SBC LEDEN SPRAKEN MET NEDERLANDSE MISSIE

Leden van de Suriname Business Coalition against HIV/AIDS and other Chronic Diseases (SBC) hebben op dinsdag 31 oktober een zeer geslaagde ontmoeting gehad met een Nederlandse Missie, bestaande uit doktoren en verpleegkundigen, die actief zijn op het gebied van HIV/AIDS bestrijding en zorg. Deze ontmoeting was door het SBC georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid op verzoek van de Nederlandse Missie, die reeds vorig jaar kenbaar had gemaakt een dergelijke ontmoeting met de private sector sector op prijs te stellen ter uitwisseling van informatie.

De SBC leden werden omstandig en openhartig geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HIV/AIDS bestrijding en zorg, inclusief medicatie. Het SBC is zich ervan bewust, dat in Suriname nog de nodige verbeteringen op het gebied van bestrijding en zorg moeten en kunnen plaatsvinden, maar erkent hierbij onmiddellijk, dat de financiele ruimte er niet is om remmers, die per jaar Euro 10.000 kosten, te verschaffen. In Suriname zal dus met bestaande mogelijkheden de zorg aangepakt moeten worden. Het SBC werd ook door de Nederlandse Missie geïnformeerd, dat er volgend jaar in de periode 21 – 25 juli, een HIV symposium zal plaatsvinden in Amsterdam.

SOCIALE DIALOOG EN BUSINESS CONTINUïTEIT WORKSHOPS GEHOUDEN

De VSB heeft op maandag en dinsdag twee workshops gehouden in Hotel Krasnapolsky in samenwerking met de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) en de International Labour Organization (ILO). Het thema op maandag was sociale dialoog, terwijl op dinsdag gesproken werd over business continuïteit. De workshops werden op maandag 6 november voor geopend verklaard door Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid na een korte Opening Ceremony.

Tijdens deze Opening Ceremony kwamen aan het woord de heer Wilfred Baldew, Ondervoorzitter VSB; mevrouw Vanessa Phala, Senior Specialist Employers’ Activiteit van de ILO-Caribbean Office en de Minister van Arbeid. Alle sprekers benadrukten het belang van sociale dialoog voor de ontwikkeling van Suriname. De heer Baldew ging ook in op de activiteiten, die de VSB in de afgelopen jaren heeft ontplooid om sociale dialoog op nationaal niveau te promoten en te bewerkstelligen.

Beide workshops werden als leerrijk ervaren door de participanten. Voor wat betreft sociale dialoog is de belangrijkste uitkomst, waarop de VSB moet focussen, het vaker organiseren van sector (groeps)vergaderingen, zodat pertinente issues besproken kunnen worden en een eenduidig standpunt kan worden ingenomen.

Ten aanzien van business continuïteit is gebleken, dat er nog veel werk aan de winkel is. Er is daarom besloten, dat de VSB bij interesse van haar leden in de komende drie maanden skype meetings zal houden met de consultant, waarbij leden hun issues naar voren kunnen brengen. De consultant heeft ook aangeboden om policies, die leden ontwikkelen, gratis te willen screenen.

De presentaties van de workshop zijn inmiddels gecirculeerd, maar kunnen altijd opgevraagd worden bij mevrouw Natasja Robles op de volgende adressen : vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org

VSB SPRAK MET CONSULTANT OVER SHOPS PLUS

De heren Jan van Charante en Steven Mac Andrew, respectievelijk Groepsvertegenwoordiger Toerisme en de VSB Directeur, hadden op donderdag 9 november een gesprek met mevrouw Sarah Insanally, een consultant van Abt Associates over een project van de overheid van de Verenigde Staten, genaamd ‘Strengthening Health Outcomes through the Private Sector (SHOPS Plus)’. De reden voor dit project is het feit, dat de ‘United States Agency for International Developmen’t (USAID) fondsen voor activiteiten, betreffende gezondheidszorg in de Caribische Regio zal stopzetten. Het SHOPS Plus project bekijkt derhalve de mogelijkheid van een toerisme industrie fonds, welke ten bate moet komen van gezondheidsprogramma’s in de regio.

SURINAME GAAT ACHTERUIT OP ‘EASE OF DOING BUSINESS’ RANGLIJST

Suriname is er wederom niet in geslaagd om de zo gewenste verbetering van haar positie op de ‘ease of doing business’ ranglijst te bewerkstelligen. Ons land daalt namelijk op de nieuwe ranglijst (2018) met zeven plaatsen van plaats 158 naar 165, hierbij dient direct opgemerkt te worden, dat 190 landen op de lijst voorkomen.

Deze daling gekoppeld aan de eerdere ‘downgrading’ van ons land door de credit rating agencies is zeer slecht nieuws, omdat het potentiële investeerders eerder zal afschrikken dan aantrekken. Wat zaken nog erger maakt, is het feit, dat Suriname nog altijd niet een ‘Investment and Trade Promotion Agency’ heeft, welke als doel heeft om investeerders, zowel lokaal als internationaal, aan te trekken, maar ook nog eens de handel met andere landen moet bevorderen.

Indien u interesse heeft in het rapport, betreffende de ‘ease of doing business, dan kunt u het downloaden middels de volgende link http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018 Helaas is Suriname achteruit gegaan op de meeste gebieden.

WANNEER WORDT HET BEDRIJFSLEVEN EINDELIJK GEHOORD ?

De VSB heeft wederom via de media kennis genomen van het feit, dat er momenteel een discussie wordt gevoerd over een handelsovereenkomst, in dit geval de ‘Economic Parternership Agreement’(EPA), welke CARIFORUM heeft getekend met de Europese Unie. Het bedrijfsleven is in deze niet gehoord, terwijl het ondernemers, professionals en bedrijven zijn, die economische activiteiten ontplooien en dus gebruik moeten maken van de handelsraamwerken, welke landen in leven roepen. De voormalige Barbadiaanse premier Owen Arthur zei het eens treffend, dat overheden niet produceren en handelen, maar de private sector wel en dus dat die gefaciliteerd moet worden.

Er kunnen gerechtvaardigde zorgpunten zijn bij andere partijen, zoals verminderde belastinginkomsten door een vermindering van de invoerrechten, maar aan de andere kant betekent het ook, dat consumenten in Suriname ook minder hoeven te betalen. Het bedrijfsleven is zich voorts elke dag van bewust, dat internationale handel draait om belangen, aangezien het opereert en probeert te overleven in een competitieve wereld. De grootste zorg van het bedrijfsleven blijft het ontbreken van structureel dialoog op nationaal niveau om te praten over relevante zaken, die direct impact hebben op het bedrijfsleven in Suriname.