SURMAC OPENT EDUCATION CENTER
De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Zijne Excellentie Robert Peneux, heeft op vrijdag 6 oktober officieel de Surmac Education Center geopend. De Surmac Education Center is een hypermodern opleidingscentrum, welke ondermeer binnenkort een aanvang zal maken met de eerste post-MBO opleiding voor zwaar materieel in Suriname en wel specifiek gericht op operators en technici van zwaar materieel. Surmac is erin geslaagd om deze twaalf maanden durende opleiding te verkorten naar vier maanden. Het accreditatieproces voor deze post-MBO opleiding is al opgestart. SURMAC heeft op vrijdag 6 oktober haar education center geopend.

Avriëlle Cicilson, trainingscoördinator van Surmac, en Z.E. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur: Foto DWT

Met de opening van de Surmac Education Center is Surmac het eerste particulier bedrijf in Suriname, dat een technische school heeft opgezet, welke toegankelijk is voor een ieder, die de benodigde kwalificaties heeft. Mevrouw Avriëlle Cicilson, de trainingscoördinator van de Surmac Education Center, werd geroemd door de Chief Executive Officer van Kersten Holding, de heer Antoine Barahim voor het opzetten van het opleidingscentrum. Surmac denkt met haar Education Center in te spelen op de steeds groeiende behoefte aan gekwalificeerde operators en technici.

De VSB feliciteert Surmac met dit initiatief en wenst de Surmac Education Center veel succes toe.

ANNUAL NEWMONT DISTINGUISHED LECTURE
Newmont Suriname zal in samenwerking met de VSB en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK) vanaf dit jaar een Annual Newmont Distinguished Lecture organiseren. De bedoeling van de jaarlijkse lecture is het delen van kennis op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijke bedrijfsvoering met leiders uit het bedrijfsleven, de academische gemeenschap en politiek. Naast de jaarlijkse lecture zullen Newmont, de VSB en ADEK ook andere effectieve mechanismen om kennis uit te dragen exploreren.

In dit kader is er heden, 13 oktober, op het kantoor van Newmont een bespreking geweest over een memorandum of understanding (MOU) om de samenwerking te bekrachtigen. Namens de VSB particeerde de heer Steven Mac Andrew, Directeur VSB, aan deze bespreking.

Newmont Suriname zal de sponsor van de Annual Distinguished Lecture zijn, welke dit jaar gescheduled is voor donderdag 9 november. De spreker zal zijn mevrouw Dr. Elaine Dorward- King, Executive Vice President of Sustainability and External Relations for Newmont Mining Corporation.

VSB-ROSEBEL GOLD MINES CSR AWARD GALA NADERT
De voorbereidingen voor de VSB – Rosebel Gold Mines CSR Award Gala, welke op donderdag 26 oktober wordt gehouden, zijn in volle gang. De jury is deze week gestart met bedrijfsbezoeken, zodat zij zichzelf ook kan oriënteren bij de bedrijven. De VSB bedankt alle bedrijven voor hun welwillende medewerking.

PLATFORM VRAAGT OM ONDERHOUD MET DE WAARNEMEND PRESIDENT
Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, hierna te noemen het Platform, heeft in een schrijven gericht aan de Waarnemend President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ashwin Adhin, gevraagd om een onderhoud. Het Platform wil namelijk geïnformeerd worden over de status van reeds besproken aandachtspunten, maar ook enkele nieuwe punten entameren bij de regering.

SUCCESVOLLE INFORMATIE AVOND GEHOUDEN OVER DE WET OP DE JAARREKENING
De VSB hield op maandag 9 oktober in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) voor een goed opgekomen publiek een presentatie over de onlangs goedgekeurde Wet op de Jaarrekening. De presentatie werd verzorgd door de heren Jerrel Santoe en Robin Ferrier van SUVA en mevrouw Anneke Chin-A-Lin, wetgevingsjurist en beleidsmedewerker op het Ministerie van Handel,Industrie en Toerisme.

De presentatoren gingen in op het doel van de Wet op de Jaarrekening en de inhoud van de Wet, namelijk de algemene bepalingen, de jaarrekening en het bestuursverslag, controleplicht, aansprakelijkheid en rechtspleging, administratieve boete, bezwaar en beroep en tenslotte straf-, overgangs-, aanpassings- en slotbepalingen. De presentatie was zeer gedegen en helder, maar zoals verwachtbaar, maakten aanwezigen dankbaar gebruik van de vragenronde om diverse vragen te stellen en om hun visie over de Wet en relevante aangelegenheden kenbaar te maken.

De Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, benadrukte in zijn slotwoord, dat de VSB de implementatie van de wet in deze transitie periode nauwgezet zal blijven volgen, zodat waar nodig, de belangen van de leden adequaat behartigd kunnen worden. Ook werd benadrukt, dat de VSB in contact zal blijven met SUVA over de implementatie van de wet.

De VSB heeft de presentatie inmiddels verstuurd naar alle leden, maar ingeval u dit nog niet heeft gezien en een kopie wilt, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Natasja Robles voor het verkregen van een kopie. Dit kan via email, namelijk vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org.

INFOMERCIAL BEST YOUNG ENTREPRENEUR OP ILO WEBSITE
De infomercial van de Best Young Entrepreneur 2017, de heer Raveen Ramtahalsing, is door de International Labour Organization (ILO) geplaatst op hun website, namelijk https://www.youtube.com/user/ILOTV/videos . De ILO was zeer positief te spreken over de infomercial en benaderde de VSB met het verzoek om het te voorzien van ondertiteling.
U kunt de video en andere video’s van de ILO bekijken via eerdergenoemde link, maar indien u slechts geïnteresseerd bent in de video van de Best Young Entrepreneur, dan kunt u de volgende link volgen : https://www.youtube.com/watch?v=sIRwBteO-6s

HANDELSMISSIE UIT CURACAO EN NEDERLAND BEZOEKT DE VSB
Een handelsmissie uit Curacao en Nederland heeft op woensdag 11 oktober een bezoek gebracht aan de VSB. De delegatie werd ontvangen door de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, die de bezoekers informatie verschafte over Suriname, inclusief het ondernemersklimaat en vervolgens inging op diverse vragen. De Directeur benadrukte, dat ondanks de crisis, er nog voldoende mogelijkheden zijn om zaken te doen in of met Suriname. De handelsmissie is georganiseerd door Internationaal Ambitieus, welke woendag in de avonduren ook een internationaal congres heeft georganiseerd.

CEC FELICITEERT VSB
De Executive Director van de Caribbean Employers’ Confederation, mevrouw Linda Besson, heeft de VSB gefeliciteerd met het aantal leden, dat heeft geparticipeerd aan de CEC – ILO Survey, betreffende “Women in business and management: Improving the bottom line”. Mevrouw Besson gaf aan, dat de participatie van 61 leden hun verwachtingen heeft overtroffen. Op dinsdag 17 oktover vindt er een meeting plaats op Saint Lucia om de uitkomst van de regionale survey en vervolgstappen te bespreken. Mevrouw Cheryl Vroom, Algemeen Beleidsmedewerker, zal de VSB op deze meeting vertegenwoordigen.