GESLAAGDE PRESENTATIE EN PANELDISCUSSIE OVER ONTWIKKELINGEN OP FINANCIEEL-ECONOMISCH GEBIED IN SURINAME EN DE ROL VAN HET BEDRIJFSLEVEN

Het VSB Event, betreffende ontwikkelingen op financieel-economisch gebied en de rol van het bedrijfsleven, werd op dinsdagavond in de Banquet Hall van Hotel Torarica geopend door de Voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, die niet alleen inging op de rol, welke de VSB voor en na de aanvang van de crisis heeft gespeeld, maar ook de onafhankelijke positie van de Centrale Bank benadrukte.

De President van de Centrale Bank van Suriname, drs. Glenn Gersie, hield vervolgens een zeer breedvoerige en diepgaande presentatie over de economische verrichtingen in Suriname en de institutionele ordening van ons betalingsverkeer. De Bankpresident ging ondermeer in op de groei, prijspeil, wisselkoers, betalingsbalans en reserves, staatsfinanciën en de financiële sector in het eerste gedeelte van zijn presentatie. In het tweede gedeelte van zijn presentatie baseerde de heer Gersie zijn inleiding op twee vertrekpunten, namelijk een (1) elementaire uitgangspunten / officiele regelingen en twee (2) de praktijk gebaseerd op niet-officiele regelingen en informele uitgangspunten. De Bankpresident beargumenteerde hierbij, dat aspecten van vertrekpunt 2 leiden tot een niet-ideale maatschappij. Tijdens zijn inleiding introduceerde de heer Gersie ook de drs. Ajay Surjbalisingh, de aankomende Directeur van Surichangebank, die in het kort inging op de staatsinkomsten en volatiliteit van de prijzen van grondstoffen.

Na de presentatie vond er paneldiscussie plaats, waarbij de Voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, drs. Jimmy Bousaid en de vertegenwoordiger van de VSB in het Platform Monitoring Valutamarkt, drs. Waddy Sowma, ingingen op de presentatie, maar ook hun visie gaven over ontwikkelingen. Vervolgens gaven de Bankpresident en de heer Ajay Surjbalisingh een reactie, waarna de leden en genodigden in staat werden gesteld om vragen te stellen aan het panel. Aan het einde van dit VSB Event was een ieder het overeens, dat de discussie verder voortgezet moet worden, maar ook, dat de VSB dergelijk events over andere onderwerpen moet organiseren. Belangstellenden kunnen een e-copy van de presentatie opvragen op het Bureau van de VSB.

EPA DECLARATIE AANGEBODEN AAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONAL ASSEMBLEE

Een delegatie van de VSB is op dinsdag 8 mei ontvangen geworden door de Voorzitter van de Nationale Assemblee, Hare Excellentie Jennifer Geerlings-Simons. De delegatie, bestaande uit de Bestuursleden Bryan Renten (Voorzitter), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter), Rabin Soechit (DB Lid en Vertegenwoordiger Agrarische Sector), Marlon Telting (Vertegenwoordiger Industrie) en de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, heeft de EPA Declaratie, welke de VSB en andere organisatiers hadden ondertekend op 28 maart tijdens het Nationaal EPA Congres, aangeboden aan de Voorzitter van de Nationale Assemblee (DNA) tijdens de ontvangst. De heer Renten, die de Declaratie overhandigde na de inhoud opgelezen te hebben, benadrukte, dat de Declaratie een gezamenlijk product was van alle organisaties en dat de uitkomst van het congres was, dat de ratificatie van Suriname in het belang is van Suriname.

Hare Excellentie Geerlings-Simons gaf aan, dat de EPA het parlement sinds 2008 heeft bereikt en dat dit verdrag voor Suriname het eerste in zijn soort is, waardoor het nog niet geratificeerd is. De Voorzitter van DNA gaf eveneens aan, dat de EPA opnieuw beoordeeld moet worden, waarbij het Parlement alle relevante informatie mee zal nemen.

Zowel de delegatie van de VSB als de Voorzitter DNA benadrukten, dat er behoefte is aan verdere en diepgaandere dialoog, niet alleen over de EPA, maar ook over andere relevante issues, betreffende het handelsgebeuren in Suriname. De VSB kon zich derhalve terugvinden in het voorstel van de DNA Voorzitter om op een nader te bepalen tijdstip verder overleg te voeren met DNA, inclusief de relevante Vaste Commissies, maar gaf aan, dat de medeondertekenaars van de Declaratie wel aanwezig moesten zijn.

Van de gelegenheid werd ook gebruikt gemaakt om de DNA Voorzitter materiaal van de VSB, inclusief de nieuwe editie van De Werkgever met een focus op HRM en HRD, alsook posters van de Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking aan te bieden. De DNA Voorzitter benadrukte blij te zijn met de vorming en activiteiten van de Alliantie, aangezien het heel noodzakelijk is en gaf aan, dat DNA al twee personen met een beperking in dienst heeft.

LET OP : ALV IN JUNI KOMT ERAAN

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSB in 2018 zal op maandag 25 juni worden gehouden in het Auditorium van Self – Reliance, zodat het Bestuur conform de Statuten financiële verantwoording kan afleggen.

VSB SPRAK MET ECLAC OVER ECONOMISCHE VERWACHTINGEN

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, ontving op woensdag 9 mei de heer Machel Pantin, Economic Researcher van de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UNECLAC), Subregional Headquarters
for the Caribbean voor een onderhoud over de economische verwachtingen van ons land. UNECLAC geeft namelijk elk jaar haar verwachtingen over de economie van Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied aan en in dit kader worden meetings gehouden met diverse stakeholders. Dit bezoek van UNECLAC was niet de eerste, aangezien de VSB in de afgelopen drie (3) jaren continu aan de survey heeft geparticipeerd. De VSB Directeur ging tijdens het onderhoud in op diverse vragen van de heer Pantin, waaronder over de visie van de VSB over ontwikkelingen in Suriname.

OPPENHEIMER DELEGATIE BEZOEKT VSB

Mevrouw Nathalie Marshik, Managing Director Emerging Markets Research van Oppenheimer & Co. Inc heeft op donderdag 10 april tezamen met een drietal klanten, namelijk Liam Localio, Director Greylock Capital Management LLC; mevrouw Katrina Butt, Assistant Vice President Global Economic Research van AllianceBernstein; en mevrouw Stephanie Ouwendijk, Vice President / Portfolio Manager Fixed Income Group van Franklin Templeton Investments, een bezoek gebracht aan de VSB. Oppenheimer was de lead manager tezamen met Scotia Bank van de internationale bond van USD $550 miljoen, welke door Suriname in 2016 voor tien (10)jaren is uitgegeven. De overige gasten zijn allemaal participanten aan de bond. De delegatie werd ontvangen door de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, die inging op diverse vragen, betreffende financieel-economische en andere ontwikkelingen in Suriname.

VERGEET U DE INFORMATIE SESSIE OVER DE ECONOMISCHE ZONES OP CURACAO NIET

Een delegatie van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao en de Curaçao Industrial & International Trade Development Company (CURINDE) zal in samenwerking met de ASFA en VSB op dinsdag 15 mei van 9.30 – 12.00 uur een presentatie houden over de economische zones en handelsregelingen voor export vanuit Curacao. Op het programma staat informatie over de Economische Zones van Curaçao, Regelingen met betrekking tot internationale handel vanuit Curaçao en Nederlandse subsidies en regelingen voor ondernemingen gevestigd op Curaçao. Er zal voldoende gelegenheid bestaan voor het stellen van vragen. De informatie sessie vindt plaats op kantoor van de ASFA aan de Mr. J. Lachmonstraat 187 (tegenover NATIN).

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

Het FHR Lim A Po Institute for Social Studies organiseert op woensdag 16 mei haar vijfde seminar voor 2018, getiteld ‘Strategic Decision Making for Competitive Advantage & Value Creation’. Het seminar wordt verzorgd door Dr. Maarten Hoff (researcher and consultant at Kennishof). De kosten voor het seminar bedragen SRD 600, inclusief reader, seminar materiaal, referentie artikelen en lunch.Voor meer informatie kunt u mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telefoon + (597) 422501; Fax: + (597) 422619 of Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.

KORTE BERICHTEN

De distributie van De Werkgever, nummer 19, jaargang 11, is aangevangen en u kunt uw ‘pakket’ op kort termijn tegemoet zien. De bedoeling is om voor 19 mei de distributie af te ronden. Het thema van deze editie is zoals eerder aangegeven “HRM/HRD : een noodzaak voor ontwikkeling”.