VSB BRACHT KENNISMAKINGSBEZOEK AAN MINISTER OWCT

Een delegatie van de VSB, bestaande uit de Bestuursleden Bryan Renten (Voorzitter), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter), Jan van Charante (DB Lid/Groepsvertegenwoordiger Toerisme), Rabin Soechit (DB Lid/Groepsvertegenwoordiger Agrarische Sector), Paul Torilal (Groepsvertegenwoordiger Transport), Mervel Kotzebue-Fleur (Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger Transport) en Cheryl Vroom (Secretaris VSB) heeft op woensdag 27 juni een kennismakingsbezoek gebracht aan Zijne Excellentie Patrick Pengel, Minister van Openbare Werken, Communicatie en Transport. Naast de kennismaking met de bewindsman, heeft de delegatie van de VSB ook een breed scala aan prioriteit issues besproken met de Minister en was zeer ingenomen met het feit, dat diverse prioriteiten van de Vereniging ook als zodanig werden beschouwd door het Ministerie. Hoog op de prioriteitenlijst stond het baggeren van de Suriname Rivier, hetgeen reeds meerdere malen is geëntameerd door de VSB. In de afgelopen dagen is evenwel bekend geworden, dat de vaargeul verder is dichtgeslibd, waardoor onmiddellijke actie is vereist.

ALV VERLEENT DECHARGE AAN HET BESTUUR

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VSB werd op maandag 25 juni gehouden in het Auditorium van Self -Reliance. Hoewel de opkomst matig was, verleende de ALV decharge aan het Bestuur voor het gevoerd financieel beleid, nadat er een korte toelichting was gegeven over het gevoerd beleid door de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew en de Penningmeester, de heer Manoj Parsan, verslag had gedaan over het financieel beheer. Het Bestuur ging ook in op enkele vragen van de aanwezige leden. Het jaar 2017 werd afgesloten met een batig saldo. De Jaarrekening zal opgestuurd worden ter uwer informatie.

IADB HIELD PRESENTATIE OVER RESULTATEN SURVEY OF LIVING CONDITIONS

De Inter-American Development Bank (IADB) heeft op woensdag 27 juni in Hotel Courtyard Marriott een presentatie gehouden over de 2017 Suriname Survey of Living Conditions. Volgens de survey is het nationaal armoede percentage 26.2%, terwijl het percentage van extreme armoede 1.7% is. De Survey werd gedaan over een periode van 12 maanden. Namens de VSB was de Directeur, de heer Steven Mac Andrew, aanwezig bij de presentatie.

SBF / SBC VOORLOPIG BIJ DE VSB ONDERGEBRACHT

Het Suriname Business Forum (SBF) en haar werkarm de Suriname Business Development Center (SBC) hebben een aantal zeer woelige weken achter de rug. Om de rust bij SBF / SBC te doen wederkeren heeft de VSB besloten om SBF / SBC voorlopig onder te brengen bij de Vereniging. De heer Ratan Kalka en mevrouw Samantha Singodikromo zullen vanaf 3 juli bij de VSB te bereiken zijn. De rest van het personeel van SBC is helaas teruggeroepen geworden door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

General Marketing & Sales Solutions (GM-SS) organiseert op 19 juli van 8.30 – 16 .00 uur in Hotel Torarica een Customer Journey workshop. De workshop zal worden verzorgd door de heren Marcel van de L’ isle en Vincent Hooplot. Voor nadere informatie kunt u gerust per mail: info@gm-ss.com of telefonisch contact opnemen via de telefoonnummers (+597) 454952 of (+597) 8849141.