VSB EN FRANS – GUYANESE PARTNERS HIELDEN EEN GESLAAGDE “FRANSE DAG”

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) organiseerde samen met partners uit Frans-Guyana, op zaterdag 5 augustus een Franse Dag in ‘t Vat. De VSB heeft groot belang bij alle bedrijfstakken van de hele economie, zegt VSB bestuurslid Jan van Charante. “De focus was nu het toerisme als snelle en toch duurzame verdiener, waar je weinig investeringen voor nodig hebt. Wanneer het toerisme eenmaal opgang komt, volgt de handel tussen de twee landen vanzelf”.

De Franse Dag bestond uit een beurs gedeelte met Franse horeca- en tourorganisaties. Onder hen was seafood producent Cogumer met de diepvries visgerechten ‘Les Cuisines de Lucette’ en fabrikant Délices de Guyane gespecialiseerd in fruitproducten als jam, chutney en rum. En toeristische organisaties als Guyane Evasion, JAL Voyages en het Comité voor Toerisme Frans-Guyana.

De VSB wil de sector helpen ontwikkelen. Er kan meer uit worden gehaald, als er aan de obstakels wordt gewerkt. “Hoe mooi zou het niet zijn als een weekendje met je gezin de grens overgaat naar een Europees land. Er zijn leuke appartementjes aan het strand, gezellige restaurantjes en toeristische attracties te bezoeken.” Het ideale vakantieplaatje hoeft niet zoveel barrières te kennen en duur te zijn”, vindt Van Charante. “Je hebt geen ‘bogo bogo’ geld nodig om toch eenprettige vakantie te hebben.”

Toeristen ondervinden barrières aan de beide kanten van de grensrivier. Het begint met het visum. Surinamers moeten die in Paramaribo aanvragen en ze kost € 60 per persoon. Dan de oversteek met de veerboot. De tocht kost al gauw € 70 v.v. voor de auto alleen – los van het passagierskaartje. Een andere barrière is de hoge autoverzekering van € 200 – € 600 voor wie met de eigen auto reist. Wie dit niet doet, is aangewezen op een dure taxi of autohuur aan de Franse kant. “Ga maar na wat een Surinaams gezin alleen al kwijt is aan visum- en transportgeld.”De Fransen tellen een stuk minder neer, zoals € 30 voor de toeristenkaart. Maar die is alleen tijdens werkdagen te krijgen op het consulaat te Cayenne.

Van Charante merkt op dat de Fransen liever in eigen auto reizen. Ze betalen € 80 voor de autoverzekering – naast de verplichte verzekering van rond de € 1000. De Franse ambassadeur pleit voor de verlaging van visatarieven tot ongeveer hetzelfde niveau als de toeristenkaart. Hij heeft zijn superieuren al hierover geraadpleegd. “Voor de wijzigingen van de visagelden heb ik de toestemming van de Franse regering nodig. Zij moeten eerst de autoriteiten in Frans-Guyana hierover raadplegen”, legt hij uit. En in afwachting van die lange procedure voor goedkeuring, komt hij met de korte termijn oplossing: gratis visa! Surinamers die een tour via een reisbureau of touroperator willen maken in Frans-Guyana, krijgen een gratis toeristenvisum. Zij hoeven geen € 60 meer te betalen hiervoor. “We moeten nog alle details uitwerken op de ambassade en instanties zoals de toerismebranche informeren”, benadrukt de ambassadeur.

Godo speelt in
De Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo ging in op de uitnodiging. “Frans-Guyana is dichtbij Albina, waar wij een filiaal hebben en dit is mijn kans om zaken te doen”, zegt Loes Robinson, zakelijk manager. De Franse ondernemers moeten weten dat zij een rekening bij ons kunnen openen. “Toerisme is van belang voor Suriname. Toeristen kopen en zo wordt ondernemerschap gestimuleerd. Ondernemers gaan denken ‘wat kan ik hen allemaal bieden’. En Godo denkt ‘hoe accommodeer ik ondernemerschap”, zegt Robinson. De bank beseft dat toerisme in ontwikkeling is en wil gerichte producten creëren voor de verschillende doelgroepen.’De bank biedt weliswaar geen pin-optie bij de automaat, maar wel de valuta wissel service. En verruimde openingstijden om de toerist tegemoet te komen zijn niet uitgesloten. Een andere service die Godo biedt is de verkoop van autoverzekeringen voor reizigers die met een eigen auto oversteken.

Kijken naar mogelijkheden
De VSB ziet veel potentie voor Surinaamse ondernemers in Frans-Guyana. “Vooral in deze crisisperiode moeten we kijken naar de opportunities.” Van Charante voegt gelijk aan toe dat Frans-Guyana een Europees land is. “Je kunt niet een, twee, drie een business daar beginnen. Er gelden strenge EU-regels.” De VSB-delegatie bezocht het buurland recentelijk en sprak verschillende (overheid)instanties. “Er is business te doen en we kunnen stapsgewijs beginnen. De focus moet een win-win relatie zijn, een joint project.”

Surinaamse bedrijven ondervinden barrières om hun product over de grens te krijgen. Van Charante wijst naar de stand van Cogumer, “kijk daar liggen onze kansen”. Een bedrijf met een investering van tien miljoen euro’s, dat per kwartier 65 kilogram vis/kipfilet verwerkt. Als Suriname in staat is kwaliteit filet te leveren, dan kunnen zij het verwerken in hun geavanceerde fabriek, en terugsturen voor de verkoop, stelt hij. “Als zij bijvoorbeeld satés kunnen maken volgens ons recept en verpakken – conform de EU regels, is het zo in de schappen van een EU of Caricom land – twee grote markten in een keer.”

Het Surinaamse halffabricaat moet wel aan de EU-eisen voldoen. “En dat wil de VSB helpen ontwikkelen.” We kunnen misschien niet een Surinaams bedrijf vinden dat 1000 kilogram (kg) kip kan leveren, maar wel tien kleinere die elk 100 kg kunnen. Via een centraal inkooppunt, levert dan één truck het vlees tot in Frans-Guyana, “en zo kun je meedoen in die grote wereld”. Voor Charante draait het allemaal om “mogelijkheden inzien, bundelen en samenwerken”. De handelsplannen worden nu geschreven in een pilotproject, om ze gedurende zes maanden stapsgewijs uit te proberen in ons oostelijke buurland.
De Franse Dag werd afgesloten met Franse muziek, kazen, wijnen en een ‘carnaval show’.

 

 

FATUM-VSB BEST YOUNG ENTREPRENEURSHIP WINNAAR RAVEEN RAMTAHALSING OP BEZOEK BIJ DE VSB 

Op maandag 7 augustus werd de winnaar van de FATUM-VSB Young Entrepreneurship award 2017, de heer Raveen Ramtahalsing van Spirits Grun2 door het VSB bestuur uitgenodigd. Bij deze ontmoeting gaf de heer Ramtahalsing een korte uiteenzetting van zijn bedrijfsactiviteiten. Uit handen van VSB-Voorzitter de heer Bryan Renten mocht hij zijn overige prijzen in ontvangst nemen. Het VSB bestuur werd door de heer Ramtahalsing uitgenodigd voor het brengen van een bedrijfsbezoek aan Spiritsgrun2 welke op een nog te bepalen datum zal plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

VSB BESTUUR KRIJGT UITLEG OVER HET MACRO ECONOMISCH MODEL “VAN SCHAIK” 

De heer en mevrouw Van Schaik alsook de heren Debipersad en Gerard Lau waren te gast bij de VSB. Er is een presentatie gehouden over het macro-economisch model welke door de heer van Schaik is ontwikkeld, en onder andere door het Stichting Planbureau wordt gebruikt. Naast de uitleg over de basislijn van dit model, zijn er enkele scenario’s uitgewerkt, waarbij werd nagegaan wat voor effecten deze teweeg brengen op de macro-economie in een periode van 5-7 jaren.

Er werd een productiviteitsscenario uitgewerkt met een verhoging van 1% van de productiviteit, gebleken is dat dit zal resulteren in een positieve impact op onze economie.

Er werd een leenscenario’s geschetst welke heeft uitgewezen dat bij een stijging van leningen dit een nadelige impact op onze economie heeft. Geconcludeerd mag worden dat elke lening nadelig uitpakt voor de surinaamse economie, nu en voor de toekomstige generatie. Er zal een vervolgsessie plaatsvinden.

 

 

2E SESSIE WET TER BESCHIKKING STELLEN ARBEIDSKRACHTEN DOOR INTERMEDIAIRS

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft, voor de leden die de sessie van 3 augustus niet konden bijwonen, op donderdag 10 augustus met medewerking van het Ministerie van Arbeid een tweede informatie sessie gehouden over de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs.

De heer Glenn Piroe, Onderdirecteur Juridische – en Internationale Zaken van het Ministerie van Arbeid was wederom met een team van medewerkers aanwezig om de goed opgekomen VSB leden een uiteenzetting te geven over de afgekondigde wet en vooral de implementatie hiervan. Het Ministerie van Arbeid ging ook in op onduidelijkheden en vragen van leden.

Jane Moerawi (jurist Arbeid) gaf nadere uitleg over de wet. Het betreft de driehoek Uitzendkracht – Inlener – Intermediair. De equal pay coalition kwam ook vaker aan de orde, en de heer Piroe gaf aan dat met name de VSB hiermee bekend is. Het verschil tussen een uitzend overeenkomst en arbeidsovereenkomst werd ook belicht.

De heer Piroe deelde mede dat het Ministerie van Arbeid in de derde week van september een grote / uitgebreide sessie zal houden waarin de powerpoint presentatie zal worden uitgebouwd. Er zal via de media hierover een oproep worden gedaan aan de belanghebbenden om aanwezig te zijn. In de maand oktober zal er een begin worden gemaakt met de vergunningen.

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, gaf wederom aan, dat de VSB de mogelijkheid zal bekijken om in het laatste kwartaal in samenwerking met het Ministerie van Arbeid een symposium te organiseren over arbeidswetten, die in de laatste twee jaren zijn gemoderniseerd of geïntroduceerd, zodat leden een duidelijk beeld hebben van het wettelijk kader. De Directeur benadrukte, dat arbeidswetten behoren tot een van de vier strategische componenten van Decent Work

 

THE COCA-COLA FOUNDATION SPONSORT SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION PROGRAM

Volgens Bryan Renten, directeur van Fernandes Bottling Company, is het een genoegen voor het bedrijf om vanuit hun corporate social responsibility een bijdrage te leveren aan het project, Sustainable Entrepreneurship Education Program, SEEP, van Women in Business. De Women in Business Suriname is een organisatie die zich al 24 jaar inzet voor het weerbaar maken van ondernemers, met name vrouwen in Suriname. Deze stichting heeft daarom reeds verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van training en begeleiding van ondernemers. Dit programma is er ter stimulering en bevordering van entrepreneurship onder vrouwen en mannen in Suriname en zal worden uitgevoerd met fondsen beschikbaar gesteld door Coca-Cola Foundation international.

Het project van de Women in Business Suriname (WBS) is het enige project uit een drietal projecten opgestuurd door Fernandes Bottling Suriname dat is uitgekozen voor de uitvoer. Met deze middelen zal WBS nu in een traject van 5 maanden ongeveer 40 micro en kleine ondernemers trainen en begeleiden. Het gaat in deze om ondernemers in de leeftijd categorie 23 jaar tot 37 jaar. Volgens mevrouw Stekkel, voorzitter van de Women in Business Suriname is deze groep eentje die vaak buiten de boot valt als er projecten zijn voor vrouwen en mannen, vandaar dat deze keer voor de doelgroep is gekozen. Het doel is dat de cursisten aan het eind van de 5 maanden de nodige skills hebben om hun onderneming op te starten en duurzaam te maken. Zo worden zij onder andere getraind in entrepreneurship, marketing, economische administratie, product development en supply chain, business model ect. Het resultaat van de training en coaching zullen de cursisten in maart 2018 tonen middels deelname aan de Women Lifestyle Fair van de Women in Business Suriname waar ze hun product of dienst aan het grote publiek zullen tonen.

Het is de eerste keer dat de Coca-Cola Foundation fondsen beschikbaar heeft gesteld voor een duurzaam project in Suriname. Renten: ” De positieve gevolgen van een gelijkwaardige behandeling en empowerment van vrouwen, hebben directe impact op de vrouwen zelf, en tegelijkertijd treedt er een sneeuwbal-effect op dat de gehele samenleveing ten goede komt. Vrouwen zijn vaak genoeg de spil van hun gemeenschapen, en ze investeren een aanzienlijk deel van hun inkomen in de gezondheid en educatie van hun kinderen; en in de lokale economie. Dit heeft een enorme economische impact voor ons land. The Coca-Cola Company is een commitment aangegaan om voor het jaar 2020 de economische empowerment van 5 miljoen vrouwelijke ondernemers mogelijk te maken; en als bottling partner van The Coca-Cola Company hebben wij ons voorgenomen om een concrete bijdrage te leveren aan dit doel, door Women in Business voor te dragen voor een financiele bijdrage van The Coca-Cola Foundation.

 

 

NEWMONT SURINAME DONEERT 60 WATERTANKS 

De afdeling Social Responsibility van goudproducent Newmont Suriname concludeerde uit een veldonderzoek dat de omliggende gemeenschappen vaak te kampen hebben met een tekort aan water. “We hebben zestig watertanks van duizend liter gedistribueerd naar vijfentwintig dorpen, hierdoor kunnen lokale inwoners het regenwater opvangen en opslaan”, aldus Winston Wielson van de afdeling Social Responsibility van Newmont Suriname. “De watertanks worden centraal geplaatst in elk dorp, zodat iedereen kan profiteren van de extra wateropslag.”

De RGD-poli en het Abadoe Internaat te Moengo ontvingen naast de wateropslagtanks eveneens medicinale klamboes, airco-units voor de kantoren van de beide instellingen en 21 scheepsbedden met matrassen. Aan het internaat werden verder ook twee automatische drogers overhandigd. De watertanks en overige schenkingen vertegenwoordigen een waarde van US 8.500 dollar. In het afgelopen jaar heeft Newmont Suriname eveneens voorzien in het opzetten van onder andere aanmeersteigers en zonnepanelen voor scholen in nabijgelegen dorpen.

Vanwege de samenwerking van Newmont met Project C.U.R.E en het ministerie van Volksgezondheid kregen 300 mensen uit verschillende Paramaccaanse dorpen een uitgebreide medische behandeling. De mijnmaatschappij blijft toegewijd aan de samenwerking met de Paramaccaanse gemeenschappen om wederzijdse waarde te genereren en levens te verbeteren door duurzame en verantwoordelijke mijnbouw, stelt de onderneming.

 

STICHTING TOERISME SURINAME (STS) HIELD EXIT SURVEY

Stichting Toerisme Suriname (STS) heeft in samenwerking met het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een exit survey 2016-2017 gehouden. Uit deze survey is gebleken dat buitenlandse bezoekers per jaar zo een 190 miljoen U$ dollar uitgeven in Suriname. Iets meer dan 70 miljoen U$D werd besteed aan verblijf (accommodatie) terwijl de rest van het bedrag (ongeveer 120 miljoen U$D) zijn weg vond naar onder andere shopping, natuur en cultuur, casino’s en andere recreatieve en zakelijke activiteiten.

Het onderzoek richtte zich ook op het verblijf van de toeristen, gebleken is dat 19.4% van de toeristen logeerde in een hotel (inclusief casinohotel), 14.8% in een guesthouse of appartement en maar liefst 50.3% bij familie. Dat laatste geeft wederom aan dat het toerisme in Suriname wordt gedomineerd door familiebezoek.

Een andere aanname (eigenlijk bij de laatstgehouden onderzoeken in 2004 en 2008 ook al gebleken) was dat Europa (met name Nederland) de grootste toeristenleverancier is gevolgd door Zuid Amerika (Brazilië, Frans Guyana, Guyana) en het Caribische gebied. Als mogelijkheid van “vakantie”, voor wat betreft het doel van het bezoek stonden Nederland en Frans Guyana aan top terwijl het bij Amerika, België, Brazilië, Guyana en de voormalige Nederlandse Antillen vooral ging om familiebezoek.

Bij deze recent gehouden exit survey zijn meer dan 5.500 bezoekers geënquêteerd, terwijl in 2004 de exit survey 2.364 respondenten telde en die van 2008 slechts 672.

 

 

CIC BESTAAT 50 JAAR 

CIC bestaat 50 jaar en dat willen ze niet zomaar voorbij laten gaan. Ze organiseren op zaterdag 26 augustus een Ozon Splash. “Met dit evenement willen we niet alleen fun bieden maar ook de bevolking bewust willen maken van hetgeen je kunt doen met gebruikt plastic materiaal”, aldus Kathleen Healy, Managing Director CIC. Dit evenement maken we daarom zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. CIC werkt zelf al een aantal jaren samen met het recyclingsbedrijf N.V. Amreco.

Zij halen gebruikte plastic flessen bij ons op, die vervolgens worden verwerkt voor hergebruik. We voelen ons als bedrijf verantwoordelijk bij te dragen aan een schoon milieu en verwerken daarom al het afvalmateriaal volgens de ISO 14001-norm. Maar uiteraard dragen we als bevolking ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons milieu gezond te houden.

Om toegang te krijgen tot OZON SPLASH dienen bezoekers, voorafgaande het evenement, OZON verpakkingsmaterialen in te leveren bij de speciale inleverpunten. In ruil daarvoor, ontvangt de bezoeker maximaal twee uitnodigingskaarten. De verzamelde verpakkingsmaterialen worden in samenwerking met Amreco gerecycled. Een ander deel wordt tijdens OZON SPLASH gebruikt door de kinderen om er een creatief kunstwerk mee te maken. Bezoekers kunnen hun lege OZON verpakking inruilen tussen 7 en 25 augustus. De inruiladressen, dagen en tijden zijn te vinden op de Facebook pagina van OZON.

 

 

ILO VERKLARING: DAG DER INHEEMSENEN 

Tien jaar geleden werd de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren aangenomen, en de internationale gemeenschap vernieuwt zijn inzet om de ondersteuning en stem van inheemse vrouwen te bevorderen.

Verklaring | 08 augustus 2017
Dit jaar vieren we het 10 jarig bestaan van de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren. De Verklaring, samen met het Inheemse Verdrag van Inheemse en Stammen Volken van ILO, 1989 (nr. 169), is een referentiepunt ter bevestiging en bevordering van de rechten van inheemse vrouwen en mannen. Samen hebben deze instrumenten geleid tot de openbare beleidsvorming van lokaal naar internationaal niveau, en hebben de inheemse gemeenschappen de bevoegdheid gegeven hun eigen ontwikkelingsprioriteiten na te streven.

De situatie is echter nog steeds verre van acceptabel. Inheemse volkeren vormen een onevenredige 15 procent van de armen van de wereld, terwijl ze ongeveer 5 procent van de wereldbevolking zijn. Inheemse vrouwen zijn meestal de armste van de armen, gediscrimineerd omdat zij inheems zijn en omdat ze vrouwen zijn.

De marginalisatie en sociale uitsluiting van inheemse volkeren moeten worden aangepakt als onderdeel van de collectieve inspanning om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te bereiken. De bezorgdheid van de inheemse volkeren en hun kennis staan ook centraal in een rechtvaardige overgang naar duurzaamheid van het milieu.

Een ILO-rapport, dat tijdens de 16e zitting van het VN-Permanent Forum voor Inheemse Vraagstukken in New York in april 2017 werd vrijgegeven, wijst op de belangrijke rol die degelijk werk kan spelen om inheemse vrouwen en mannen te ondersteunen. Als werknemers, ondernemers en bewaarders van traditionele kennis spelen inheemse vrouwen een vitale rol in het economische, sociale, culturele en milieu-leven van hun gemeenschappen en samenlevingen.
In juni van dit jaar op de Wereldtop van de ILO over ‘Een betere toekomst voor vrouwen op het werk’ heeft Myrna Cunningham, voorzitter van het Fonds voor Ontwikkeling van Inheemse Volkeren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, krachtig verklaard dat gelijkheid niet alleen een vraag was van culturele verandering. Politieke wil en effectieve wetgeving zijn nodig om de structurele factoren die discriminatie ondersteunen aan te pakken. Ik kan het niet meer eens zijn. Zonder zulke inzet en actie, zal er geen zinvolle verandering zijn. Ook haar aanwezigheid was een herinnering dat organisatie en stem belangrijk zijn als inheemse volkeren – vrouwen en mannen – actoren zijn en partners voor het bereiken van duurzame ontwikkeling.

Vandaag vernieuwen wij onze inzet voor de bevordering van de ondersteuning en stem van inheemse vrouwen. Laten we samenwerken voor beleid dat de rechten en ontwikkelingsdoelstellingen van inheemse volkeren omarmt. Onze gecombineerde inspanningen – regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties, inheemse volkeren en hun organisaties, VN-partners en anderen – kunnen lang duren om ervoor te zorgen dat de inheemse volkeren niet achterblijven.