KWESTIE MINIMUM UURLOON

Het minimum uurloon is niet per 1 juli aangepast geworden en is zelfs de Staatsraad nog niet gepasseerd. De VSB heeft in een persbericht de vorige week reeds kenbaar gemaakt, dat de Vereniging op de hoogte was van het feit, dat het Ministerie van Arbeid in de afgelopen maanden, ondermeer door de instelling van een Tripartiete Commissie, het vraagstuk van het minimum uurloon aan het bestuderen was. Deze Tripartiete Commissie heeft inderdaad hearings gehouden, ondermeer bij de VSB op verzoek van het Ministerie van Arbeid, zodat organisaties en instanties, zoals de VSB en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), maar ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) hun visie konden geven op het vraagstuk.

Helaas heeft de VSB het concept rapport noch het eindrapport van de Commissie nimmer ontvangen. De VSB had gehoopt dat, zoals vaker gebeurd, er een finale hearing zou worden gehouden, nadat instanties en organisaties het concept rapport hadden mogen bestuderen. Het vraagstuk van minimum uurloon is een complexe issue, welke niet met een eenvoudig rekenmodel opgelost kan worden, vooral daar het model geen rekening houdt met de ernstige contractie van de economie, welke in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, het ongunstig ondernemersklimaat en loonsontwikkelingen binnen bedrijven op basis van de vigerende omstandigheden in de afgelopen jaren.

SBF /SBC OPEN VOOR BUSINESS

De heer Ratan Kalka en mevrouw Samantha Singodikromo van de Suriname Business Development Center (SBC), de werkarm van het Suriname Business Forum (SBF) kunnen als volgt gecontact worden bij de VSB, telefoon 475286 of 475287 tst. 104 en tst. 102.

NADERE INFORMATIE KENNISMAKINGSBEZOEK AAN MINISTER OWC&T

De vorige week werd reeds melding gemaakt van het feit, dat een delegatie van de VSB op woensdag 27 juni een kennismakingsbezoek gebracht heeft aan Zijne Excellentie Patrick Pengel, Minister van Openbare Werken, Communicatie en Transport, waarbij ook een breed scala aan prioriteit issues besproken werd met de Minister. 

Aan de orde kwamen ondermeer :
• De zorgelijke situatie met betrekking tot het dichtslibben van de Surinamerivier
• De infrastructuur in onze binnenstad en het openbaar vervoer.
• De samenwerking met onze grenslanden Guyana en Frans Guyana en
• De ontwikkelingen binnen de transportsector.

Het gesprek was zeer constructief, aangezien de voorgenomen plannen van het Ministerie grondig werden belicht, terwijl de VSB concrete oplossingsmodellen heeft voorgedragen en in dit kader is uitgenodigd om actief te participeren aan meetings, die met eerdergenoemde onderwerpen te maken hebben.

VSB PARTICIPEERT AAN ILO WORKSHOP OVER ARBEIDSBEMIDDELING 

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew en de Secretaris, mevrouw Cheryl Vroom, participeren deze week aan een workshop van de International Labour Organization (ILO) en het Ministerie van Arbeid, betreffende publieke arbeidsbemiddeling. Het Ministerie van Arbeid is namelijk bezig met de implementatie van de Arbeidsbemiddelingwet 2017 en streeft naar de verbetering van de de dienstverlening van de Dienst der Arbeidsbemiddeling. De focus van de workshop is een effectieve dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers, zodat openstaande vacatures ingevuld kunnen worden. De workshop wordt verzorgd door de heer Diego Rei van het Decent Work Team and Office for the Caribbean en mevrouw Donna Koeltz, consultant en expert op het gebied van arbeidsbemiddeling.

VSB YOUNG MANAGEMENT HIELD GESLAAGDE PRESENTATIE OVER MEDIATION

Mevrouw Mr. Judith van der Gugten heeft op vrijdag 29 juni een geslaagde presentatie gehouden voor VSB Young
Management over mediation, hetgeen een efficiënt en effectief alternatief is om conflicten op te lossen. Mediation is een mogelijkheid om conflicten op te lossen en een langdurige en kostbare gang naar de rechter te besparen. Het blijkt ook in de zakelijke sfeer een efficiënt en effectief alternatief.