MEETINGS GEHOUDEN OVER REHABILITATIE ZWARTENHOVENBRUGSTRAAT

Op maandag 29 januari zijn twee informatie sessies met stakeholders gehouden, door het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie over de rehabilitatie van de Zwartenhovenbrugstraat. De eerste sessie was specifiek gericht op ondernemers, die behoren tot sectie 2, aangezien in deze sectie de werkzaamheden zullen worden voortgezet. De aanwezigen kregen van Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. een presentatie, waarin werd ingegaan op de te ondernemen werkzaamheden, zodat ondernemers weten wat er verwacht kan worden. De vertegenwoordigers van Aannemingsmaatschappij Baitali N.V. gingen na de presentatie ook in op vragen, zodat zaken verder verduidelijkt konden worden.

Rehabilitatie Zwartenhovenbrugstraat 2018

De rehabilitatie houdt in, dat er een vervanging zal plaatsvinden van de oude riolering in de Zwartenhovenbrugstraat. Er wordt allereerst een lateraal riool aan weerskanten van de straat aangelegd, waarop alle gebouwen en kolken aangesloten worden. Daarna wordt het hoofdriool in het midden van de weg aangelegd. Daarnaast zal de weg heringericht worden, zodat de parkeersituatie wordt verbeterd.

De 2e sessie was op initiatief van de VSB en tijdens deze sessie kreeg de VSB een uitgebreide toelichting over het gehele traject, maar ook over de (toekomstige) plannen voor de binnenstad. Het Ministerie is ondermeer ingegaan op het voornemen om een deel van de Zwartenhovenbrugstraat tot een eenrichtingsweg te maken ter bevordering van de doorstroming in de binnenring van het centrum, maar ook om het langzaam verkeer wat meer ruimte te geven. Ook de parkeerdruk en mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld het opzetten van een parkeerhaven met shuttles naar het centrum en wel middels Public Private Partnership (PPP) constructie zijn besproken. De situatie aan de Dr. Sophie Redmondstraat en de Ringweg kwamen tijdens de ontmoeting ook zijdelings aan de orde. Het Ministerie gaf aan, dat er ook onderzoek gedaan zal worden naar de regelgeving en de integratie van andere plannen en projecten voor de binnenstad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Cheryl Vroom, Algemeen Beleidsmedewerker, die beide sessies heeft bijgewoond. Namens het Bestuur van de VSB participeerden in de tweede sessie de heren Wilfred Baldew (Ondervoorzitter) en Paul Torilal (Groepsvertegenwoordiger Transport), terwijl ook diverse leden aanwezig waren, waaronder, Kirpalani’s N.V en Beyrouth Bazaar N.V.

SESSIE OVER DE ONTWERP MILIEUWET

Op dinsdag 30 januari is er een sessie gehouden op het Bureau van de VSB over de Ontwerp Milieuwet voor bedrijven actief in de sector industrie, maar ook over issues, die verder gereguleerd zullen moeten worden. In dit kader gaf mevrouw Nancy del Prado, die namens NIMOS een consultancy uitvoert, informatie over de ontwerp wet en ging ze in op questionnaires, die ingevuld moeten worden. De questionnaires hebben betrekking op Environmental Audits, Environmental Impact Assessment Guidelines, General Waste Management, Pollution Control, Hazardous Substances, Waste Management at Landfill. Mevrouw Del Prado benadrukte, dat de uitvoeringsbesluiten voor de Ontwerp Milieuwet nog geformuleerd moeten worden en dat alle input van de stakeholders hard nodig is.

BIJWONEN VAN GROEPSVERGADERINGEN EEN NOODZAAK

De vergadering van de Groep Handel, welke gisteren 1 februari gehouden zou worden, is uitgesteld geworden, aangezien het aantal aanmeldingen laag was. Het is noodzakelijk, dat groepsvergaderingen bijgewoond worden, zodat er input en feedback verkregen kan worden van leden. De Groepsvertegenwoordiging kan hierdoor tijdens de Bestuursvergadering concreet aangegeven wat er leeft binnen een bepaalde groep, zodat het Bestuur hierop kan inspelen en beslissingen kan nemen.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

General Marketing and Sales Solutions organiseert ook dit jaar haar Nationaal Marketing Congres in de periode 26 februari – 3 maart 2018. Voor nadere informatie omtrent de events in deze periode kunt u de website van General Marketing and Sales Solutions bezoeken, namelijk http://www.gm-ss.com/ U kunt echter ook emailen naar info@gm-ss.com of bellen op telefoon nummers +597 454952 of + 597 8849141.

Uw aanbieding had hier kunnen staan!

Wilt u uw medeleden op de hoogte stellen van een aanbieding, informeer ons dan uiterlijk elke donderdag voor 4 uur. Gaarne ontvangen wij in uw bericht een link naar de betreffende aanbieding op uw website en uw contact informatie, zodat leden voor nadere informatie de link kunnen bezoeken of u contacten. De informatie kan gemaild worden naar mevrouw Natasja Robles op de volgende adressen : vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org