VSB HAD MEETING MET MINISTERIE VAN ARBEID

Een delegatie van de VSB, bestaande uit de heer Bryan Renten, Voorzitter VSB, en de dames Cheryl Vroom en Nalini Nandlal, respectievelijk Algemeen Beleidsmedewerker VSB en Senior Legal Counsel van Rosebel Gold Mines N.V., had op maandag 30 oktober 2017 op verzoek van de VSB een onderhoud met een delegatie van het Ministerie van Arbeid, bestaande uit de heer Jimmy Belfor, Directeur, en de heren Glenn Piroe en Rowan Noredjo, beiden Onderdirecteuren op het Ministerie.

De VSB achtte het onderhoud noodzakelijk om haar zorg uit spreken over de praktische toepassing van de Wet terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs, met name op het punt van beloning en de maximale duur van uitlening van 2 jaar met een onderbreking van 6 maanden. Aangegeven werd voorts, dat in sommige sectoren, zoals de mijnbouw, projecten langdurig kunnen zijn.

De Directeur van het Ministerie van Arbeid verzocht de VSB al haar zorgpunten schriftelijk voor te leggen aan het Ministerie, zodat ze op basis van de Wet getoetst kunnen worden en waar nodig, wetswijzigingsvoorstellen kunnen worden aangeboden aan de Nationale Assemblee.

Leden die nog met de nodige zorgpunten zitten worden dringend verzocht dit uiterlijk woensdag 8 november schriftelijk kenbaar te maken aan de VSB. Een e-mail met als subject ‘Commentaar Uitzendkrachten’ kan gestuurd worden naar het Bureau van de VSB en wel op de volgende adressen : vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org.

SCORE PILOT PROJECT NADERT EINDE

De Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) pilot nadert het einde. SCORE, hetgeen een productiviteitsprogramma van de International Labour Organization (ILO) is, werd door de deelnemers aan de productiviteitsworkshops, welke de VSB in 2016 in samenwerking met de ILO en de Competitiveness Unit Suriname (CUS) organiseerde, geselecteerd voor introductie in Suriname. In dit kader ging een SCORE pilot op 28 juni 2017 van start bij vier productiebedrijven.

Op maandag 30 oktober werd er op het Bureau van de VSB een tussentijdse evaluatie meeting gehouden met de trainers, namelijk de dames Wandana Naipal, Marielle Chang Pan Huo, Vanessa Limon en Shantusha Gangaram. De SCORE Master Trainer Jayantha de Silva participeerde aan deze meeting vanuit Bangladesh middels Skype, terwijl mevrouw Cheryl Vroom, Algemeen Beleidsmedewerker, de VSB vertegenwoordigde. De evaluatie meeting had als doel de progressie van de participerende bedrijven en de begeleiding van de trainers te bespreken. Het was goed om te vernemen, dat de bedrijven op schema zijn met de projecten, die zij in het kader van SCORE uitvoeren. Aan de SCORE pilot nemen deel N.V. Consolidated Industries Corporation, Handelmaatschappij L. Willemsberg N.V., Suriprint N.V. en Suriname Alcoholic Beverages N.V.

De pilot zal ultimo november / begin december eindigen. De SCORE Master Trainer, de heer Jayantha de Silva en de Specialist, Sustainable Enterprise Development and Job Creation van de ILO, de heer Kelvin Sergeant, brengen dan wederom een bezoek aan Suriname voor een algemene evaluatie van bedrijven en trainers. Suriname is inmiddels opgenomen in de SCORE Global Database en op dit moment het enigste land in het Caribisch Gebied waar SCORE geïmplementeerd is.

TRANSPORT SECTOR HAD LAATSTE BIJEENKOMST VOOR 2017

De leden van de Transport sector van de VSB hebben op 31 oktober hun laatste bijeenkomst voor dit jaar gehouden. Diverse onderwerpen, die met deze sector te maken hebben, werden besproken. Er zijn wat knelpunten, vooral binnen de wegtransport en de haven, met name de houttransporten en de impact op de Surinaamse infrastructuur, de kostenverhogende maatregelen als gevolg van de 100% controle op de haven en ook het baggerproject dat nog niet gerealiseerd is.