VSB HAD MEETING MET FITCH RATINGS

Een delegatie van de VSB, bestaande uit de heren Manoj Parsan (Penningmeester), Rabin Soechit (Groepsvertegenwoordiger Agrarische Sector) en Steven Mac Andrew (Directeur) ontving op woensdag 7 februari op het Bureau van de VSB een team van Fitch Ratings. Het doel van het bezoek van Fitch was om informatie te vergaren voor de beoordeling van de kredíetwaardigheid van Suriname. Het team van Fitch bestond uit de heer Charles Seville (Senior Director, Sovereign Ratings) en mevrouw Kelli Bissett-Tom (Associate Director, Sovereign Ratings).

BESTUUR VERWELKOMT NIEUWE GROEPSVERTEGENWOORDIGER BANKWEZEN

De heer Rafiek Sheorajpanday, de nieuwe Groepsvertegenwoordiger Bankwezen in het Bestuur van de VSB, is tijdens de Bestuursvergadering op maandag 5 februari officieel verwelkomd geworden door de rest van het Bestuur. De heer Sheorajpanday, die in het dagelijks leven Financieel Directeur is van de Hakrinbank N.V., is de opvolger van de heer Sigmund Proeve, die jarenlang heeft gefunctioneerd als vertegenwoordiger van het bankwezen en Penningmeester van de VSB.

BENOEMING TOT SECRETARIS

Mevrouw Cheryl Vroom, die vanaf 1 januari 2015 heeft gefungeerd als Algemeen Beleidsmedewerker op het Bureau van de VSB, is per 1 januari 2018 benoemd geworden tot Secretaris. Met de benoeming van mevrouw Vroom is voorzien in de vacature, welke was ontstaan na de pensionering van mevrouw Helen Doelwijt in december 2016. In haar capaciteit als Secretaris zal mevrouw Vroom het Bestuur nog nadrukkelijker ondersteunen. Haar liaison functie naar VSB Young Management zal in haar nieuwe functie normaal worden voortgezet.

VSB PRAAT MET CONSULTANTS INDUSTRIAL BASELINE STUDY

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, heeft op donderdag 8 februari een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van DAI Global Inc., teweten de heren Dorival Bettencourt (Principal Analyst) en Christopher Healy (Consultant). DAI is aangetrokken door Staatsolie Suriname N.V. om een Industrial Baseline Study (IBS) uit te voeren in Suriname om vast te stellen in hoeverre het lokale bedrijfsleven in staat is om goederen en diensten te leveren voor de offshore olie industrie. Er zal ook nagegaan worden in welke mate opleidings- en trainingsinstituten de benodigde scholing en vaardigheden kunnen leveren. De VSB Directeur benadrukte, dat het onderzoek in het belang is van de private sector in Suriname, maar ook in nationaal belang en dat de VSB de nodige ondersteuning hieraan zal geven.

PENNINGEN EN VERERENDE GETUIGSCHRIFTEN

De VSB staat ook dit jaar klaar om u te assisteren met draag- en legpenningen en uiteraard vererende getuigschriften voor medewerkers, die in 2018 een bijzondere mijlpaal zullen herdenken. De vererende getuigschriften zullen ook dit jaar SRD 50 per stuk kosten, terwijl ook de prijzen van draag – en legpenningen ongewijzigd blijven, namelijk € 175 voor een draagpenning en Euro 190 voor een legpenning. Draagpenningen worden veelal door bedrijven uitgereikt bij een 12 ½- of 20 jarig dienstjubileum en legpenningen bij een 25-, 30-, 35-, of 40 jarig dienstjubileum. Houd u er rekening mee, dat draag- en legpenningen geproduceerd worden door een juwelier en uw aanvraag dus tijdig ingediend moet worden.

BUZA HIELD BIJEENKOMST OVER GO-SEE VISIT

De Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom, heeft op donderdag 8 februari een bijeenkomst bijgewoond op het Ministerie van Buitenlandse Zaken over het GO-SEE VISIT programma, welke geselecteerde ondernemers in de diaspora in staat zal stellen om business mogelijkheden in Suriname te komen exploreren. De heer Heinz van Els heeft, namens het Diaspora Netwerk, een presentatie gehouden over de mogelijkheden die het netwerk kan bieden voor de Surinaamse stakeholders en de belangen van de mensen uit de diaspora, met name uit Nederland. Samen werken aan de belangen van ondernemers, welke te wensen investeren in Suriname.

ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE RISE OF CYBER DEPENDENCY 

Op 7 februari 2018, heeft de ICT Associatie een seminar in the Royal Ballroom van Hotel Torarica gehouden, met als onderwerp: “ Economic Development through the rise of cyber dependency in Suriname and the Caribbean. De voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, heeft als eerste spreker benadrukt dat transformatie nodig is, wil Suriname wereldwijd mee kunnen doen. Cyber Dependency is een feit en heeft impact op de wijze waarop wij informatie delen binnen onze bedrijfsvoering en samenleving. Deze ontwikkeling zal zich nog meer voortzetten en wij moeten door middel van juiste beleid toepassingen, vooral gebruik maken van de kansen en mogelijkheden binnen de private sector en natuurlijk binnen de gehele samenleving. Suriname zal naast deze toepassingen moeten investeren in de menselijke factor c.q. onderwijs en investeren in de juiste infrastructuur en regelgeving.

Er waren diverse stakeholders en internationale gasten aanwezig, onder andere, Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Z.E. Mr. Ferdinand Welzijn, De DNA voorzitter, H.E. Drs. Mw. Jennifer Geerlings-Simons, vertegenwoordigers van de TAS, TELESUR, Financiële en Dienstverlenende sector, de VES, Bureau Nationale Veiligheid, Hoofd CARICERT, CARICOM etc. elk gaf hun bijdrage ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van cyber dependency en security. Een Nationale Veiligheidsplan heeft de prioriteit en de aanpassing van de wet en regelgeving. Input en awareness is nodig van alle partijen. Investeren in de menselijke factor heeft de hoogste prioriteit.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

General Marketing and Sales Solutions organiseert ook dit jaar haar Nationaal Marketing Congres in de periode 26 februari – 3 maart 2018. Voor nadere informatie omtrent de events in deze periode kunt u de website van General Marketing and Sales Solutions bezoeken, namelijk http://www.gm-ss.com/ U kunt echter ook emailen naar info@gm-ss.com of bellen op telefoon nummers +597 454952 of + 597 8849141.

De FHR School of Business erkent de belangrijke rol van het MKB binnen het economisch ontwikkelingsproces en biedt daarom reeds 3 jaar het ‘Master of Small and Medium Enterprise Management’ Programma aan en wel in samenwerking met de University of the West Indies (UWI) en Arthur Lok Jack Graduate School of Business, welke op Trinidad gevestigd zijn. Het programma, welke 20 maanden duurt en online gevolgd wordt, stelt huidige en toekomstige eigenaren en managers in staat om kennis en vaardigheden op te doen, die nodig zijn om een bedrijf snel en efficiënt te laten groeien. De FHR School of Management organiseert op donderdag 15 februari van 17.30 – 19.00 uur een informatiebijeenkomst over deze Master bij de FHR School of Business aan de Burenstraat 23. Mocht u geïnteresseerd zijn, registreert u zich dan door een e-mail te sturen naar pricella.ledes@fhrinstitute.sr of door te bellen naar het telefoonnummer +597 425101 ext. 113. Tevens organiseert zij een eendaags seminar op woensdag 28 februari, namelijk “Your Marketing Strategy : Activities and Decision Making” en wel van 09.00 – 15.00 uur. Dr. Dominic Mahr, Associate Professor of Strategic Marketing and Innovation aan de Maastricht Universiteit zal het seminar verzorgen. Voor registratie of additionele informatie kunt contact opnemen met mevrouw Tachanna Brown, via email tachanna.brown@fhrinstitute.sr of telefoon +597 422532. U kunt ook de website bezoeken : http://www.fhrinstitute.org/