NATIONAAL EPA CONGRES WORDT GEHOUDEN OP 28 MAART

Het Nationaal Congres om te geraken tot een standpunt over de Economic Partnership Agreement (EPA) wordt gehouden op woensdag 28 maart en wel bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van 09.00 – 13.00 uur. In de afgelopen weken heeft het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) in samenwerking met de VSB diverse consultaties gehouden over de EPA, zodat aan bedrijven en ondernemers correcte informatie verstrekt kon worden over deze overeenkomst, inclusief mogelijkheden en eventuele nadelen, maar ook dat participanten hun visie konden geven. De VSB had immers gepleit voor brede consultatie over de EPA en hierbij continu benadrukt, dat hoewel regeringen overeenkomsten afsluiten, zij geen handel met elkaar drijven, aangezien deze rol aan het bedrijfsleven toebehoord. Bedrijven en ondernemers maken daadwerkelijk gebruik van de overeengekomen verdragen en hun visie moet dus worden meegenomen bij beslissingen over verdragen, of het nu gaat om de EPA, CARICOM of ander handelsverdrag.

Op donderdag 22 maart vond de laatste algemene consultatie plaats en het wachten is nu op het Nationaal Congres. De Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom, die de consultaties en het Nationaal Congres heeft helpen voorbereiden is tevreden over het verloop van de consultaties. De participatie kon beter, maar de aanwezige bedrijven en ondernemers hebben volop geparticipeerd aan de discussies en hun input gegeven. Het Bestuur van de VSB komt hedenmiddag bijeen om een standpunt in te nemen op basis van de ontvangen input en feedback.

STUURGROEP ALLIANTIE VOOR DECENT WORK VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING VERGADERD OVER WERKPROGRAMMA

De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking is zoals eerder bericht op 27 februari jl. geproclameerd. De Stuurgroep van de Alliantie is op dinsdag 20 maart bijeen gekomen op het Bureau van de VSB om te brainstormen over een werkprogramma voor het eerste jaar. De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, benadrukte tijdens de vergadering nogmaals, dat de focus van de Alliantie ligt op Decent Work, dus werkgelegenheid en ondernemerschap, maar ook op noodzakelijke randvoorwaarden.

De heer Mac Andrew gaf aan, dat hoewel het bedrijfsleven, de overheid en andere organisaties personen met een beperking in dienst hebben genomen door de jaren heen, het aanbod toch groter blijkt dan de vraag om diverse redenen. De Alliantie moet derhalve bekijken hoe middels praktische interventies hierin verandering gebracht kan worden.
Van belang is hierbij, dat er geen duplicatie plaatsvindt, vandaar dat na de proclamatie is gesproken met andere organisaties, die actief zijn met de doelgroep. In de komende weken zal er ook gesproken worden met meerdere organisaties.

DIRECTEUR VSB BRENGT WERKBEZOEK AAN NICKERIE IN HET KADER VAN DE ALLIANTIE

 

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, bevindt zich tot zaterdag 24 maart in Nickerie voor een werkbezoek in het kader van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking. Het bezoek vond plaats op uitnodiging van de Directeur van het Zuster Dankers Centrum, de heer Azeez Khodabaks, die speciaal voor de proclamatie van de Alliantie op 27 februari naar Paramaribo was gekomen. De heer Khodabaks verschafte de heer Mac Andrew informatie over het werk van het Centrum, maar ging ook in op de uitdagingen, waarvoor het Centrum staat. Het vinden van werkgelegenheid is één van deze uitdagingen. De Directeur ging in op mogelijkheden voor het Centrum, daarbij uitgaande van het agrarisch karakter van Nickerie.

Behalve met het Zuster Dankers Centrum heeft de VSB Directeur ook gesproken met andere organisaties, zoals de Roelstoel Vereniging onder leiding van de heer Butch Agard en de de Stichting Welzijns instituut Nickerie (WiN Groep). Naast de gesprekken werden ook posters, flyers en stickers overhandigd of gestuurd naar diverse organisaties. Op zaterdag zal de Directeur de afsluiting van een project van Stichting Blindenzorg bijwonen, alvorens terug te keren naar Paramaribo.
 
 

LET OP : ESSENTIALS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CURSUS KOMT ERAAN

De VSB zal binnenkort leden en overige bedrijven in Suriname de mogelijkheid bieden om occupational safety and health trainingen, zoals ontwikkeld door de International Labour Organization (ILO) te volgen. Participanten van bepaalde trainingen komen ook in aanmerking van een certificaat van de het trainingsinstituut van ILO, welke wereldwijd wordt erkend. Kijkt u uit naar de komende berichten hieromtrent.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

Infotrans Suriname biedt bedrijven vrijblijvend de mogelijkheid aan om inzicht te verkrijgen in de huidige staat van hun IT netwerk met betrekking tot security threats, gebruikersproductiviteit en netwerk-utilizatie en -performance.
Fortinet, de toonaangevende wereldwijde leverancier van security solutions voor carriers, datacenters en bedrijven, tevens partner van Infotrans Suriname, heeft hiervoor speciaal een Cyber Threat Assessment Program (CTAP) ontwikkeld. Dit programma duurt 7 dagen en hierna kunnen gerichte maatregelen getroffen worden in het kader van cyber security en netwerkoptimalisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Charissa Sharman – Parmanand op het email adres salessuriname@infotransgroup.com of op het telefoonnummer +597 420610.