VSB GROEPSVERKIEZING SECTOR HANDEL

Op 5 januari 2018 is conform artikel 12 van de Statuten van de Vereniging , binnen de Sector Handel, een vergadering bijeengeroepen, teneinde een groepsvertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te wijzen, voor de bestuursperiode 2018-2019.
De heer Conrad Issa, namens het lid Lucky Store N.V. is aangewezen als groepsvertegenwoordiger en de heer Hans Hiralal, namens het lid Subisco International N.V. als plaatsvervanger.

Beide heren zijn er zich van bewust, dat juist in deze tijd, samenwerken noodzakelijk is, om de relevante pijnpunten en issues in deze sector aan te pakken.

Een nog op te zetten coördinatieteam zal deze sector Handel ondersteunen met het uitwerken van hun programma, tijdens deze bestuursperiode. Mw. Kathleen Goedhoop, relationofficer zal namens het Bureau, de sector Handel ondersteunen. De VSB wenst de heren Conrad Issa en Hans Hiralal heel veel succes.

 

VOORDRACHT “ TRANSPARANTIE, VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET SURINAAMS VENNOOTSCHAPSRECHT”

 

Op 15 januari 2018 zal er een inleiding, met als onderwerp de aanpassing van het Wetboek van Koophandel (regels over de Naamloze Vennootschap – juli 2016) en de Surinaamse Wet op de Jaarrekening (september 2017), theorie en praktijk” worden gehouden, welke geleid zal worden door de heer Prof. mr. dr. Frank Kunneman.
De lezing wordt gehouden in de Ballroom van Torarica en duurt van 19:00- 21:30 uur. De organisatie is in handen van de Surinaams Juristen Vereniging en het lid de Hakrinbank NV. U kunt zich aanmelden bij het Bureau, vsbstia@sr.net of rechtstreeks bij de organisatie voor meer informatie en bevestiging van uw aanwezigheid.

 

VOORBEREIDING CAMPAGNE DECENT WORK & MENSEN MET EEN BEPERKING

Op maandag 8 januari heeft de VSB in samenwerking met de UNDP, de werkgroep campagne Decent Work & Mensen met een beperking ontvangen. De werkgroep zal een programma voorbereiden om mensen met een beperking duurzaam te kunnen inzetten als werknemer of als entrepreneur. De VSB is een voorstaander van een inclusieve samenleving en ook voor deze groep moet het mogelijk zijn, hun bijdrage te leveren. De werkgroep bestaat uit diverse stakeholders, waaronder het ministerie van Arbeid, de diverse stichtingen die de doelgroep vertegenwoordigen. Houdt u de media en onze website en social media in de gaten. Er volgt de komende weken veel informatie.
Voor vragen kunt u bellen , +597 475286 of mailen, vsbstia@sr.net naar het Bureau van de VSB.

AGRI, FOOD, TOURISME & CREATIVE BEURS MAROWIJNE

The SOIL MASONKONDRE (Surinaamse Ontwikkeling Innovatieve Landbouw) organiseert van 18 janauri tot en met 21 januari een AGRI, FOOD , TOURISM & CREATIVE Beurs in het district Marowijne. Het is een creatief en informerend weekend over onder andere ontwikkelingen op het gebied van cassave en poddosirie. Daarnaast zijn er diverse trips naar het gebied ingepland.

Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met het Bureau , vsbstia@sr.net. Wij sturen dan de folder naar u toe.