VSB NAM DEEL AAN CONSULTATIE MEETINGS MET DE EU

De heren Steven Mac Andrew (Directeur VSB) en Glenn Holband (SBF Bestuurslid) hebben op respectievelijk maandag 5 maart en dinsdag 6 maart deelgenomen aan consultatie meetings met de European Union (EU).
Op 5 maart had het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) een meeting met de EU, terwijl op 6 maart het Suriname Business Forum een ontmoeting had met de EU. De bedoeling van de meeting was om informatie uit te wisselen over de visie van civil society en het bedrijfsleven omtrent de relatie met de EU, maar ook om input te geven over de nieuwe communicatie van de EU voor wat betreft de samenwerking tussen de EU en Latijns Amerika en het Caribisch Gebied (CELAC).

De VSB heeft aangegeven voorstander te zijn van betrekkingen met de EU, hoewel in zowel de relatie EU-ACP en EU-CELAC het Caribisch Gebied een ondergeschikte positie inneemt, waarschijnlijk als gevolg van de omvang van de markt. De VSB gaf aan zich er wel van bewust te zijn, dat de EU het gebied voorziet van middelen uit het European Development Fund (EDF), maar dat het bedrijfsleven in Suriname vaak genoeg niet kan profiteren, vanwege gebrek aan informatie over deze fondsen, maar ook, omdat inefficiënte regionale organen, zoals Caribbean Export, in principe geen contact hebben met de private sector en ook onvoldoende doen om nationale structuren op te bouwen.
De VSB is derhalve voorstander, dat de regionale EDF wordt verminderd ten faveure van de ontwikkeling van nationale structuren en de private sector.

De delegatie van de EU stond onder leiding van de heer Philippe Coessens, Minister Counsellor en Head of Political, Press & Information van de European Union Delegation to Guyana, for Suriname and with responasibility for Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Barthelemy, St Eustatius en St. Maarten.

VSB SPRAK MET IADB OVER INVESTMENT AND TRADE PROMOTION

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, heeft op maandag 5 maart een ontmoeting gehad met een missie van de Inter-American Development Bank (IADB) over een regionaal project, welke deze organisatie momenteel uitvoert, namelijk ‘Support to Investment and Trade Promotion’. Mevrouw Ana Arias (Senior Trade Specialist), de heer Lucas Hoepel (Operations Associate) en de heer Roel Spee (Consultant) waren bij het onderhoud op de bank aanwezig.

De Directeur benadrukte, dat de VSB een voorstander is van een Trade and Investment Promotion Agency, omdat het gezien wordt als een noodzakelijk mechanisme om te helpen om investeerders, zowel lokaal als Foreign Direct Investment, aan te trekken. Een Trade and Investment Promotion Agency kan ook assisteren met de marketing van goederen en diensten uit Suriname, vooral daar vele micro-, kleine – en middelgrote bedrijven niet de capaciteit hebben om dit zelfstandig te doen. De heer Mac Andrew benadrukte ook, dat de agency de nodige capaciteit en middelen moet hebben om haar werk naar behoren te kunnen verrichten.

EPA CONSULTATIES VORDEREN

De nationale EPA consultaties, welke het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in samenwerking met de VSB houdt, vorderen. Tot en met 22 maart participeert de VSB in de Werkgroep, voorbereiding Nationaal Congres ratificeren EPA Agreement welke gehouden zal worden op 28 maart a.s.
De nationale consultaties zijn noodzakelijk om input te verzamelen van de stakeholders uit de diverse sectoren (Visserij, Industrie, Landbouw en Agro, Hout en Mining).
Ook onze leden zijn daarbij uitgenodigd en betrokken. Uit de resultaten van de huidige sessies, blijkt er een discrepantie bestaat, tussen de cijfers van het Ministerie van HIT en de betrokken sectoren. De juiste dataverzameling zal een afgewogen formulering opleveren ten aanzien van de impact op onze sectoren, bij het al dan niet ratificeren van de EPA agreement. Welke zijn de spin-off effecten van bijvoorbeeld de werkgelegenheid en concurrentiepositie.
Samen werken aan een nationaal standpunt met betrekking tot het al dan niet ratificeren van de EPA Agreement.
De VSB wordt binnen de werkgroep vertegenwoordigd door de secretaris mevrouw Cheryl Vroom.
Elke dinsdag- en donderdagmiddag tussen 16:00u- 17:30 uur bent u als stakeholder welkom om uw bijdrage te leveren en informatie is op te halen bij het Bureau. U kunt uw standpunt ook mailen naar vsbstia@sr.net.

CCL – CEC JOINT WORKING GROUP MEETING GEHOUDEN IN PORT OF SPAIN

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, heeft op woensdag 7 maart geparticipeerd in een Joint Working Group Meeting van de Caribbean Congress of Labour (CCL) en de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) in Port of Spain, Trinidad and Tobago. De heer Mac Andrew vertegenwoordigde de CEC tezamen met zijn counterpart van de Consultative Association of Guyanese Industry (CAGI), de heer Samuel Goolsarran. De meeting, welke in het kader stond van het regionaal project, welke CCL en CEC uitvoeren ter versterking van hun capaciteit en dat van hun leden, is gehouden geworden op het regionaal kantoor van de International Labour Organization (ILO). De Joint Working Group is tijdens de meeting ondersteund geworden door specialisten van de ILO, waaronder mevrouw Vanessa Phala, Senior Specialist, Employers’ Activities.

De focus van de Joint Working Group was op Contingent Rights, een Social Floor in de CSME en Social Protection. Contingent Rights zijn additionele rechten, welke een CARICOM burger moet krijgen, indien hij / zij van een van de fundamentele rechten gebruik maakt, bijvoorbeeld vrij verkeer van persoon of vestigingsrecht. Het Herziene verdrag van Chaguaramas geeft aan, dat lidlanden een Protocol moeten opstellen, maar in de afgelopen jaren is er weinig progressie geboekt, terwijl contingent rights juist heel cruciaal zijn. De Social Floor in de CSME, hetgeen een mandaat is van de Council van Human and Social Development (COHSOD) heeft betrekking op de naleving van een aantal fundamentele arbeidsrechtenrechten, zoals uitbanning van kinderarbeid en non-discriminatie. Ook hier heeft CARICOM weining of geen progressie geboekt in de afgelopen jaren. De Joint Working Group heeft een aantal adviezen opgesteld voor de CCL en CEC, zodat de organisaties gezamenlijk gerichte discussies kunnen voeren met het CARICOM Secretariaat.

VSB SPRAK MET BUZA

Heden, vrijdag 9 maart, heeft er een onderhoud plaatsgevonden tussen mevrouw Cheryl Vroom, secretaris en de heer Jurgen Budike, Beleidsmedewerker op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Directe aanleiding voor het onderhoud was het feit, dat Suriname reeds drie (3) jaren niet is opgenomen in het Global Competitiveness Report van de World Economic Forum (WEF), omdat het benodigd aantal ingevulde surveys maar niet gehaald kan worden. De VSB en BUZA erkenden de noodzaak van het deelnemen aan dergelijke surveys, omdat het voor de private sector een unieke kans is om zich te meten met de rest van de wereld.

Naast dit onderwerp is ook gesproken over, hoe er een verbetering kan worden bewerkstelligd voor wat betreft de relatie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de private sector, hetzij rechtstreeks of indirect via het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, vooral in termen van wat wordt gepresenteerd tijdens bilateraal onderhoud met landen en multilaterale vergaderingen. Dit, zodat de private sector volledig op de hoogte is van de stand van zaken en beter kan inspelen op ontwikkelingen.

MOGELIJKHEID OM TE ADVERTEREN IN DE WERKGEVER

In April 2018 komt de 19e editie van De Werkgever uit!
Het thema is: “HRM / HRD: een noodzaak voor ontwikkeling”.

Leden kunnen als gebruikelijk ook in deze editie adverteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Natasja Robles, Management Assistent en wel als volgt :
Telefoon: (475286 of 475287) Per email: vsbstia@sr.net en natasja.robles@vsbstia.org