De organisatiestructuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven ziet er als volgt uit:

2015OrganigramVSB

De Algemene Ledenvergadering wordt 2x per jaar gehouden.

Het Bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter en 9 Groepsvertegenwoordigers. De Voorzitter en Ondervoorzitter van het Bestuur worden om de 3 jaar gekozen. De Groepsvertegenwoordigers worden om de 2 jaar gekozen.De eerstvolgende verkiezingen zullen in 2019 (Bestuur ) en (Groepsvertegenwoordigers) plaatsvinden.

In het Bestuur zijn de volgende economische sectoren vertegenwoordigd:

  1. Agrarische & Aanverwante bedrijven
  2. Bankwezen
  3. Handel
  4. Industrie
  5. Mijnbouw
  6. Toerisme
  7. Transport (Scheepvaart, Luchtvaart, Landtransport)
  8. Verzekeringswezen
  9. Zakelijke dienstverlening.

Met de uitvoerende taken is het Bureau van de VSB belast.