NATIONAAL EPA CONGRES EINDELIJK GEHOUDEN

Gisteren, woensdag 28 maart is eindelijk het Nationaal EPA Congres gehouden op het complex van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. In zijn openingswoord benadrukte de Voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, dat de VSB als één van haar kernwaarden sociale dialoog heeft. In de optiek van de VSB, maar ook van haar partners in het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven (het Platform), moet daarom het bedrijfsleven betrokken worden, alvorens er beslissingen worden genomen, die een vergaande impact kunnen hebben op economische activiteiten en ondernemerschap in Suriname. De Voorzitter gaf aan, dat het bedrijfsleven hierdoor in staat zal zijn om haar visie kenbaar te maken, daarbij rekening houdend met zowel bedrijfsbelang als algemeen belang. De heer Renten benadrukte, dat het bedrijfsleven uiteraard beseft, dat de regering de politieke verantwoordelijkheid draagt voor beslissingen, maar dat bij goed bestuur inspraak en participatie horen.

 

Aangegeven werd ook, dat het al dan niet ratificeren van de ‘Economic Partnership Agreement between the European Union (EU) and CARIFORUM’ voor de VSB bij uitstek een issue is, welke de betrokkenheid van het bedrijfsleven vergt, aangezien de overeenkomst primair het raamwerk aangeeft, waarbinnen handelsrelaties tussen de twee blokken zal plaatsvinden en reeds plaatsvindt, aangezien er momenteel sprake is van ‘provisional application’. Handel en andere economische activiteiten worden ondernomen door het bedrijfsleven en niet door overheden, dus bedrijven en ondernemers moeten gehoord worden.

 

Het eindresultaat van het Nationaal EPA Congres was, dat het bedrijfsleven in overweldigende mate kenbaar heeft gemaakt, dat de EPA geratificeerd moet worden. Het niet ratificeren van de EPA zal maken, dat producten uit Suriname onderhevig zullen zijn aan invoerrechten, hetgeen de concurrentie positie van deze producten ernstig kan aantasten. Op dit moment kunnen bijvoorbeeld rijst en bacove belastingvrij en quotavrij naar de Europese Unie worden geexporteerd, maar indien de EPA niet geratificeerd wordt, dan zal dit niet meer het geval zijn. Het gevolg zal zijn een negatieve impact op de sectoren en als gevolg daarvan verlies van werkgelegenheid in de sector, maar ook bij toeleveranciers.
Tijdens het congres werd ook duidelijk gemaakt door de vertegenwoordiger van de EU, dat EU lidlanden geen individuele overeenkomsten kunnen afsluiten met landen, omdat er sprake is van een single market en onder andere commercieel beleid uitsluitend het domein is van de EU.

 

28 MAART 1950 – 28 MAART 2018 : VSB 68 JAAR

De VSB bestond gisteren, woensdag 28 maart, 68 jaar. De VSB zal op kort termijn in het kader van haar 68 jarig bestaan een panel discussie organiseren over de monetaire situatie in ons land en de rol van het bedrijfsleven. Gelet op de vigerende omstandigheden in ons land en de impact op het bedrijfsleven, heeft de VSB ook dit jaar gemeend om haar jaardag op uiterst sobere wijze te herdenken.

 

BNETS VERHUISD

Banking Network Suriname N.V. (BNETS) is per 19 februari 2018 verhuisd naar de Dr. H. D. Benjaminstraat 61. BNETS wil met deze verhuizing een stap zetten in de richting van de realisatie van haar visie, waar optimalisering en uitbreiding van haar dienstverlening een integraal onderdeel van zijn. BNETS is nog steeds te bereiken op telefoonnummer 475994 en is ook op het nieuwe adres gereed om u wederom van dienst te zijn.