VSB HAD ONDERHOUD MET MINISTER VAN LVV

Een delegatie van de VSB, bestaande uit de Bestuursleden Bryan Renten (Voorzitter), Rabin Soechit (Groepsvertegenwoordiger) en Arianne de Bye (Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger) en de Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom heeft op dinsdag 17 juli een kennismakingsbezoek gebracht aan Zijne Excellentie Lekhram Soerdjan, Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Tijdens het onderhoud, welke als zeer positief gekwalificeerd moet worden, ging de Minister in op zijn beleidsintenties, terwijl de delegatie van de VSB wat actuele vraagstukken onder de aandacht bracht van de Minister. Besloten is, dat de VSB een brief zal richten aan de Minister, waarin deze vraagstukken nader uitgewerkt zijn.

SECTOREN HOUT EN MIJNBOUW KIEZEN NIEUWE GROEPSVERTEGENWOORDIGING

De Sectoren Hout en Mijnbouw hebben op woensdag 18 juli de Groepsvertegenwoordiging voor een periode van twee jaren gekozen. De heren Benito Chin Ten Fung van Caribbean Parquet Flooring N.V. en Cees Dilweg van Randoe Suriname N.V. zijn gekozen tot respectievelijk Groepsvertegenwoordiger en Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger Hout Sector. Na de verkiezingen werd onmiddellijk ook gebrainstormd over de hout sector, waarbij talrijke issues werden geidentificeerd. De heer Chin Ten Fung zal daarom enkele voorstellen formuleren ter bespreking binnen het Bestuur van de VSB.

De heren Albert Ramdin van Newmont Suriname en Aditpersad Moensi van Grassalco N.V. zijn voor de komende twee jaren respectievelijk de Groepsvertegenwoordiger en Plaatsvervangend Groepvertegenwoordiger van de Mijnbouw Sector. Ook na deze verkiezingen werden diverse issues de sector rakende besproken, waarbij vooral de uitdagingen van kleinere bedrijven in de sector naar voren werden gebracht.

Voor de verkiezingen ging de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, in op de wezenlijke bijdrage, die de vorige Groepsvertegenwoordigers geleverd hebben binnen het Bestuur van de VSB.

VSB SPRAK MET IMF MISSIE

De heren Bryan Renten (Voorzitter) en Steven Mac Andrew (Directeur) hadden op dinsdag 17 juli een onderhoud met een IMF Missie, welke momenteel in Suriname vertoeft in het kader “Article IV consultations”. Deze consultaties worden zo genoemd, omdat Artikel IV van de IMF overeenkomst ze verplicht stelt. Het doel van de consultatie is om economische en financiële ontwikkelingen aan een nadere beschouwing te onderwerpen, maar ook beleid op dit gebied te bespreken met relevante stakeholders. De Voorzitter, bijgestaan door de Directeur, ging dan ook in op diverse vragen van de Missie, welke onder leiding stond van de heer Ali Alichi, Mission Chief for Aruba and Suriname.

ALLIANTIE BEZOEKT TIJDELIJK ZAAKGELASTIGDE

De Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking heeft op maandag 16 juli de kennismakingsbezoeken, welke zij momenteel aflegd, voortgezet met een bezoek aan de Tijdelijk Zaakgelastigde van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, de heer Jaap Frederiks. De heer Frederiks ging tijdens de ontmoeting in op het beleid van Nederland en de European Union met betrekking tot personen met een beperking.