UPDATE SURINAME BUSINESS DAY

Op donderdag 29 november is er een meeting gehouden met de participanten aan de Suriname Business Day, welke de VSB in samenwerking met partners uit Frans Guyana zal houden op donderdag 13 december 2018 in Cayenne in het hotel Mercure Royal Amazonia. De Ondervoorzitter van de VSB, de heer Wilfred Baldew, bijgestaan door de Bestuursleden Jan van Charante en Rabin Soechit en de Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom, gaven aan de aanwezige participanten nadere informatie over de trip naar Cayenne en de Mini-Beurs, welke aldaar gehouden zal worden. Er zijn met de participanten definitieve afspraken gemaakt over het voorgestelde programma. Men is enthousiast om het Surinaams product in Cayenne te promoten.


Voor nadere informatie over de Suriname Business Day kunt u contact opnemen met de Secretaris van de VSB, mevrouw Cheryl Vroom en wel telefonisch op 475286 of 475287 of via de volgende emails vsbstia@sr.net of cheryl.vroom@vsbstia.org. U kunt zich tot uiterlijk 4 december aanmelden.

VSB WOONDE PRESENTATIE BIJ OVER EXPONENTIAL TECHNOLOGIES

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, heeft op donderdag 29 november op uitnodiging van de Inter-American Development Bank (IADB) een presentatie bijgewoond over exponential technologies, welke verzorgd is geworden door dr. Nicholas Haan van Singularity University. De focus was hierbij op de bijdrage, welke exponential technologies kunnen leveren aan de ontwikkeling van de wereld, zowel op economisch, politiek als sociaal gebied. De heer Haan gaf aan, dat bedrijven en landen, die geen gebruik maken van exponential technologies in principe een onzekere toekomst tegemoet gaan. De verwachting is dan ook, dat 40% van de Fortune 500 companies over een aantal jaren niet meer zullen bestaan, omdat niet is ingespeeld op de ontwikkeling van exponential technologies. Een goed voorbeeld was de case van Kodak.

Dr. Haan gaf in zijn presentatie ook voorbeelden over hoe bedrijven nu reeds gebruik maken van artificial intelligence, bijvoorbeeld voor customer service en welke implicaties dat heeft. In California zijn bijvoorbeeld wetten aangenomen, welke bedrijven verplichten om kenbaar te maken als zij artificial intelligence gebruiken. Uiteraard zullen ook negatieve gevolgen het resultaat zijn van het gebruik van exponential technologies, met name de toename van verwachte werkloosheid baart zorgen, omdat het nu al vaststaat, dat bepaalde jobs zullen verdwijnen. Ook ethische vraagstukken spelen een rol, onder andere de recente modificatie van de dna van een embryo in China om te voorkomen, dat de baby besmet zal raken met het HIV virus. Het verhaal over de geboren tweeling heeft het wereldnieuws gehaald en China heeft aangegeven verdere research te zullen stoppen.

Dr. Haan en de heer Cesar Falconi, Country Representative IADB, gaven op het einde van de bijeenkomst aan, dat Suriname moet bekijken hoe in te spelen op exponential technologies, zodat het land, maar ook bedrijven niet buiten de boot vallen. De presentatie werd op woensdag 28 november dan ook verzorgd voor de overheid, terwijl gisteren het de beurt was aan het bedrijfsleven, internationale organisaties en diplomaten in Suriname.

DIRECTEUR VSB NAAR UN – CARICOM-BRIDGE WORKSHOP ON ELECTION OBSERVATION

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, zal in de periode 2 – 7 december uitlandig zijn in verband met de participatie aan een UN – CARICOM BRIDGE workshop on Election Observation, welke in Georgetown, Guyana gehouden wordt van 3 tot en met 6 december. Zoals bekend is de VSB Directeur sinds mei de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Naast de heer Mac Andrew zal ook de heer Raj Jadnanansing, die eveneens in mei benoemd werd als lid van het OKB, participeren aan deze workshop, welke georganiseerd wordt door het CARICOM Secretariaat in samenwerking met de United Nations Development Programme (UNDP). BRIDGE workshops zijn bedoeld om de kennis van personen over verkiezingen te verrijken.

Gedurende de afwezigheid van de Directeur is de Secretaris, mevrouw Cheryl Vroom, de Officer-in-Charge.

VSB TRAVEL CLUB UPDATE

In verband met een aantal vragen, welke wij kregen over de VSB Travel Club, delen wij u nogmaals mede, dat elk lid van de VSB automatisch lid is van de VSB Travel Club. Ook uw Bestuursleden, Raad van Commissarissen en uw personeel mogen meeprofiteren van de VSB Travel Club. Net als u, hoeven zij alleen te bellen met de call center van Does Travel & Cadushi Tours voor het maken van boekingen en aangeven dat zij de boeking maken in het kader van de VSB Travel Club. Ook zij krijgen de laagste prijsgarantie. Het telefoonnummer van de call center is +597 475007.

De VSB Travel Club biedt leden direct:

– 2% korting krijgen op het netto bedrag van vliegtickets
– 3% korting op het netto bedrag van hotels en cruises

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

FHR Institute for Higher Education organiseert op woensdag 12 december 2018 het laatste seminar van 2018, namelijk ‘Aligning HRM and Corporate Strategies For Sustainable Organizational Performance’. Het seminar zal verzorgd worden door Prof. Jaap Paauwe (Professor of Organization and Human Resource Management at Tilburg University), die zal ingaan op de link tussen Human Resource Management (HRM) en corporate strategies en hoe dat impact heeft op de performance van de organisatie. De kosten van het seminar bedragen SRD 600, inclusief reader, seminar materiaal, referentie artikelen en lunch.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telephone: + (597) 422501,
Fax: + (597) 422619, Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. Of u kunt www.fhrinstitute.sr bezoeken.

ONDERSTEUN A.U.B. DE PTC KLEURKAARTENACTIE

Ondersteun a.u.b. de kleurkaartenactie van PTC, welke bedoeld is om de nodige middelen te genereren om een aanvang te maken met het opzetten van de eerste fase van haar campus.

PTC heeft uw steun nodig !