DE STARTERSDAG EN FATUM – VSB BEST YOUNG ENTREPRENEUR AWARD

De Startersdag en de bekendmaking van de FATUM-VSB Best Young Entrepreneur vinden morgen, zaterdag 25 maart, plaats van 10:00 – 18:00 uur in Courtyard by Marriott Hotel. Alles is al in kannen en kruiken en het wachten is nu op de officiële opening door de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Zijne Excellentie Ferdinand Welzijn. Na het officieel gedeelte, waarin ook de uitreiking van de FATUM-VSB Best Young Entrepreneur Award zal plaatsvinden,
kunnen de aanwezigen de nodige informatie vergaren en CEO talks en workshops bijwonen. Van 18:00 – 20:00 uur vindt er een netwerk borrel plaats met live entertainment. Hier treft u de link voor het programma van de dag.

DE VERENIGING SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN (VSB) HIELD PRODUCTIVITY MEASUREMENT WORKSHOP

VAN LINKS NAAR RECHTS VSB VOORZITTER DE HEER BRYAN RENTEN, ILO SENIOR SPECIALIST VANESSA PHALA, ZIJNE EXECELLENTIE MINISTER SOEWARTO MOESTADJA VAN HET MINISTERIE VAN ARBEID.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hield op maandag 20 maart in de banquet hall van Hotel Torarica een Productivity Measurement Workshop. Deze workshop werd gehouden in samenwerking met de Caribbean Employers Confederation (CEC), waar de VSB lid van is, met fondsen beschikbaar gesteld door de Europese Unie. De workshop was eveneens bedoeld om de lidlanden in staat te stellen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen, welke de implementatie van de Economic Partnership Agreement (EPA) met zich meebrengt. “De VSB viert op 28 maart 2017 haar 67ste jaardag, besloten is deze op sobere wijze te gedenken gezien de crisis in ons land, we hebben gemeend in dit kader enkele educatieve activiteiten te organiseren voor onze leden maar ook anderen. Deze workshop is daar één van”, zei de voorzitter van de VSB.
Volgens de voorzitter past deze workshop zonder meer binnen de geplande activiteiten, daar het Bestuur in de planning van de activiteiten zich heeft gefocust op 2 thema’s, productiviteit en ondernemerschap.

Deze workshop past ook in het traject welke vorig jaar is ingegaan samen met de International Labour Organization (ILO) en de Competitiveness Unit Suriname (CUS), om het bewustzijn van Surinamers te vergroten over de noodzaak om te focussen op productiviteit in ons land. In 2016 zijn er al een drietal meetings gehouden en het resultaat is, dat het programma SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) van de ILO, in de loop van dit jaar in Suriname geїntroduceerd zal worden.

Vanessa Phala, Senior Specialist, Employers’ Activities, besteedde aandacht aan de diverse lidlanden, waar een dergelijke workshop eerder is gehouden en deelde haar ervaringen met de aanwezigen. De Minister van Arbeid Zijne Excellentie Soewarto Moestadja gaf in zijn speech aan zeer verheugd te zijn met deze
workshop, daar dit past in het door zijn ministerie gevoerde beleid. “Er zijn reeds stappen gezet om te komen tot een National Productivity Center, ook de wet voor deze center is reeds voorbereid. Ik zou de aanbevelingen die voortvloeien uit deze workshop heel graag willen overnemen” gaf de Minister van Arbeid aan. Deze workshop past volgens de minister ook binnen één van de doelstellingen van de ILO namelijk Decent work. De heer Anthony Sobers, Chief Programme Manager, Barbados Productivity Council, gaf een overzicht van productiviteitsconcepten, de belangrijkheid van het meten van de productiviteit en hoe dat te meten, en het vaststellen van een productiviteits metings systeem.

Mevrouw Nadia Skeete, Economist, Barbados Productivity Council ging in op de noodzaak van het hebben van een productiviteitsraad, organisatorische en bestuurlijke structuur, het wettelijk kader, ervaring van het Barbados Productivity Center met betrekking tot de vestiging en de duurzaamheid, alternatieve manieren voor het meten van de productiviteit in kleinere staten, het meten van de productiviteit in de productie – en dienstensector.
De workshop werd door de participanten als interessant en leerrijk ervaren.

DE SURINAAMSE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ WIL MARKTCONFORME TARIEVEN HANTEREN VOOR GROOTVERBRUIKERS

De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), heeft recentelijk een aanpassing van het watertarief voor grootverbruikers doorgevoerd van 2 cent per liter wat neerkomt op 20 SRD per kubieke meter. De directeur van de SWM heeft aangegeven een verdere aanpassing door te willen voeren om het tarief marktconform te maken. Het Platform van Organisaties van het Bedrijfsleven heeft protest aangetekend tegen de eerdere verhoging en wacht op een gesprek, welke door de regering is beloofd om over deze kwestie te praten. Het Platform is dan ook niet op de hoogte van de aangegeven voornemens en hoopt dat de juiste beslissing in deze zal worden genomen.

TOERISTENKAART NU OOK TE VERKRIJGEN BIJ DE BALIES EN OP DE VLUCHTEN VAN DE SLM

Met het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) en het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C), zullen reizigers nu in staat worden gesteld de toeristenkaart te kunnen aanschaffen bij de balies van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) alsook op de vluchten. Het ministerie is hiertoe overgegaan, nadat gebleken is dat toeristen in lange rijen moeten staan om een toeristenkaart te kunnen aanschaffen. Meerdere bedrijven zal ook de mogelijkheid geboden worden om de toeristenkaart te kunnen aanbieden.

HET MINISTERIE VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME STOPT TIJDELIJK DE IMPORT VAN VLEES EN VLEESPRODUCTEN UIT BRAZILIЁ

Evenals andere landen in de regio en daarbuiten, stopt ook Suriname tijdelijk de import van vlees en vleesproducten uit Brazilië waar een omvangrijk schandaal in de rund- en kipsector aan het licht kwam. Hierover heeft de minister van Handel, Industrie en Toerisme een spoedonderhoud gehad met importeurs. De importeurs hebben zelf aangegeven voorlopig te stoppen met de import van vlees en vleesproducten vanuit Brazilië. De twee grootste vleesproducenten en verwerkers van rund- en kippenvlees JBS en BRF, zijn volgens de Braziliaanse autoriteiten betrokken bij het schandaal waarin nu al 21 bedrijven worden genoemd. Van zowel JBS als BRF zijn diverse producten zoals corned beef, kip- en kipdelen, nuggets, saucijsjes en burgers van verschillende merken in vrijwel alle supermarkten te verkrijgen. Brazilië is de grootste exporteur van rundvlees en kip in de wereld. De minister wacht de onderzoeksresultaten af alvorens over te gaan tot een volledige stopzetting van importen van vlees en vleesproducten uit Brazilië. Het Ministerie zal een lijst publiceren met producten die niet moeten worden geconsumeerd.

HET CARICOM SECRETARIAAT GEEFT APPARATUUR VOOR HET OPZETTEN VAN EEN ONLINE OPERATING SYSTEM

Het Caricom Secretariaat (CariSec) is bezig met het uitvoeren van een project ter bevordering van de Caricom Single Market en Economy, CSME, een onderdeel daarvan is, het opzetten van een online operating system voor het delen van informatie over ondermeer de arbeidsmarkt, statistieken en sociale zekerheid. In april 2016 is nagegaan in welke lidstaten er apparatuur kan worden geplaatst, die volgens eisen van de Europese Unie (EU) zullen worden gebruikt voor het voornoemd project. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is CSME focal point, en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele implementatie en coördinatie van het CSME regiem, uit die verantwoordelijkheid heeft zij voor de distributie van het apparatuur voor het opzetten van een online operating system zorggedragen. De instanties die in aanmerking zijn gekomen voor het apparatuur zijn, het ministerie van Arbeid 3 notebooks en 1 netwerk printer, terwijl het Algemeen Statistiek Bureau (ABS) 2 notebooks en het Pensioenfonds 1 notebook in ontvangst mochten nemen. Op een later tijdstip kan het ABS een SPSS Statistical package van het Caricom Secretariaat tegemoet zien.

HET POLYTECHNIC COLLEGE SURINAME (PTC) LEVERT 40 BACHELOR STUDENTEN AF

Het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft veertig bachelor studenten afgeleverd. Het betreft 6 afgestudeerde studenten afkomstig van het bachelor programma Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO), 6 van Electrotechniek (Electro), 9 van het programma Informatie- en Communicatie Technologie (ICT), 12 van Infrastructuur (Infra) en 7 van het bachelor programma Werktuigbouwkunde (WTB). De best geslaagde, met eindcijfer 8.1, is de student Mohammed-Ali Kurban van de opleiding Werktuigbouwkunde, de oudste student is 58 jaar in leeftijd. “Technisch geschoold kader is meer dan ooit nodig in onze samenleving, ik ben ervan overtuigd dat onze studenten mede zullen zorgen voor stabilisering en verbetering van de Surinaamse economie,” zei directeur Robby Holband van het Polytechnic College Suriname.

NIEUW DAGELIJKS BESTUUR GEKOZEN BIJ SURINAME BUSINESS FORUM

Op 15 maart vonden er verkiezingen plaats voor het dagelijks bestuur van het Suriname Business Forum. Voor de termijn van 15 maart 2017 tot 15 maart 2018 zijn de navolgende leden bij acclamatie gekozen:

  • Voorzitter, de heer Biekram Ganga
  • Secretaris, mevrouw Marion Stekkel – Vroom
  • Penningmeester, mevrouw Reina Raveles