VSB ONTVANGT DELEGATIE COMPETE CARIBBEAN PARTNERSHIP FACILITY

De dames Indera Sagewan-Alli en Valarie Pilgrim, die via de Compete Caribbean Partnership Facility(CCPF), technische assistentie verlenen aan het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme ter voorbereiding van het project “verbetering van het ondernemingsklimaat in specifiek de visverwerkings-, pluimvee- en hotelindustrie ter stimulering van innovatieve groei en ontwikkeling in desbetreffende waardeketens (global value chains)” hebben op donderdag 18 januari een bezoek gebracht aan de VSB.

Het CCPF team werd ontvangen door een delegatie van het Bestuur, bestaande uit de heer Jan van Charante (HORECA) en mevrouw Arianne de Bye (Agrarische Sector), die ondermeer ingingen op de verschillende uitdagingen voor wat betreft de geïdentificeerde sectoren. De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, was ook aanwezig bij het onderhoud, welke in een openhartige sfeer plaatsvond.

Mevrouw Indera Sagewan-Alli zal op basis van de gesprekken, die het CCPF team deze week voert met diverse stakeholders, een project proposal opstellen voor Suriname voor het uitvoeren van activiteiten in de geïdentificeerde sectoren. De delegatie van de VSB sprak de hoop uit, dat de proposal ook besproken zal worden met relevante stakeholders, zodat in dat stadium nog eventuele input gegegeven kan worden.

SUCCESVOLLE INFORMATIEAVOND OVER HET AANGEPASTE WETBOEK VAN KOOPHANDEL EN DE WET OP DE JAARREKENING

De Vereniging van Surinaamse Juristen en de Hakrinbank hebben op maandag 15 januari een succesvolle informatieavond gehouden over het aangepaste Wetboek van Koophandel en de Wet op de Jaarrekening. De bijeenkomst ving aan met een inleiding over ‘Transparantie, verantwoording en aansprakelijkheid in het Surinaamse vennootschapsrecht’, welke verzorgd is geworden Hoogleraar Frank Kunneman uit Curaçao.

De inleider bracht de problematiek in een Caribische context, omdat vrijwel het geheel Caribisch Gebied met dezelfde problemen worstelt, inclusief de problematiek van ‘correspondent banks’. Na de inleiding gaf een panel haar visie, waarna er vragen gesteld mochten worden. Het was duidelijk, dat niet een ieder gerust was, dat Suriname voldoende capaciteit heeft om de wetten op adequate wijze te implementeren.

STAKEHOLDERS PRATEN OVER CSR

Heden, vrijdag 19 januari, vond er op het Bureau van de VSB een ontmoeting plaats om na te gaan hoe een vervolg kan worden gegeven aan de CSR / MVO activiteiten, die in 2017 zijn ontplooid. De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew en mevrouw Kathleen Goedhoop, Relations Officer, participeerden namens de VSB aan de bespreking. Aanwezig waren verder de heren Gilbert van Dijk en Maghubane Poetisie van het Suriname Business Forum en de heer Heine Lageveen en mevrouw Annabeth van der Ende van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden.

De VSB Directeur benadrukte tijdens de bespreking, dat de Vereniging ook in 2018 de nodige aandacht zal besteden aan CSR, vooral gelet op het feit dat CSR een kernwaarde is van de VSB. De VSB zal onder andere het gebruik van het programma CSR Roadmap blijven propageren onder haar leden, omdat deze tool heel waardevol kan zijn bij de verdere implementatie van CSR binnen bedrijven, doordat concrete actieplannen geproduceerd kunnen worden. De VSB zal uiteraard ook uitkijken naar andere mogelijkheden om CSR te propageren, inclusief mogelijke trainingen.

De meeting was het over eens, dat de CSR activiteiten voortgezet moeten worden, met name werd gepleit voor een focus op capaciteitsversterking, zodat aan bedrijven de nodige ondersteuning geboden kan worden ter verdere implementatie van CSR.

BARCODE GENERATIE DIENST SSB WORDT HERSTART

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) zal wederom van start gaan met haar barcode generatie dienst. Indien u gebruikt wenst te maken van deze dienst of behoefte heeft aan verdere informatie, dan kunt u contact opnemen met het SSB en wel op telefoonnummer 499928 /29 of email info@ssb.sr

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

General Marketing and Sales Solutions organiseert ook dit jaar haar Nationaal Marketing Congres in de periode 26 februari – 3 maart 2018. Voor nadere informatie omtrent de events in deze periode kunt u de website van General Marketing and Sales Solutions bezoeken, namelijk http://www.gm-ss.com/ . U kunt echter ook emailen naar info@gm-ss.com of bellen op telefoon nummers +597 454952 of + 597 8849141.

Devina’s Enterprises houdt op 24 januari 2018 de Brother Beurs in de Banquet Hall van Hotel Torarica. De beurs vangt aan om 13.45 uur, maar de inloop start vanaf 13.30 uur. Tijdens de Brother Beurs zullen diverse leuke prijzen verloot worden. Voor meer informatie kunt u bellen naar 477509 ext 115.

VISIE VAN DE VSB OM UIT DE CRISIS TE GERAKEN

U wordt eraan herinnerd, dat wij gaarne commentaar van u ontvangen op de ‘Visie van de VSB om uit de crisis te geraken’. De visie is geproduceerd op uitdrukkelijk verzoek van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en te vinden in de laatste editie van De Werkgever (No. 18) en op de website. Het kan desgewenst ook aangevraagd worden op het Bureau van de VSB. U kunt dit doen op telefoonnumers +597 475286  of +597475287 of via een email naar vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbctia.org.