LAUNCH ESSENTIALS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COURSE OP 27 APRIL

Op vrijdag 27 april a.s. vindt de eerder aangekondigde launch plaats van de Essentials of Occupational Safety and Health (EOSH) course in hotel Courtyard by Marriott. Deze course is ontwikkeld door het trainingscentrum van de International Labour Organization (ILO) in Turijn, Italië en wordt geïntroduceerd in Suriname door de VSB op het moment, dat er voorbereidingen plaatsvinden door het Ministerie van Arbeid om de Arbeidsomstandigheden Wet te moderniseren, waarbij het in de bedoeling ligt om grotere aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid op de werkplek. Werkgevers zullen zich dus hierop moeten voorbereiden of bestaande initiatieven in bedrijven aanpassen.

De launch van de Essentials of Occupational Safety and Health course vindt ook plaats in het kader van World Day for Safety and Health at Work (SAFEDAY), hetgeen elk jaar op 28 april wordt gevierd. Ieder jaar vinden er in Suriname talrijke bedrijfsongevallen plaats, waarvan enkelen zelf fataal aflopen. SAFEDAY is dus een unieke gelegenheid om stil te blijven staan bij het veiligheids- en gezondheidsgebeuren binnen uw bedrijf. In dit kader heeft de VSB gemeend om tijdens de launch van de Essentials of Occupational Safety and Health course twee modules te laten verzorgen, namelijk Introduction to Safety and Health at Work en Management of Prevention. De training zal worden verzorgd door een ILO gecertificeerde trainer, namelijk mevrouw Joan Telgt, die ook nog eens beschikt over ruime ervaring op dit gebied.

Indien u zich nog niet heeft opgegeven om de launch van de Essentials of Occupational Safety and Health course bij te wonen, dan kunt u dit uiterlijk woensdag 25 april doen bij mevrouw Natasja Robles, Management Assistant en wel als volgt : email: natasja.robles@vsbstia.org of vsbstia@sr.net .

VSB PARTICIPEERDE AAN LEVERAGING THE EPA WORKSHOP IN GUYANA

De VSB heeft op woensdag 18 april in Georgetown, Guyana, geparticipeerd aan een Leveraging the EPA Workshop, welke als doel had organisaties en bedrijven meer bewust te laten worden van de mogelijkheden, welke het verdrag biedt. De Workshop werd georgiseerd door Caribbean Export Development Agency (CEDA) in samenwerking met de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en was bestemd voor participanten van Guyana, Suriname enTrinidad and Tobago.

De Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom, heeft namens de VSB deelgenomen aan deze workshop. De Secretaris zal voor geinteresseerde leden een presentatie houden op kort termijn.

BOOK THE DATE

De President van de Centrale Bank van Suriname, drs. Glenn Gersie, zal op dinsdag 8 mei om 19.00 uur een inleiding verzorgen voor de VSB over de monetaire situatie in ons land en de rol van het bedrijfsleven.

MATERIAAL OVERHANDIGD AAN DE POLITIE EN ECONOMISCHE CONTROLE DIENST

Op dinsdag 17 april heeft op het Bureau van de VSB de overhandiging plaatsgevonden van materiaal aan de Politie en de Economische Controle Dienst (ECD) in het kader van de MOU, welke in december 2017 werd ondertekend met de Politie. Na een eerste schenking in december, heeft er een verdere inventarisatie plaatsgevonden van behoeften, omdat het de bedoeling is, dat de Politie en ECD ondersteund worden met materiaal, dat zij daadwerkelijk nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

MEETING ALLIANTIE OM WERK PROGRAMMA 2018 AF TE RONDEN

De Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking zal heden, vrijdag 20 april, bijeenkomen om het werk programma voor 2018 af te ronden. De focus van de Alliantie is, zoals eerder aangegeven, op werkgelegenheid en ondernemerschap van personen met een beperking. Een en ander om bij te dragen tot de realisatie van Sustainable Development Goal 8, Decent Work.

AANBIEDINGEN VAN EN AAN LEDEN

FHR Lim A Po Institute for Social Studies organiseert op woensdag 25 april haar vierde seminar voor 2018, getiteld ‘Influence of Decision Making on Organizational Culture’. Dr. Geert Heling, docent aan de Maastricht School of Management, zal ingaan op de relatie tussen de manier, waarop besluiten worden genomen binnen een organisatie en hoe personen verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen, maar ook hoe zij motivatie, commitment en engagement betonen. De kosten van het seminar, inclusief reader, materiaal, referentie artikelen en lunch bedragen SRD 600,-. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : email tachanna.brown@fhrinstitute.sr, telefoon (+597) 422501 of fax (+597) 422619. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.

De training Finance voor Non-Finance Professionals staat, vanwege een vraag om herhaling, weer op de kalender voor mei bij CrossedLines Advisory Services Suriname NV. Voor de exacte data en het programma kunt u de website https://crossedlinesadvisory.sr/trainingen-en-workshop/planning-2018/ bezoeken of contact opnemen met mevrouw Helyante L. Mac-Donald en wel als volgt : telefoon (+597) 431286 of mobiel (+597) 8853994.

De Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) zal in de periode 13 – 19 juni 2018 de International Financial Reporting Standards (IFRS) Full en SME (Small & Medium Entities) cursus verzorgen in samenwerking met de European Financial Reporting and Advisory Group (EFRAG). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Elvira Lens via e-mail: elviral@suva.sr of info@suva.sr of per telefoon: (+597) 438066 / (+597) 6801335.

STORING BIJ PROVIDER ZORGT VOOR ONGERIEF

De VSB wenst zich te verontschuldigen voor het ongerief ontstaan door een storing bij onze internet provider op vrijdag 13 april, waardoor bepaalde leden in het weekend sommige mails tientallen keren hebben ontvangen. Dat was zeker niet onze bedoeling, maar helaas konden wij het ongerief niet voorkomen.