EVALUATIE VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN HET GRONDSTOFFENBESLUIT 1997

Het Ministerie van Financiën heeft de VSB bericht, dat het gestart is met een evaluatie van de vrijstelling van de rechten bij de invoer van grond- en hulpstoffen, halffabricaten en verpakkingsmiddelen, welke verleend worden aan producenten op grond van het Grondstoffenbesluit 1997. Per 1 augustus dienen producenten verzoekschriften gericht aan de Minister van Financiën in te dienen op het Directoraat der Belastingen op het Kerkplein no. 12.

De procedure per 1 augustus, houdt in, dat producenten naast het verzoekschrift en relevante documenten, die voorheen werden overlegd, thans ook nog een verklaring vrij van belastingen moeten indienen.
De VSB blijft onverkort van mening, dat de vrijstellingen daadwerkelijk de productie in ons land ten goede moeten komen en blijft derhalve ook voorstander van de vrijstellingen, vooral daar het bekend is, dat in andere landen producenten genereus ondersteund en gefaciliteerd worden door hun overheden, zodat zij concurrerend kunnen produceren voor zowel de lokale – als exportmarkten.

VSB BENADRUKT NOGMAALS DE IMPACT VAN DE VERHOGING VAN HET MINIMUM UURLOON

De VSB heeft wederom in een schrijven gericht aan de Minister van Arbeid, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, extensief benadrukt, dat de voorgestelde verhoging van het minimum uurloon met ruim 40 procent zeer desastreuse gevolgen, inclusief verlies van banen, kan hebben, vooral daar vele bedrijven nog steeds worstelen met een sterk teruggevallen verdiencapaciteit als gevolg van de voortdurende effecten van de financieel–economische crisis.

In het schrijven heeft de VSB ook wederom gewezen op het gelijkheidsbeginsel, welke verankerd is in de Grondwet van ons land en gewezen op oneerlijke concurrentie, waarmee bedrijven in sectoren, zoals de HORECA en handel, geconfronteerd worden. De VSB heeft ook wederom duidelijk gemaakt geen tegenstander te zijn van een minimum uurloon, welke rekening houdt met alle factoren, inclusief een vigerend ondernemersklimaat.

VSB YOUNG MANAGEMENT HIELD EVENT OVER KMO FONDS

VSB Young Management heeft gisteravond, donderdag 2 augustus, op het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme haar zoveelste event gehouden. De aanwezigen kregen dit keer de nodige informatie over het KMO Fonds, welke gericht is op de bevordering van economische activiteiten door kleine en middelgrote ondernemers. Het Ministerie onderzoekt thans de mogelijkheden voor verdere uitbouwing van het fonds.

AANBIEDING VAN LEDEN

Tjong A Hung Consulting N.V. organiseert een Masterclass COSO Enterprise Risk Management Framework op 12, 13 en 14 november in het Courtyard Marriott Hotel en wel van 8.30 – 16.30 uur.

COSO ERM is de wereldwijde en algemeen geaccepteerde standaard voor ERM, welke al langer dan 10 jaar veelvuldig in alle sectoren wordt toegepast. Tijdens de Masterclass zult u leren over de achtergrond, kernconcepten, belangrijkste wijzigingen, verschillende componenten en principes van het geüpdate COSO framework ‘Enterprise Risk Management (ERM) – Integrating with Strategy and Performance’. De training wordt verzorgd door Ir. Marcel Prinsenberg, CIA, CRMA – Senior Director PwC en Cyril Soeri, MA, RA, CISA, CIS LI, CEH – Partner bij Tjong A Hung Consulting. Voor nadere informatie kunt u bellen naar 463201 of emailen tahconsulting@sr.net of www.tahconsulting.com bezoeken.