VSB BRACHT KENNINGSMAKINGSBEZOEK AAN MINISTER HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME

Een delegatie van de VSB heeft op dinsdag 24 april een kennismakingsbezoek gebracht aan Zijne Excellentie Stephen Tsang, Minister van Handel, Industrie en Toerisme, die werd bijgestaan door de Directeur van het Ministerie, mevrouw Reina Ravales en de Waarnemend Onderdirecteur Handel, mevrouw Yvette Rokadjie. De delegatie van de VSB werd geleid door de Voorzitter, de heer Bryan Renten en bestond verder uit de Bestuursleden Wilfred Baldew (Ondervoorzitter), Jan van Charante (Toerisme), Rabin Soechit (Agrarische Productie), Conrad Issa (Handel) en Marlon Telting (Industrie). De Directeur en de Secretaris van de VSB, respectievelijk de heer Steven Mac Andrew en mevrouw Cheryl Vroom waren ook aanwezig tijdens de kennismaking.

Kennismakingsbezoek met Z.E. Stephen Tsang, Minister van HIT

 

De Voorzitter van de VSB benadrukte tijdens het bezoek, dat ondernemers en bedrijven in Suriname behoefte hebben aan een voorspelbaar en stimulerend ondernemingsklimaat, maar dat helaas vele issues, die door de delegatie naar voren waren gebracht “oude issues” waren, waarvoor nooit een oplossing is gekomen. De heer Bryan Renten vroeg daarom om regelmatig overleg, zodat knelpunten besproken kunnen worden. Benadrukt werd, dat de VSB niet alleen problemen signaleert, maar ook oplossingen probeert aan te dragen.

Zijne Excellentie Stephen Tsang benadrukte, dat het Ministerie faciliterend zal optreden, zodat het bedrijfsleven economische activiteiten kan ontplooien. De Minister, die de delegatie zijn plannen voorhield, gaf ook aan, dat instituten en diensten van het Ministerie, zoals het Surinaams Standaarden Bureau en de Economische Controle Dienst, waar nodig het bedrijfsleven zullen begeleiden. Ook een zero tolerance voor smokkel werd ook benadrukt.

SAVE THE DATE

De President van de Centrale Bank van Suriname, drs. Glenn Gersie, zal op dinsdag 8 mei om 19.00 uur een inleiding verzorgen voor de VSB over de financieel-economische ontwikkeling in ons land en de rol van het bedrijfsleven.

VSB MAAKTE KENNIS MET DE TIJDELIJK ZAAKGELASTIGDE

Kennismaking met de Tijdelijke Zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden, de heer Jaap Frederiks

 
Op maandag 23 april ontving de VSB op haar Bureau de heer Jaap Frederiks, Tijdelijk Zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden, voor een kennismaking. De heer Heine Lageveen, Beleidsmedewerker Economie en Handel, vergezelde de heer Frederiks tijdens deze gelegenheid. De heren Bryan Renten (Voorzitter), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter) en Steven Mac Andrew (Directeur) waren bij de kennismaking aanwezig.
Zowel de VSB als de Tijdelijk Zaakgelastigde benadrukten de noodzaak van een goede relatie en samenwerking tussen Suriname en Nederland.
Tijdens het breedvoerig onderhoud kwamen diverse onderwerpen, zoals de Twinningfaciliteit, de afschaffing van de visumplicht, de milieuproblematiek in Suriname en uiteraard de handel met Europa aan de orde.
 
 
 

28 APRIL : WORLD DAY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK


 
Morgen, zaterdag 28 april, is het World Day for Safety and Health at Work (SAFEDAY). Sinds 2003 wordt deze jaarlijks herdacht. Zoals eerder aangegeven is SAFEDAY een unieke gelegenheid om stil te blijven staan bij het veiligheids- en gezondheidsgebeuren binnen uw bedrijf. De VSB viert dit jaar voor het eerst SAFEDAY en wel middels de launch van de Essentials of Occupational Safety and Health course heden, vrijdag 27 april, in Courtyard Marriott Hotel.

Dit event schijnt gelet op de grote belangstelling duidelijk te voorzien in een behoefte bij diverse leden. Het is goed om op te merken, dat target 8.8 van Sustainable Development Goalnummer 8, Decent Work, aangeeft, dat in 2030 alle werkers een veilige werkomgeving moeten hebben.
 
 

DE DISTRIBUTIE VAN DE WERKGEVER START VOLGENDE WEEK

De distributie van de eerste editie van De Werkgever in 2018 zal volgende week aanvangen. Het thema van deze editie is “HRM/HRD : een noodzaak voor ontwikkeling”. U kunt uw exemplaar in de komende weken tegemoet zien.

SAI REGLEMENTEN BOEKJE TE KOOP BIJ DE VSB

De VSB ondersteunt het Suriname Arbitrage Instituut (SAI) met de verkoop van haar reglementen boekje. Dit is een service naar u toe, in geval u behoefte heeft aan de reglementen van SAI. Het boekje kost SRD 100,– en kan tussen 09.00 en 14.00 uur aangeschaft worden op het Bureau van de VSB.

VSB MAAKT KENNIS MET NIEUW BESTUUR VAN DE ICT ASSOCIATIE

De VSB heeft op maandag 23 april kennis gemaakt met een delegatie van het nieuw Bestuur van de ICT Associatie. De dames Djina Bergraaf- Sanchit (Voorzitter) en Eline Verhek (Secretaris) en de heer Donaghy Malone waren op deze dag te gast bij de VSB. Zij werden ontvangen door de heren Bryan Renten (Voorzitter), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter) en Steven Mac Andrew (Directeur).

Kennismaking met het bestuur van de ICT Associatie

Tijdens de kennismaking werd het belang van ICT voor de verdere ontwikkeling van Suriname en de diversificatie van de economie benadrukt door beide organisaties. Ook werden samenwerkingsmogelijkheden besproken. Het ligt in de bedoeling om op kort termijn een MOU te ondertekenen.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

De training Finance voor Non-Finance Professionals staat, vanwege een vraag om herhaling, weer op de kalender voor mei bij CrossedLines Advisory Services Suriname NV. Voor de exacte data en het programma kunt u de website https://crossedlinesadvisory.sr/trainingen-en-workshop/planning-2018/ bezoeken of contact opnemen met mevrouw Helyante L. Mac-Donald en wel als volgt : telefoon (+597) 431286 of mobiel (+597) 8853994.