VSB SPRAK MET DE VICE PRESIDENT OVER BASISZORG VERZEKERING

Op maandag 21 mei heeft een delegatie van de VSB, bestaande uit de heren Bryan Renten (voorzitter), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter) en Rabin Soechit (DB Lid / Groepsvertegenwoordiger Agrarische Sector) een vervolgontmoeting gehad met de Vice President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ashwin Adhin over de crisis in de basiszorg. Hierij waren ook aanwezig de Voorzitter van de Zorgraad en de Onderdirecteur van het Ministerie van Volksgezondheid. De delegatie van de VSB benadrukte, dat een evaluatie van de sociale wetten een noodzaak is en wees op een aantal misstanden voor wat betreft de basiszorg, met name het niet naleven van het gelijkheidsbeginsel voor wat betreft tarieven en premies, de rol van het SZF binnen de zorg en de rol van het bedrijfsleven in de Zorgraad.

Het resultaat van de meeting was, dat er in de komende twee weken technische hearings zullen plaatsvinden met alle betrokken stakeholders, inclusief de VSB. De VSB zal haar visie voor wat betreft dit vraagstuk schriftelijk aan de Vice President doen toekomen. De VSB erkent, dat het vraagstuk van basiszorg geen gemakkelijke is, aangezien er met diverse issues en stakeholders rekening gehouden moet worden.

IADB HIELD PPP TRAINING

De Inter-American Development Bank (IADB) heeft in de periode 22 – 24 mei een zeer intensieve, maar leerrijke Public-Private Partnerships and Concessions : Design, Implementation and Challenges training gehouden in Hotel Courtyard Marriott. De training is verzorgd geworden door Professor Eduardo Engel van de Universiteit van Chile en voormalig Professor in de economie aan Yale University en de heer Jose Yitani, Specialist Capacity Building, Knowledge and Learning van INDES-IADB. Naast het verkrijgen van veel theorie over PPPs, moesten participanten ook het geleerde praktisch toepassen middels het oplossen van case studies. Namens de VSB hebben aan deze training geparticipeerd de heren Jan van Charante (DB Lid / Groepsvertegenwoordiger Toerisme) en Steven Mac Andrew (Directeur).

DIRECTEUR NAAR ILC

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, zal in de periode 27 mei – 10 juni participeren aan de International Labour Conference (ILC) in Geneve als onderdeel van de tripartiete delegatie van Suriname. De heer Mac Andrew zal van de aanwezigheid in Geneve gebruik maken om gesprekken te voeren met de ILO en de International Organisation of Employers (IOE). Gedurende de afwezigheid van de Directeur, neemt de Secretaris, mevrouw Cheryl Vroom waar op het Bureau van de VSB. De Directeur keert op 13 juni terug in Suriname.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

Het FHR Lim A Po Institute of Social Studies organiseert op woensdag 27 juni haar zesde seminar voor 2018, getiteld BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS BENEFITS. Dr. Khaled Whaba, die de Academische Decaan is van de Maastricht School of Management, zal tijdens dit seminar verzorgen zijn expertise op dit gebied met u delen. De kosten van het seminar zijn SRD 600, – (inclusief reader, seminar material, referentie artikelen and lunch). Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telefoon + (597) 422501; Fax: + (597) 422619 of Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.

LET OP : ALV IN JUNI KOMT ERAAN

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSB in 2018 zal op maandag 25 juni worden gehouden, zodat het Bestuur conform de Statuten financiële verantwoording kan afleggen.