LAUNCH ALLIANTIE VOOR DECENT WORK VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Op dinsdag 27 februari a.s. zal de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking worden gelaunched in Hotel Marriott. De Alliantie is een initiatief van de United Nations Development Programme (UNDP) en de VSB. In november 2017 benaderde de UNDP de VSB met het verzoek om gezamenlijk wat te doen voor personen met een beperking, aangezien deze nog steeds vele obstakels op hun weg tegen komen voor wat betreft het vinden van werk of het ondernemen van economische activiteiten. In haar manifest, genaamd ‘De weg naar Duurzame Ontwikkeling’ had de VSB aangegeven in 2015, dat personen met een beperking ook recht hebben op Decent Work, dus de UNDP vond een gewillig oor bij de VSB. Besloten werd om een Alliantie op te richten, omdat zowel de UNDP als de VSB zich ervan bewust zijn, dat een eenmalige activiteit niet voldoende zal zijn om een verbetering aan te brengen in de situatie van personen met een beperking, maar dat het meer een proces zal zijn. De UNDP en de VSB zijn zich er ook van bewust, dat de ondersteuning van andere actoren noodzakelijk zal zijn, dus zijn in de afgelopen maanden ook andere partijen gevraagd om te participeren in de Alliantie. Maar, ook de ondersteuning van het bedrijfsleven zal noodzakelijk zijn. Voor informatie hoe u de Alliantie kunt ondersteunen, kunt u contact opnemen met de Directeur van de VSB.

VSB NAM DEEL AAN TRAININGSPROGRAMMA MEDEDIGINGSRECHT

De Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom, nam op donderdag 22 februari deel aan de eerste sessie van een training in Mededigingsrecht. De volgende sessies van de training, welke is georganiseerd door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vinden plaats op 23 en 26 februari aanstaande. De training wordt verzorgd door mevrouw Dr. Viola Heutger, die ook eerder een trainingsprogramma in consumentenrecht voor het Ministerie heeft verzorgd.

KANDIDAAT VAN HET BEDRIJFSLEVEN IN HET OKB

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben gemeend om de Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, aan te wijzen als de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het Onafhankelijk Kiesbureau. De President van de Republiek van Suriname, Zijne Excellentie Desire Bouterse, die het bedrijfsleven had gevraagd om een voordracht te doen, is donderdag 22 februari officieel geïnformeerd geworden over de voordracht. De organisaties hebben gezocht naar een kandidaat, die politiek onafhankelijk is, de Surinaamse nationaliteit bezit, jonger dan 65 jaar is en over de nodige juridische kennis beschik, maar daarnaast ook over andere kwaliteiten bezit.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

CrossedLines Advisory Services biedt ook dit jaar wederom de training Finance voor Non-Financial Professionals aan en wel op 19, 21, 26 en 28 maart 2018. U kunt voor meer informatie en aanmelding terecht op de website, namelijk : https://crossedlinesadvisory.sr/trainingen-en-workshop/planning-2018/
Het FHR Institute of Social Studies organiseert een eendaags seminar op woensdag 28 februari, namelijk “Your Marketing Strategy : Activities and Decision Making” en wel van 09.00 – 15.00 uur. Dr. Dominic Mahr, Associate Professor of Strategic Marketing and Innovation aan de Maastricht Universiteit zal het seminar verzorgen. Voor registratie of additionele informatie kunt contact opnemen met mevrouw Tachanna Brown, via emailtachanna.brown@fhrinstitute.sr of telefoon +597 422532 en via hun website: http://www.fhrinstitute.org/