TERUGBLIK 2017

Conform traditie heeft de VSB wederom een terugblik op het afgelopen jaar geworpen en dit document is te vinden op de website, www.vsbstia.org . In de Terugblik 2017 stelt de VSB, dat 2017 een heel moeilijk jaar is geworden voor het bedrijfsleven en dat er wederom een aantal ernstige problemen zijn opgemerkt, die een grote impact hebben gehad op ondernemerschap, economische activiteiten en werkgelegenheid, waardoor een aantal bedrijven hun deuren noodgedwongen hebben moeten sluiten of hun operaties moesten inkrimpen.

Er waren uiteraard wel positieve ontwikkelingen te bespeuren bij diverse bedrijven in 2017, maar deze waren het gevolg van visie en eigen inspanningen van betreffende ondernemers en bedrijven, dan het gevolg van bewust beleid van de overheid gericht op de stimulering en facilitering van de private sector.

De VSB is er in 2017 ook in geslaagd om de bijzondere band met de International Labour Organization (ILO) verder te verstevigen, in bepaalde gevallen in samenwerking met leden, zoals bij de FATUM–VSB Best Young Entrepreneur Award Competitie en Startersdag. Ook Corporate Social Responsibility (CSR) heeft in het afgelopen jaar de nodige aandacht gekregen en zoals thans gebruikelijk werd de Derde VSB-Rosebel Gold Mines CSR Award Gala ook in het afgelopen jaar gehouden. Een hoogtepunt was ook de oprichting van VSB Young Management (VSB YM).

VERWACHTING VOOR WAT BETREFT 2018

De algemene verwachting en ook die van de VSB is, dat 2018 wederom een zeer uitdagend jaar wordt. Het is dus noodzakelijk, dat alle partijen snel de koppen bijelkaar steken om met juiste oplossingen voor de crisis te komen. In de laatste maanden van 2017 heeft de VSB op instructie van haar leden gewerkt aan een visie om te geraken uit de crisis. De visie, welke te vinden is in de laatste editie van De Werkgever en op de website van de VSB, pretendeert niet volledig te zijn, maar de bedoeling is om een impuls te geven aan een nationale discussie om te geraken uit de crisis en wel middels een nationale aanpak en sociale dialoog. Ook is het de bedoeling om nationaal geintegreerd beleid te promoten, aangezien dat momenteel veelal ontbreekt in Suriname, hetgeen voor verwarring en onzekerheid zorgt.

Het uitgangspunt voor de visie is duurzame ontwikkeling, waaraan Suriname zich sinds september 2015 heeft gecommitteerd. De gebruikte methodiek om te komen tot de voorgestelde crisis en duurzame maatregelen berust op de ‘enabling environmernt for sustainable enterprises (EESE)’, welke bestaat uit 17 pijlers. EESE beoogd een dusdanig faciliterend ondernemersklimaat te scheppen, zodat ondernemers en bedrijven duurzaam, dus blijvend, economische activiteiten kunnen ontplooien.

De visie kan ook opgevraagd worden op het Bureau van de VSB en uw commentaar en suggesties op dit document zijn van harte welkom. U kunt mailen naar: vsbstia@sr.net

REMINDER VERGADERING VAN DE GROEP HANDEL

Er is hedenmiddag (5 januari 2018) om 17.30 uur een vergadering van de Groep Handel op het Bureau van de VSB. De Groep zal haar vertegenwoordigers in het Bestuur aanwijzen alsook brandende issues en pijnpunten bespreken.

SUVA ORGANISEERT IFRS TRAIN THE TRAINER WORKSHOP

De SUVA zal op 9, 10 en 11 januari 2018 een IFRS Train the Trainer workshop verzorgen. Deze training is bedoeld voor alle accountants, financial managers en belangstellenden. U kunt voor informatie de SUVA als volgt contacten: E-mail: info@suva.sr en telefoon: +597 438066 / +597 6801335.