OPENING FERNANDES BAKKERIJ

De nieuwe, hypermoderne bakkerij van Fernandes aan de Prof. W. J. Kernkampweg 52 – 54 is op woensdag 15 november officieel geopend. De bouw van de bakkerij heeft ongeveer vijftien miljoen US dollar gekost. De Inter-American Development Bank (IDB) financieerde tien miljoen US dollar van dit bedrag. De bakkerij heeft inmiddels haar assortiment uitgebreid met onder meer sandwich- en speltbrood.

Fernandes bakkerij is niet alleen in Suriname actief, maar ook op de Caribische markt, waar het ingevroren producten op de mark brengt. Het bedrijf is ondermeer actief in de CARICOM lidlanden Guyana en Barbados en in de Caribische lidlanden van de European Union, namelijk Curaçao en Frans-Guyana.

WOMEN ENTREPRENEURS DAY

De organisatie Rise Sister Rise zal hedenavond, 17 november 2017, een Fierce-Fabulous-Fearless Award uitreiken aan vrouwelijke ondernemers en wel in het kader van Women Entrepreneurs Day in Suriname. De Award Ceremony vindt plaats in hotel Torarica om 19:00 uur.

Rise Sister Rise heeft de VSB in de gelegenheid gesteld om ook vrouwelijke ondernemers voor te dragen aan de organisatie. Het thema van Women Entrepreneurs Day dit jaar is: “Choose Women”.

Mevrouw Cheryl Vroom, Algemeen Beleidsmedewerker VSB, zal een inleiding houden over de resultaten van het regionaal onderzoek “women in business and management”, dat onlangs is gedaan door de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) en de International Labour Organization (ILO).

SBC HOUDT TWEEDE WORKSHOP ONDER PEPFAR PROJECT

De Suriname Business Coalition against HIV/AIDS and other Chronic Diseases (SBC) heeft op donderdag 16 en vrijdag 17 november haar tweede activiteit onder het PEPFAR project gehouden en wel in de Conference Room van Surinam Airways. Op het programma stond een Advocacy Workshop, welke zeer goed is ontvangen door SBC leden, omdat de training heel praktisch was. De workshops werden verzorgd door de dames Eingrid Caffe en Rosita Zweevel.

PLATFORM RICHT BRIEF AAN DE MINISTER VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, het Platform, heeft een schrijven gericht aan de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, waarin is aangegeven, dat recentelijk via de media kennis werd genomen van
het betoog van het Lid van de Nationale Assemblee, de heer Andre Miesikaba, die voorstelde om de Economic Partnership Agreement (EPA) niet te ratificeren.

Het Platform gaf in het schrijven verder aan, het ten zeerste te betreuren, dat in deze langdurige kwestie over het ratificeren van de EPA, het bedrijfsleven, welke gebruik moet maken van de mogelijkheden die handelsovereenkomsten bieden, nog steeds niet gehoord is, terwijl voorts niet bekend is als studies, die sinds 2O13/2014 waren aangekondigd door leden van de Nationale Assemblee, zijn uitgevoerd, aangezien de uitkomsten nimmer gedeeld zijn met het bedrijfsleven.

Het Platform wijst er in het schrijven ook uitdrukkelijk op, dat het niet ratificeren van handelsovereenkomsten gekoppeld aan de daling van Suriname voor wat betreft de ‘ease of doing business’ en de recente “downgrading” door credit rating agencies niet bevorderlijk is voor het aanwakkeren van ‘investors confidence’, hetgeen lnvestSur nog voor haar operationalisatie in een moeilijk parket plaatst.

Om te geraken tot een oplossing voor de problematiek rondom de EPA, heeft het Platform voorgesteld aan de Minister van Handel, Industrie en Toerisme om een nationale conferentie te houden over de EPA waarbij nationale en buitenlandse deskundigen, voorstellen kunnen doen, waaruit zou moeten blijken hoe Suriname duurzaam meer uit EPA zou kunnen halen. Volledigheidshalve heeft het Platform onder de aandacht van de Minister gebracht, dat het Suriname Business Forum op 16 december 2009 reeds een soortgelijke conferentie had georganiseerd en dat het format desgewenst geactualiseerd kan worden.

PARAMARIBO URBAN REHABILITATION PROGRAM

Op maandag 8 november heeft mevrouw Cheryl Vroom, Algemeen Beleidsmedewerker VSB, een informatiebijeenkomst bijgewoond over het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP). De Inter-American Development Bank (IDB) is bereid om een lening van $20 miljoen met een looptijd van 25 jaar te verstrekken aan het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, met name het Directoraat Cultuur, voor de uitvoering van PURP.

PURP zal Suriname in staat stellen om de binnenstad te vernieuwen, uiteraard met behoud van de specifieke architectuur. Er zal eveneens een onderzoek worden gedaan naar de verbetering van de infrastructuur. De bedoeling is, dat middels deze activiteiten het voor ondernemers weer aantrekkelijk wordt om zich in de binnenstad te vestigen, waardoor economische bedrijvigheid kan worden aangewakkerd.

Hoewel het specifieke projectvoorstel nog geschreven moet worden, is het de bedoeling, dat ondernemers in dit programma zullen kunnen participeren en hun diensten ter beschikking kunnen stellen. Het VSB lid ILACO is de trekker.

VSB VRAAGT LVV OM PROCEDURES VOOR DE EXPORT VAN HOUT EN LANDBOUWPRODUCTEN

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gevraagd om een exemplaar van de geldende keuringsprocedures voor de export van hout en landbouwproducten. Dit, aangezien diverse leden uit verschillende sectoren hierom gevraagd hebben. Zodra de procedures zijn ontvangen, zullen zij doorgestuurd worden, zodat u op de hoogte bent van de vigerende procedures.