VSB ZAL ONTMOETING HEBBEN MET DE MINISTER OWTC

Een delegatie van de VSB onder leiding van de Voorzitter, de heer Bryan Renten, zal de komende week en wel op donderdag 21 juni een ontmoeting hebben met Zijne Excellentie Patrick Pengel, Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De bedoeling van het onderhoud is kennismaking, maar de VSB zal ook enkele key issues en een mogelijke samenwerking bespreken met de Minister.

WK VOETBAL BEGONNEN

Het Wereldkampioenschap (WK) voetbal is donderdag 14 juni in Rusland van start gegaan. De tijden van de live uitzendingen vallen ongunstig uit in Suriname, zeker doordeweeks, omdat de wedstrijden in de eerste ronde veelal rond 9, 12 en 15 uur Surinaamse tijd zullen aanvangen. Voorgaande houdt in, dat werkgevers in de komende periode geconfronteerd kunnen worden met een toename van verzuim en een daling van de productiviteit. Het is derhalve goed om uw verwachtingen voor de komende periode duidelijk te communiceren naar uw medewerkers om onnodige problemen te voorkomen, maar ook om zaken als verzuim in de gaten te houden.

SEMINAR ON TOURISM, INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS

Op vrijdag 22 juni organiseert het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao in samenwerking met de Curaçao Industrial & International Trade Development Company (Curinde), de Curaçao Post (C-post) en het Bureau voor Toerisme van Curaçao (CTB) een seminar, betreffende Tourism, International Trade and Logistics: Curaçao open for Business & Leisure in de Banquet Haal van Hotel Torarica en wel van 08.00 – 13.00 uur.
Het seminar wordt georganiseerd naar aanleiding van verzoeken van ondernemers in Suriname voor meer informatie over de economische zones op Curaçao en de voordelen van reguleringen voor de export naar de EU en de Verenigde Staten van Amerika. Indien u belangstelling heeft om het seminar bij te wonen, dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 20 juni registreren via https://goo.gl/forms/ssdY60XATmzb3tV52.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

General Marketing & Sales Solutions (GM-SS) organiseert op 19 juli van 8.30 – 16 .00 uur in Hotel Torarica een Customer Journey workshop. De workshop zal worden verzorgd door de heren Marcel van de L’ isle en Vincent Hooplot. Voor nadere informatie kunt u gerust per mail: info@gm-ss.com of telefonisch contact opnemen via de
telefoonnummers (+597) 454952 of (+597) 8849141.

Het FHR Lim A Po Institute of Social Studies organiseert op woensdag 27 juni haar zesde seminar voor 2018, getiteld BIG DATA ANALYTICS FOR BUSINESS BENEFITS. Dr. Khaled Whaba, die de Academische Decaan is van de Maastricht School of Management, zal tijdens dit seminar verzorgen zijn expertise op dit gebied met u delen. De kosten van het seminar zijn SRD 600, – (inclusief reader, seminar material, referentie artikelen and lunch). Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telefoon + (597) 422501; Fax: + (597) 422619 of Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. U kunt uiteraard ook de website www.fhrinstitute.org bezoeken.

BOOK THE DATE : ALV OP 25 JUNI

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSB in 2018 wordt op maandag 25 juni gehouden in het Auditorium van Self-Reliance aanvang 19.00 uur. Het voornaamste agendapunt is het afleggen van financiële verantwoording, hetgeen ieder jaar uiterlijk in de maand juni moet plaatsvinden conform de Statuten.