VSB PARTICIPEERDE AAN HOORZITTING OVER HET INTER-AMERIKAANS VERDRAG TEGEN CORRUPTIE

De VSB heeft in het kader van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) op dinsdag 10 april geparticipeerd aan een hoorzitting over het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie. De Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom en de Directeur van Projekta, mevrouw Sharda Ganga, gingen in op de diverse vragen van de vertegenwoordigers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De bedoeling van de hoorzittingen was om de uitvoering van het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie te evalueren. Mevrouw Vroom en mevrouw Ganga gingen voornamelijk in op vragen betreffende de implementatie van de Anticorruptie Wet, de bescherming van klokkenluiders, het proces van overheidsaanbestedingen, maar ook werving, bezoldiging, training en ethiek van ambtenaren kwamen aan de orde.

De vertegenwoordigers van de OAS zullen een rapport voor Suriname produceren over de hoorzittingen.

PRIVATE SECTOR ORGANISATIES BESPREKEN FOLLOW-UP NATIONAAL EPA CONGRES

De vertegenwoordigers van diverse private sector organisaties hebben op donderdag 12 april op het Bureau van de VSB de follow-up op het Nationaal EPA Congres, welke op 28 maart is gehouden, besproken. Dit, aangezien het duidelijk is, dat de visie van de private sector over de ratificatie wezenlijk verschilt met de visie van enkele DNA Leden. Dit, terwijl de EPA van enorm belang is voor diverse economische sectoren.

WORLD BANK MISSIE BESPREEKT FINANCIERINGSBEHOEFTEN PRIVATE SECTOR

Een missie van de World Bank vertoeft momenteel in Suriname om gesprekken te houden over de financieringsbehoefte van de private sector, vooral agro-bedrijven en exporteurs van kleine en middelgrote bedrijven. De bedoeling is om na te gaan als middels een lening van de World Bank voorzien kan worden in deze behoefte. Op donderdag 12 april nam de Groepsvertegenwoordiging van de Agrarische Sector van de VSB, namelijk de heer Rabin Soechit en mevrouw Arianne de Bye, deel aan een bespreking met de World Bank over deze issue.

MEETING OVER CREDIT RISK ABATEMENT FACILITY GEHOUDEN

Het CARICOM Development Fund (CDF) en de Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) zijn gezamenlijk bezig met de oprichting van een Credit Risk Abatement Facility (CRAF). De oprichting vindt plaats in overleg met het Secretariaat van de Caribische Gemeenschap. De kredietrisico reductie faciliteit zal een initiële focus hebben op de energie sector.
In dit kader werd er op woensdag 11 april een meeting gehouden voor relevante stakeholders. De meeting werd geleid door consultants van CAMCO Clean Energy, die zijn aangetrokken om te helpen met de eerste fase van de ontwikkeling van de CRAF.

De Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom, nam deel aan deze meeting, vooral daar de VSB van oordeel is, dat ook Suriname in grotere mate gebruik moet maken van schone en duurzame energie.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

FHR Lim A Po Institute for Social Studies organiseert op woensdag 25 april haar vierde seminar voor 2018, getiteld ‘Influence of Decision Making on Organizational Culture’. Dr. Geert Heling, docent aan de Maastricht School of Management, zal ingaan op de relatie tussen de manier, waarop besluiten worden genomen binnen een organisatie en hoe personen verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen, maar ook hoe zij motivatie, commitment en engagement betonen. De kosten van het seminar, inclusief reader, materiaal, referentie artikelen en lunch bedragen SRD 600,-. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : email tachanna.brown@fhrinstitute.sr, telefoon + (597) 422501 of fax + (597) 422619. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.