VSB HAD ONDERHOUD MET HET MINISTERIE van HIT OVER NATIONALE EPA CONFERENTIE

De heren Bryan Renten (Voorzitter) en Steven Mac Andrew (Directeur) hadden op maandag 12 februari een gesprek op het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme over de Economic Partnership Agreement between de European Union and CARIFORUM. Het onderhoud vond plaats met de Directeur van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, mevrouw Reina Ravales, bijgestaan door de Waarnemend Onderdirecteur Handel, mevrouw Yvette Rokadji en de dames Ginna Leysner Vega en Patricien Bisoen van de afdeling Handel. Het onderhoud was het gevolg van de roep van de VSB om een nationale conferentie over de EPA, om zodoende de voor- en nadelen van ratificatie openhartig te bespreken en een nationale positie in te nemen. Als resultaat van de bespreking is er een Werkgroep samengesteld, die een Nationaal Congres in maart moet voorbereiden.

CONSULTATIE COMPETITION LAW GEHOUDEN OP HET MINISTERIE VAN HIT

Mevrouw Cheryl Vroom (Secretaris van de VSB) heeft op 9 februari namens de VSB haar bijdrage mogen leveren tijdens een consultatie met stakeholders, betreffende de verdere ontwikkeling van wet en regelgeving op het gebied van Competition Law. Mevrouw Viola Heutger is aangetrokken als consultant door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme om te onderzoeken hoe de huidige wetsvoorstellen op lange -, middellange – en korte termijn geïmplementeerd kunnen worden ter monitoring van de markt, maar ook om ondernemers en ondernemingen te kunnen ondersteunen. Ook wordt nagegaan door de consultant wat de relaties zijn of moeten zijn met betrekking tot CARICOM wetgeving op het gebied van mededingingsrecht, de mededingingsautoriteit en jurisprudentie.

VSB PARTICIPEERT IN CONSUMER PROTECTION TRAININGSPROGRAMMA

Mevrouw Cheryl Vroom (Secretaris van de VSB) heeft op dinsdag 13 februari en donderdag 15 februari, geparticipeerd aan een “Train the Trainer Consumer Protection” programma georganiseerd door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Deze training, welke verzorgd is geworden door mevrouw Viola Heutger, consultant, is bedoeld voor stakeholders, die onderhevig zullen zijn aan de nieuwe consumentenbescherming regelgeving, wanneer deze doorgevoerd wordt. De vertegenwoordigers van onder andere, het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, in het bijzonder de afdeling Consumentenzaken en de Economische Controle Dienst; de Consumentenkring; de VSB en ASFA kunnen een bijdrage leveren, zodat de uiteindelijke regelgeving voor alle partijen werkbaar is. De input van alle stakeholders is ook noodzakelijk, zodat een solide basis wordt gelegd ter bescherming van de Surinaams consument. De Surinaamse -, Nederlandse – en CARICOM Wetgeving hebben gediend als basis voor het huidig wetsvoorstel.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

CrossedLines Advisory Services biedt ook dit jaar wederom de training Finance voor Non-Financial Professionals aan en wel op 19, 21, 26 en 28 maart 2018. U kunt voor meer informatie en aanmelding terecht op de website, namelijk : https://crossedlinesadvisory.sr/trainingen-en-workshop/planning-2018/

General Marketing and Sales Solutions organiseert ook dit jaar haar Nationaal Marketing Congres in de periode 26 februari – 3 maart 2018. Voor nadere informatie omtrent de events in deze periode kunt u de website van General Marketing and Sales Solutions bezoeken, namelijk http://www.gm-ss.com/. U kunt echter ook emailen naar info@gm-ss.com of bellen op telefoon nummers +597 454952 of + 597 8849141.

Het FHR Institute of Social Studies organiseert een eendaags seminar op woensdag 28 februari, namelijk “Your Marketing Strategy : Activities and Decision Making” en wel van 09.00 – 15.00 uur. Dr. Dominic Mahr, Associate Professor of Strategic Marketing and Innovation aan de Maastricht Universiteit zal het seminar verzorgen. Voor registratie of additionele informatie kunt contact opnemen met mevrouw Tachanna Brown, via email tachanna.brown@fhrinstitute.sr of telefoon +597 422532 en via hun website: http://www.fhrinstitute.org/