GESLAAGDE VSB – ROSEBEL GOLD MINES CSR AWARD GALA

Kosmos Energy Suriname in de categorie klein bedrijf, Gom Food Industries N.V. in de categorie middelgroot bedrijf en Newmont Suriname LLC in de categorie groot bedrijf zijn gisteravond tijdens een zeer geslaagde VSB – Rosebel Gold Mines CSR Award Gala 2017 in TBL Cinemas naar huis gegaan met de VSB-Rosebel Gold Mines CSR Awards in hun respectievelijke categorieën. Gom Food Industries N.V. is voor het tweede opeenvolgende jaar winnaar geworden.

De winnaars van de CSR Awards en twee vertegenwoordigers van onze hoofdsponsor Rosebel Gold Mines N.V.: Mw. S. Jadnanansing en Mw. D. Herkul
De winnaars van de CSR Awards en twee vertegenwoordigers van onze hoofdsponsor Rosebel Gold Mines N.V.: Mw. S. Jadnanansing en Mw. D. Herkul.

 

Het werd een avond gekenmerkt door het delen van informatie, maar ook van lachen. Het delen van informatie gebeurde door de Ondervoorzitter van de VSB, de heer Wilfred Baldew; mevrouw Sharmila Jadnanansing-Jairam, Directielid van hoofdsponsor Rosebel Gold Mines N.V.; en de keynote speaker mevrouw Anushkha Sonai, CEO van Spang Makandra.

De heer Baldew benadrukte in zijn speech het belang van CSR en de trainingsactiviteiten, die de VSB in de afgelopen maanden heeft ontplooid in samenwerking met andere instanties, zoals de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en het Suriname Business Forum, om CSR verder te laten leven bij haar leden. De Ondervoorzitter benadrukte, hoofdsponsor Rosebel Gold Mines zeer erkentelijk te zijn voor het willen partneren met de VSB en bedankte ook de overige sponsoren voor hun contributie aan de gala en het CSR gebeuren binnen de VSB.

Na het vertonen van een indrukwekkende video over wildlife conservation binnen Rosebel Gold Mines N.V., ging mevrouw Jadnanansing-Jairam in op het CSR gebeuren binnen dit bedrijf, waarbij ondermeer de stimulering van de ontwikkeling en overdracht van kennis benadrukt werd, onder andere door de wildlife conservation activiteiten, het verschaffen van scholarships aan studenten in het Brokopondo gebied, maar ook het opzetten van een kleine energieopwekkingsinstallatie door Surinamers, die eerder ervaring hadden opgedaan bij het opzetten van de installatie te Rosebel.

De keynote address van mevrouw Sonai, getiteld “ICT, CSR and Me” sloot heel goed aan op hetgeen de eerdere sprekers naar voren hadden gebracht, want zij benadrukte het belang van een focus van het bedrijfsleven op de ontwikkeling van “human power”, niet alleen van het eigen team, maar ook van anderen, die misschien nooit voor het bedrijf zullen werken. De versnelling van de mondiale digitalisering vereist dit als prioriteit.

Toneelgroep A Sa Go zorgde voor het lachen met hun sketches over de VSB en CSR. Het was overduidelijk, dat ook middels toneel het bewustzijn over CSR aangekweekt kan worden.

Mevrouw Esther Wielzen, Voorzitter van de Jury, ging alvorens de winnaars bekend te maken in op de gevolgde werkwijze van de Jury en benadrukte, dat alle bedrijven, die hebben geparticipeerd een Jury rapport zullen krijgen, zodat ze weten waar ze goed scoren, maar ook wat de verbeterpunten zijn.

Vertegenwoordigers van de 9 genomineerde VSB Lidbedrijven
Vertegenwoordigers van de 9 genomineerde VSB Lidbedrijven

 

De VSB Directeur bedankte in het slotwoord alle bedrijven, die hebben geparticipeerd, sommigen zelfs voor de derde keer en riep de bedrijven op om door te blijven gaan met hun CSR activiteiten, zodat zij een voorbeeld kunnen blijven voor andere bedrijven in Suriname. De Jury en het Bureau van de VSB werden ook bedankt voor het werk, dat zij verzet hebben in de afgelopen maanden en weken om de gala tot een succes te maken.

NATIONALE TOERISME COMMISSIE VAN HET SURINAAMS STANDAARDEN BUREAU GEïNSTALLEERD

De heren Stuard Orassie en Wilfred Baldew vertegenwoordigen de VSB in de Nationale Toerisme Commissie van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB), respectievelijk als Lid en Plaatsvervangend Lid.

De Nationale Toerisme Commissie werd op vrijdag 20 oktober geïnstalleerd. Beide vertegenwoordigers zijn actief in toerisme gerelateerde sectoren, namelijk Hotel Krasnapolsky en Le Grand Baldew N.V. vervoersbedrijf.

OAS HIELD NATIONAL CIVIL SOCIETY AND SOCIAL ACTORS CONSULTATION

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, participeerde op woensdag 25 oktober aan een “National Consultation with Civil Society and Social Actors” in het kader van de voorbereiding op de “VIII Summit of the Americas”, georganiseerd door de Organization of American States (OAS) in het Courtyard Marriott Hotel. Het thema van de Summit, welke op 13 – 14 april 2018 in Lima, Peru zal worden gehouden, is dit keer “Democratic Governance against Corruption”. De nationale consultatie stond in het teken van discussies over de drie sub-thema’s van de Summit, namelijk
i.   Democratisch bestuur en corruptie,
ii.  Corruptie en duurzame ontwikkeling, en
iii. Corruptie, internationale instellingen en publiek-private partnerschappen.

Op verzoek van de OAS hield de VSB Directeur een presentatie over thema ii, namelijk corruptie en duurzame ontwikkeling. In zijn presentatie, welke doorspekt was met praktische voorbeelden, ging de heer Mac Andrew in op de negatieve impact van corruptie op ontwikkeling, vervolgens op de filosofie en kernwaarden van duurzame ontwikkeling, de consequenties van corruptie voor duurzame ontwikkeling en tenslotte werden enkele aanbevelingen gedaan ter stimulering van de discussie.

Mevrouw Sharda Ganga en de heer Winston Ramautarsing hielden respectievelijk presentaties over sub-thema’s i en iii. De OAS zal de uitkomst van de nationale consultatie doorsturen naar de Summit Review Committee, alsook de Nationale Coördinator van Suriname, namelijk Ambassadeur Michel Kerpens.

STAKEHOLDERS ENGAGEMENT WORKSHOP VAN CONSERVATION INTERNATIONAL GEHOUDEN

Mevrouw Arianne de Bye, VSB Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger van de Agrarische Sector, participeerde op maandag 23 oktober aan de Tweede “Stakeholders Engagement Workshop” van Conservation International Suriname (CI). De meeting kan beschouwd worden als een kickoff voor de ontwikkeling van een Natuurbehoudswet, dus deelnemers werden ondermeer gevraagd om participatie in werk- en discussie groepen voor de ontwikkeling van de wet te willen overwegen.

ROUNDTABLE DISCUSSION VAN PARLIAMENTARIANS FOR GLOBAL ACTION VINDT HEDEN PLAATS

De Parliamentarians for Global Action (PGA) organiseren heden, 27 oktober, een “Roundtable Discussion on Effective Anti-Discrimination Measures based on Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) in South America”. Leden van Parlementen uit Zuid Amerika, die deel uitmaken van de PGA, nemen deel aan deze meeting.

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, participeert op uitnodiging van de Nationale Assemblee van Suriname aan deze meeting en zal onder het agendapunt “Best practices to strengthen engagement between parliamentarians, civil society representatives and the private sector” ingaan op het onderwerp.

FOLLOW UP BETREFFENDE PRESENTATIE WET OP DE JAARREKENING

Leden van de VSB kunnen hun vragen en onduidelijkheden, die zij nog hebben, betreffende de Wet op de Jaarrekening sturen naar het Bureau van de VSB, zodat er een inventarisatie kan plaatsvinden van issues, die een nadere verduidelijking behoeven. Dit was de uitkomst van de evaluatie – en follow up bespreking, welke de VSB en SUVA afgelopen maandag hadden. De komende week zal de Wet op de Jaarrekening worden gecirculeerd, zodat leden dit kunnen bestuderen. Op basis van de vragen en verzoeken voor verduidelijking zullen de VSB en SUVA wederom een informatie sessie organiseren.

WEBEX MEETING GEHOUDEN BETREFFENDE CEC-CCL PROJECT

De heren Paul Torilal en Steven Mac Andrew, respectievelijk Bestuurslid van de VSB en de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) en Directeur VSB, participeerden op 26 oktober aan een “WebEx Follow-up Meeting with the EU Project CEC/CCL Leadership”. De meeting was georganiseerd door de International Labour Organization (ILO) om de exacte status van het project na te gaan, zodat het overduidelijk is, welke concrete stappen in de komende maanden genomen moeten worden om de geplande resultaten te behalen.

De VSB Directeur zal onder meer een gezamenlijke paper schrijven met de heer Andre Lewis van de Caribbean Congress of Labour (CCL) over “The implications of free movement of labour for trade unions and employers” en participeren in een werkgroep, welke aanbevelingen moet doen, betreffende “Harmonisation of Labour Legislation”.

KOMENDE ACTIVITEITEN VAN DE VSB

De volgende activiteit staat momenteel op het programma van de VSB :

6-7 November -Workshop betreffende Sociale Dialoog en Business Continuïteit in samenwerking met de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) en de International Labour Organization (ILO)

U kunt uw participatie bevestigen bij mevrouw Natasja Robles op één van de volgende emailadressen : vsbstia@sr.net en natasja.robles@vsbstia.org