SURINAMEDAG TE CAYENNE

De voorbereidingen voor de Suriname Business Day, welke de VSB in samenwerking met partners uit Frans Guyana op donderdag 13 december organiseert zijn in volle gang. Er zullen meer dan 24 ondernemers participeren aan de Mini Fair en de B2B meetings binnen de sectoren Food & Beverages, Toerisme en Diensten.
De ondernemers beogen met deze dag, de Fransen, kennis te laten maken met hun producten en diensten.

WORKSHOP JURIDISCH ICT KADER

De VSB heeft voor haar leden in samenwerking met de ICT Associatie Suriname op dinsdag 4 december j.l. een succesvolle netwerkbijeenkomst gehouden, met als titel Juridisch ICT Kader en de impact op ICT-relevante wetten in Suriname. De inleiders Mw. Anneke Chin a Lin en Mw. Ellison Fraenk gingen in op de vragen van het publiek met betrekking tot de wet op elektronisch verkeer, wet privacy en data protection en de wet bedrijven en beroepen. Tot slot heeft de voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten het belang van samenwerking onder de aandacht gebracht en dat Surinaamse ondernemers zich moeten voorbereiden op de wijzigingen in hun bedrijfsvoering. Samen werken aan snelle dienstverlening met behulp van ICT.

BIJWONEN VAN GROEPSVERGADERINGEN EEN NOODZAAK

De VSB vindt participatie van onze leden een hoog goed. Het is noodzakelijk, dat groepsvergaderingen bijgewoond worden, zodat er input en feedback verkregen kan worden van leden. De Groepsvertegenwoordiging kan hierdoor tijdens de Bestuursvergadering concreet aangegeven wat er leeft binnen een bepaalde groep, zodat het Bestuur hierop kan inspelen en beslissingen kan nemen.

Wilt u op de hoogte blijven of heeft u een idee of voorstel neem contact op met uw Groepsvertegenwoordiger:
Sector Dienstverlening: De heer Rolf Verwey en mevrouw Sharon Mac Donald;
Agrarische sector: De heer Rabin Soechit en mevrouw Arianne de Bye
Sector, Mijnbouw, Oil & Gas: De heer Wim Dwarkasing, De heer Albert Ramdien en de heer Aditpersad Moensi
Sector Handel: De heer Conrad Issa en de heer Hans Hiralal
Sector Bank & Verzekeringswezen: De heer Rafiek Sheorajpanday en mevrouw Shirley Relyveld
Sector Industrie: De heer Marlon Telting
Transportsector; De heer Paul Torilal en mevrouw M. Kotzebue – Fleur
Sector Toersime: De heer Jan van Charante en mevrouw Sylvia Ang
Sector Hout: De heer Cees Dilweg en de heer Benito Chin Ten Fung.

AANBIEDINGEN VAN LEDEN

FHR Institute for Higher Education organiseert op woensdag 12 december 2018 het laatste seminar van 2018, namelijk ‘Aligning HRM and Corporate Strategies For Sustainable Organizational Performance’. Het seminar zal verzorgd worden door Prof. Jaap Paauwe (Professor of Organization and Human Resource Management at Tilburg University), die zal ingaan op de link tussen Human Resource Management (HRM) en corporate strategies en hoe dat impact heeft op de performance van de organisatie. De kosten van het seminar bedragen SRD 600, inclusief reader, seminar materiaal, referentie artikelen en lunch.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw Tachanna Brown en wel als volgt : Telephone: + (597) 422501,
Fax: + (597) 422619, Email: tachanna.brown@fhrinstitute.sr. Of u kunt www.fhrinstitute.sr bezoeken.

Uw aanbieding had hier kunnen staan!

Wilt u uw medeleden op de hoogte stellen van een aanbieding, informeer ons dan uiterlijk elke donderdag voor 4 uur. Gaarne ontvangen wij in uw bericht een link naar de betreffende aanbieding op uw website en uw contact informatie, zodat leden voor nadere informatie de link kunnen bezoeken of u contacten. De informatie kan gemaild worden naar mevrouw Natasja Robles op de volgende adressen : vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org.