GESLAAGDE INFORMATIE SESSIE OVER ECONOMISCHE ZONES EN HANDELSREGELINGEN CURACAO

Op dinsdag 15 mei heeft een geslaagde informatie sessie plaatsgevonden over economische zones en
handelsregelingen voor export vanuit Curaçao, welke georganiseerd is geworden door het Ministerie van Economische Zaken van Curaçao in samenwerking met de ASFA en VSB. In totaal namen ruim 28 vertegenwoordigers van diverse bedrijven deel aan deze sessie, welke uit een algemeen gedeelte bestond en vervolgens one on one sessies.


De meeting, welke plaatsvond bij de ASFA, werd geopend door de Ondervoorzitter van de VSB, de heer Wilfred Baldew, die het belang van grensoverschrijdend handelen voor de verdere groei van bedrijven benadrukte, hetzij middels vestiging of de export van goederen en/of diensten. De Ondervoorzitter benadrukte ook, dat Curaçao een interessante optie is, vanwege de ligging in het Caribisch Gebied, maar ook het feit, dat het onderdeel is van de Europese Unie (EU).

Na de opening remarks van de heer Baldew, gingen de experts van Curacao, namelijk mevrouw Shereeta Ramcharan (Senior Advisor Development Cooperation) en de heer Thyrone Magloire van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en de heer Daniel Oleana van de Curaçao Industrial & International Trade Development Company (Curinde N.V.) in op de mogelijkheden op dit eiland. De Economische Zones van Curaçao, regelingen met betrekking tot de internationale handel en Nederlandse subsidies en regelingen voor ondernemingen gevestigd op Curaçao werden allemaal belicht, zodat participanten een goed beeld konden vormen van de mogelijkheden.

SJSSN EN VSB BESPRAKEN POST-ACADEMISCHE OPLEIDING BEDRIJFSJURIST

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, ontving op donderdag 10 mei de heer Gaetano Best (Bestuurslid) en mevrouw Estrella Kromodihardjo-Madngisa (Algemeen Directeur) van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN). Het onderhoud stond in het teken van de plannen van SJSSN om een post-academische opleiding bedrijfsjurist te introduceren in Suriname. De heer Best gaf hierbij aan, dat SJSSN op andere gebieden al postacademische opleidingen verzorgd. De VSB Directeur benadrukte, dat de mogelijke introductie van een postacademische opleiding bedrijfsjurist door de VSB zeker verwelkomd en ondersteund zal worden, omdat human resource development een voorname plaats inneemt in het beleid van de Vereniging en capaciteitsversterking op dit gebied de nodige voordelen kan opleveren voor juristen en hun werkgevers.

VSB SPRAK MET DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID OVER BASISZORG CRISIS

De heren Bryan Renten (Voorzitter), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter) en Jan van Charante (Bestuurslid Toerisme) en mevrouw Shirley Relyveld (Bestuurslid Verzekeringswezen) hadden op vrijdag 11 mei een spoedonderhoud met Zijne Excellentie Antoine Elias, Minister van Volksgezondheid, om te praten over de crisis, waarin de Basiszorg Verzekering is beland. De VSB heeft vele malen erop gewezen, dat de in 2014 aangenomen sociale wetten, met name de Wet Algemeen Pensioen en de Wet Basiszorg Verzekering, geëvalueerd moesten worden om ervoor te zorgen, dat hetgeen beoogd wordt, inderdaad duurzaam gegarandeerd kan worden. De VSB heeft daarbij ook telkens aangegeven, dat zij bereid was om deskundigen voor te dragen voor de evaluatie van de wetten. Op maandag 21 mei zal er een vervolggesprek plaatsvinden over deze issue met de Vice President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ashwin Adhin.

PUM PRESENTEERDE PLANNEN OVER TOERISME EN AGRARISCHE SECTOR AAN VSB

Een delegatie van de VSB, bestaande uit de heren Jan van Charante (Bestuurslid Toerisme) en Rabin Soechit
(Bestuurslid Agrarische Sector) en de dames Arianne de Bye (Bestuurslid Agrarische Sector) en Kathleen Goedhoop (Relations Officer van de VSB) heeft op maandag 14 mei een ontmoeting gehad met een PUM delegatie om te praten over de plannen van deze organisatie voor de komende jaren. De PUM delegatie bestond uit de heren Wim van Halteren (Landencoordinator) en Winston Leckie (PUM Vertegenwoordiger) en mevrouw Zevoera Khodabaks (PUM Vertegenwoordiger). Middels een presentatie ging de heer van Halteren in op de plannen van PUM met betrekking tot de Toerisme – en Agrarische Sector in Suriname en de ondersteuning, die de PUM op deze gebieden kan bieden.
Hierna volgde er een discussie, waarbij de VSB delegatie ondermeer haar visie gaf over de plannen voor Suriname.

VSB EN VSB YOUNG MANAGEMENT HIELDEN EVALUATIE MEETING

De heren Bryan Renten (Voorzitter), Rolf Verwey (Bestuurslid Zakelijke Dienstverlening) en Steven Mac Andrew
(Directeur VSB) hadden op donderdag 10 mei een meeting met een delegatie van VSB Young Management (VSB YM) om de verdere oprichting van VSB YM en de samenwerking met de VSB te evalueren. De delegatie van de VSB YM bestond uit de Bestuursleden Daniela Herkul (Voorzitter) en de heren David Power, Ruan Karto en Ranvir Soenessardien. De heer Renten benadrukte tijdens de evaluatie meeting, dat de VSB gaarne ziet, dat VSB YM zich blijft richten op jonge ondernemers en de problematiek, welke zij ervaren. De activiteiten, welke VSB YM in de afgelopen periode heeft ontplooid, pasten volledig in dit kader en zijn derhalve dan ook als positief ervaren.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

Het FHR Lim A Po Institute of Social Studies organiseert op woensdag 27 juni haar zesde seminar voor 2018, getiteld BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS BENEFITS. Dr. Khaled Whaba, die de Academische Decaan is van de Maastricht School of Management, zal tijdens dit seminar verzorgen zijn expertise op dit gebied met u delen. De kosten van het seminar zijn SRD 600, – (inclusief reader, seminar material, referentie artikelen and lunch). Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telefoon + (597) 422501; Fax: + (597) 422619 of Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.

LET OP : ALV IN JUNI KOMT ERAAN

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSB in 2018 zal op maandag 25 juni worden gehouden, zodat het Bestuur conform de Statuten financiële verantwoording kan afleggen.