uit het bedrijfsleven, maar ook vertegenwoordigers van de Competiveness Unit Suriname (CUS), het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, het Ministerie van Arbeid, het Algemeen Bureau voor de Statistiek  en het Planbureau zullen aan deze workshop deelnemen. Vertegenwoordigers van de ILO en de Caribbean Employers’ Organization (CEC) zullen eveneens aanwezig zijn.

15 MAART 2017 WERELD CONSUMENTENRECHTEN DAG
Woensdag 15 maart was Wereld Consumentenrechten dag. Het thema dit jaar was het bevorderen van de toegang, participatie en innovatie in digitale technologie. Een bewustwordingscampagne zal worden opgezet door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met relevante actoren, zoals Telecom providers, de ICT Associatie, Spang Makandra en het ministerie van Sport en Jeugdzaken.

“Er zijn gevaren aan verbonden. Je legt jezelf bloot aan de wereld. Je mag denken wat je wil, maar je mag niet doen wat je wil omdat we met elkaar in een samenleving wonen. De overheid komt daarom met wetgeving om de consument te beschermen. De Wet Elektronisch Handelsverkeer is al bij De Nationale Assemblee in behandeling en zal het mogelijk maken dat zulke ICT-mogelijkheden eindelijk een juridische grondslag krijgen”, zegt Minister Welzijn.

28 APRIL 2017 WERELD DAG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

Op 28 april 2017 is het Wereld dag voor veiligheid en gezondheid op het werk, het thema voor de Campagne voor 2017 is “optimaliseren van het verzamelen en gebruiken van Organizational Safety and Health(OSH) DATA, om te geraken tot betrouwbare veiligheid en gezondheid op het werk.

De Verenigde Naties 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling die op 25 september is aangenomen, omvat een actieplan met concrete doelstellingen tegen armoede, de bescherming van de planeet, en zorgen voor welvaart voor iedereen. Met de goedkeuring ervan, is de capaciteit om betrouwbare OSH gegevens te verzamelen en te gebruiken ook onmisbaar geworden. De landen zullen zich moeten inzetten dit uit te voeren en te rapporteren over een aantal van de agenda van 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling alsook de doelstellingen te halen.

Sustainable Development Goal 8 in het bijzonder, voorziet in de promotie van “inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen” en zijn target 8.8, richt zich op de “bescherming van de rechten van werknemers en de bevordering van veilig werkomgevingen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij in precaire werkgelegenheid. Target 8.8 landen worden verzocht te rapporteren over de volgende indicator:” Frequentie van fatale en niet-dodelijke arbeidsongevallen, op basis van geslacht en migrantenstatus “.

Meerdere ILO-OSH-verdragen vereisen ook de ratificatie van de lidstaten om mechanismen te verzamelen en het gebruiken van betrouwbare OSH gegevens voor het vasttellen van preventieve doeleinden. Deze ILO instrumenten erkennen dat de verzameling en het gebruik van betrouwbare OSH gegevens onmisbaar zijn voor de opsporing van nieuwe risico’s en de identificatie van gevaarlijke sectoren, de ontwikkeling van preventieve maatregelen, alsmede de uitvoering van het beleid, systemen en programma’s op internationaal , nationaal en bedrijfsniveau. OSH gegevens vormen de basis voor het stellen van prioriteiten en het meten van vooruitgang.

Om de lidstaten te ondersteunen bij de verbetering van hun capaciteit voor het verzamelen en gebruiken van betrouwbare OSH data, heeft de ILO een toolbox geproduceerd met de volgende relevante bronnen:
• Factsheets
• Begeleiding materialen
• International Labour Standards
• Goede praktijken op nationaal niveau
• Strategie voor documenten en rapporten
• Databases

Het is voor de ILO een genoegen om te werken met de lidstaten, de sociale partners en andere belanghebbende partijen, om de uitdaging aan te gaan dat de OSH gegevens voldoen om hun verplichting op de uitvoering van de doelstellingen van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en hun verplichtingen krachtens de ILO-conventies na te komen.

Onderstaand enkele links die u kunnen helpen bij het optimaliseren van het verzamelen, verwerken en toepassen van OSH data:

Toolbox for the collection and use of OSH data

Challenges for the collection of reliable OSH data – Fact sheet

Data Sources for Optimizing the Collection and Use of OSH data – Fact sheet

Good Practices for the development and implementation of National Notification and Recording Systems – Fact sheet

HET MINISTERIE VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME GAAT OVER TOT CERTIFICATEN IN PLAATS VAN VERGUNNINGEN VOOR BEPAALDE SECTOREN

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, zal binnenkort ertoe overgaan vergunningen te vervangen door een certificaat, hierdoor wil het ministerie ondernemerschap vergemakkelijken. Volgens Minister Ferdinand Welzijn, is deze aanpak meer gericht op de kwaliteit van een bedrijf of beroep, bij vergunningen ligt het accent op de bevoegdheid om een onderneming te beginnen. Bij het certificaat systeem zal ondermeer gelet worden op standaarden en regels voor de uitoefening van een specifiek beroep. Landelijke certificeringsinstanties zullen daarover oordelen.