SAO-SENA DELEGATIE HAD BESPREKING MET DE VSB

Een delegatie van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) van Colombia heeft op donderdag 3 mei een bezoek gebracht aan de VSB om te praten over de cooperatie tussen SAO en SENA, maar ook om inzichten te krijgen hoe de VSB denkt over vakopleidingen in Suriname. De delegatie van de SAO bestond uit mevrouw Joyce Lapar (Waarnemend Directeur), de heer Aditkoemar Sewnandan (Onderdirecteur Vaktrainingen) en mevrouw Shaya Rodjan (Hoofd Onderzoek en Management Ondersteuning) De delegatie van SENA bestond uit Mrs. Olga Quintero Ocampo: Deputy Director of the Center for technological development in Construction and Industry, Mr. Luis Alberto Gomez Grajales: Academic Coordinator of the Center for technological development in Construction and Industry. De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, ontving de gasten.

De heer Mac Andrew gaf aan, dat de VSB als werkgeversorganisatie een speciale band heeft met het Ministerie van Arbeid en haar werkarmen, zoals de SAO. De VSB Directeur gaf ook aan, dat de VSB vakopleidingen van wezenlijk belang acht, omdat personen klaargestoomd moeten worden voor de arbeidsmarkt, maar benadrukte, dat het ontbreken van een integraal Human Resource Development (HRD) Plan voor Suriname en een Labour Market Information System (LMIS) toch wel een groot gebrek is. Desalniettemin, wordt er door de SAO goed werk verricht en voorzien in een zekere behoefte op de markt. De VSB Directeur benadrukte ook, dat cooperatie tussen SAO en SENA een goede zaak is, vooral daar SENA bekend staat als een best practice in de wereld. Het belang van een grotere en actievere rol van het bedrijfsleven in het vakopleidingsgebeuren in Suriname werd onderkend door de Directeur.

VSB EVENT OP 8 MEI : INLEIDING EN PANNELDISCUSSIE

De President van de Centrale Bank van Suriname, drs. Glenn Gersie, houdt op dinsdag 8 mei om 19.00 uur (de inloop start om 18.30 uur) in het kader van het 68-jarig bestaan van de VSB een inleiding over de financieel-economische ontwikkeling in ons land en de rol van het bedrijfsleven voor leden en genodigden in de Banquethal van Hotel Torarica. De inleiding van de President van de Centrale Bank wordt gevolgd door een paneldiscussie, waaraan ook participeren drs. Jimmy Bousaid, Voorzitter van de Bankiersvereniging en drs. Waddy Sowma, Vertegenwoordiger van de VSB in het Platform van de Centrale Bank.

Leden kunnen parkeren op het parkeerterrein van Royal Torarica achter de bloemen standjes. U krijgt een parkeerbewijs opgestuurd per email, welke u uitprint en bij aankomst afgeeft aan de aanwezige portier.

GESLAAGDE LAUNCH VAN DE ESSENTIALS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COURSE

De launch van de Essentials of Occupational Safety and Health (EOSH) course op vrijdag 27 april mag als zeer geslaagd worden gekwalificeerd. Niet alleen, omdat de bijna 80 deelnemers de verwachtingen van de VSB hadden overtroffen, maar vooral gelet op de talrijke positieve beoordelingen, welke de VSB mocht ontvangen van de aanwezigen. De meeste participanten gaven op hun evaluatieformulier aan, dat de training een noodzaak is en dat zij weer of grotere aandacht zullen besteden aan het occupational safety and health gebeuren binnen hun respectievelijke bedrijven.

De International Labour Organization (ILO) heeft de VSB in de gelegenheid gesteld om het EOSH programma aan te bieden in Suriname en de bedoeling is om in juni / juli hiermee een aanvang te maken. De trainingen zullen worden verzorgd door mevrouw Joan Telgt, die door de International Training Center (ITC) van de ILO is gecertificeerd als EOSH Trainer. De ITC zal participanten, die gecertificeerd willen worden, in staat stellen dit te doen middels het afnemen van een test, welke opgestuurd zal moeten worden naar Turijn, waar dit instituut is gevestigd.

KORTE BERICHTEN

De distributie van De Werkgever, nummer 19, jaargang 11, is aangevangen en u kunt uw ‘pakket’ in de komende twee weken tegemoet zien. Het thema van deze editie is “HRM/HRD : een noodzaak voor ontwikkeling”.

In De Nieuwslijn van 27 april is abusievelijk nagelaten om in het artikel, betreffende de kennismaking met de ICT Associatie, aan te geven, dat de heer Donaghy Malone de Penningmeester van de Associatie is.