NAR GEINSTALLEERD

De installatie van de Nationale Anti-Drugsraad (NAR) heeft op vrijdag 19 januari jl. plaatsgevonden op het Ministerie van Volksgezondheid, door Zijne Excellentie Patrick Pengel, Minister van Volksgezondheid en wel in aanwezigheid van de Directeur van het Ministerie, mevrouw Maureen van Dijk en de Onderdirecteur, mevrouw Edith Tilon.

De VSB zal in de komende 3 jaren in de NAR vertegenwoordigd worden door mevrouw Rita Bechoe.

Naast de VSB zitten in de NAR ook vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Justitie en Politie, Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, het Openbaar Ministerie, PCS, NGO’s in de Groene Zone, NGO’s in de Rode Zone en het Ministerie van Openbare Werken en Communicatie.

FOLLOW-UP MOU MET TRUSTBANK AMANAH

Op 7 december 2017, ondertekende de VSB tijdens de launch van Trustbank Amanah een MOU met de bank, waarin partijen aangaven ondernemerschap in Suriname te zullen promoten. Op dinsdag 23 januari heeft de Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, in het kader van de implementatie van de MOU een follow up meeting gehad met de CEO van Trustbank Amanah, mevrouw Maureen Badjoeri, waarbij ook andere directieleden en stafleden aanzaten. Trustbank Amanah ging middels een presentatie in op de ontwikkelingen, welke zich in de afgelopen periode bij de bank hebben voltrokken alsook het aanbod aan producten. Zowel de CEO van Trustbank Amanah als de Directeur VSB benadrukten nogmaals, dat ondernemerschap in Suriname gestimuleerd moet worden in het belang van een gezonde ontwikkeling van Suriname.

DEVINA’S ENTERPRISES HIELD GESLAAGDE BROTHER BEURS

Devina’s Enterprises heeft op woensdag 24 januari, een druk bezochte Brother Beurs gehouden in de Banquet Hall van Hotel Torarica. Het goed opgekomen publiek kreeg informatie over en demonstraties van het Brother assortiment van Devina’s Enterprises, maar ook van andere merken.
De heer D. Mohangoo, Algemeen Directeur, gaf in zijn speech aan, dat Brother gericht is op het vinden van juiste oplossingen voor de klanten. Devina’s Enterprises toonde tijdens de beurs aan ook Corporate Social Responsibility hoog in hun vaandel te hebben, want alle ziekenhuizen in Suriname kregen een Brother printer aangeboden ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

De Directeur van de VSB en de Algemeen Beleidsmedewerker, respectievelijk de heer Steven Mac Andrew en mevrouw Cheryl Vroom, waren ook aanwezig op de Brother Beurs om kennis te nemen van het assortiment van Devina’s Enterprises.

 

 

ROSEBEL’S BUSINESS TRANSFORMATION

Rosebel Gold Mines hield op woensdag 24 januari een key-note presentatie, getiteld “Rosebel’s Business Transformation”. De key-note presentatie werd verzorgd door de CEO van IAMGOLD, de heer Steve Letwin, die eerder op de dag door de regering werd onderscheiden. De heer Letwin, die thans Groot-Officier in de Ere Orde van de Gele Ster is, ging in zijn presentatie in op de ontwikkelingen bij IAMGOLD en Rosebel Gold Mines in het bijzonder. Hierbij kwam onder meer aan de orde, dat de bestaanszekerheid van Rosebel Gold Mines in Suriname gegarandeerd is voor tenminste de komende 20 jaren door de acquisitie van de Saramacca, Sarafina en Brokolonko concessies. Het streven van Rosebel Gold Mines was om dichtbij Rosebel concessies te verwerven. De key-note presentatie werd onder meer bijgewoond door de Bestuursleden Wilfred Baldew (Ondervoorzitter), Rabin Soechit (Agrarische Sector), Wim Dwarkasing ( Mijnbouw/Industrie), Marlon Telting (Industrie) en de Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew.

MEETINGS OP BUZA GEHOUDEN

Mevrouw Cheryl Vroom, Algemeen Beleidsmedewerker, heeft op maandag 22, dinsdag 23 en donderdag 24 januari geparticipeerd aan een aantal meetings op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op maandag stond het Diasporabeleid en het go-see-visit programma centraal, terwijl op dinsdag CARICOM issues, namelijk de introductie van results-based management en input voor een gender database aan de orde kwamen. Voor wat betreft het Diasporabeleid zijn er in groepsverband aanbevelingen gedaan door het bedrijfsleven en voorts zal de VSB participeren in een selectie commissie, bijeengekomen op donderdag 24 januari. Zij zullen projectaanvragen vanuit de Diaspora moeten beoordelen in het kader van het go-see-visit programma. Ten aanzien van de CARICOM issues zal de VSB ondersteuning verlenen waar mogelijk.

SPECIAL ECONOMIC ZONES WORKSHOP GEHOUDEN

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme hield op woensdag 24 januari een workshop over Special Economic Zones, welke gefaciliteerd werd door mevrouw Marcela Anzola, consultant. Tijdens de workshop werd benadrukt, dat Special Economic Zones geen einddoel moet zijn, maar een” tool”. Voorts werd ook benadrukt, dat Suriname een eigen definitie van Special Economic Zones zal moeten opstellen, welke in lijn is met het beleid en gestelde doelen. De diverse types zones, arbeidsbeleid in zones, institutionele en administratieve structuren, ondernemersklimaat en incentieven, alsook monitoring en evaluatie kwamen tijdens de workshop breedvoerig ook aan de orde. De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, die de workshop bijwoonde, benadrukte, dat een brede definitie, die alle elementen omvat op dit moment te prefereren valt, zodat Suriname verder vorm kan geven aan Special Economic Zones. Ook verduidelijkte de heer Mac Andrew, dat CARICOM op dit moment geen goedgekeurd beleid heeft voor wat betreft producten en diensten afkomstig uit Special Economic Zones en dus dat die geweerd mogen worden door lidlanden.

MEETING OVER REHABILITATIE VAN DE ZWARTENHOVENBRUGSTRAAT

Een delegatie van de VSB zal maandag ( 29 januari) een ontmoeting hebben op het Ministerie van Openbare Werken en Communicatie over de rehabilitatie van de Zwartenhovenbrugstraat. De ontmoeting vindt plaats op verzoek van de VSB, aangezien pandhouders aan de Zwartenhovenbrugstraat tijdig in staat willen zijn om in te spelen op de ontwikkelingen in de komende periode. Dit is van belang, omdat door de werkzaamheden een minimale aanloop van klanten wordt verwacht, maar de bedrijven hun economische activiteiten moeten kunnen blijven voortzetten ter garandering van hun voortbestaan. Zaken, die besproken zullen worden betreffen onder meer parkeergelegenheid, vuilophaal en coördinatie van de nutsvoorzieningen.

VERKIEZING NIEUW BESTUUR ICT ASSOCIATIE

De VSB feliciteert de ICT Associatie Suriname met de verkiezing van haar nieuw bestuur en 7 jarig bestaan.

Op dinsdag 23 januari 2018 is Djina Bergraaf-Sanchit gekozen tot de nieuwe voorzitter tezamen met de overige bestuursleden: Eline Verhek (secretaris), Donaghy Malone (penningmeester), Chandra Rampadarath (commissaris) en Raoul Brahim (commissaris). Ontwikkelen doe je samen en ook de  VSB zal meewerken en ondersteuning bieden aan het versterken van de Surinaamse ICT sector.