ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

pum-netherlands-senior-expertsPUM staat voor ‘het optimaliseren van bedrijfsprocessen’ door Nederlandse gepensioneerde experts. Dit gebeurt in meer dan 70 landen in Afrika, Azië, Midden-Oosten, Latijns Amerika en Oost Europa. 4000 Experts staan ter beschikking van PUM met deskundigheid in 40 vakgebieden. In Suriname werd het PUM programma in jaren 80 van de vorige eeuw geïntroduceerd. Sindsdien zijn er ongeveer 250 missies voor technische- en management ondersteuning succesvol uitgevoerd in de sectoren grafiemedia, bouw en constructie, textiel, houtverwerking, landbouw, veeteelt, milieu, horeca, toerisme, onderwijs en gezondheidszorg.

De PUM dienstverlening bestaat uit:
Seminars voor 3 of meer bedrijven. Meer de kleine bedrijven
Praktische trainingen in Nederland
PUM Business Link Programma
Hans Blankert Fonds (financiële bijdrage in goederen)
VEHICLE programma (Kenniscentrum voor hoger onderwijs)
Projecten voor bedrijven en instituten.

De PUM deskundigen zijn onafhankelijk en werken op vrijwillige basis. Praktisch in alle sectoren en branches is expertise aanwezig. De PUM-ers ontvangen geen salaris. De fondsen voor de missies worden voor het merendeel ter beschikking gesteld door drie Nederlandse ministeries en de werkgeversvereniging VNO/NCW. De ontvangende bedrijven zelf moeten alleen zorgen voor huisvesting. De PUM experts zijn vooral beschikbaar voor de midden- en kleinbedrijven die zelf niet over de vereiste deskundigheid kunnen beschikken en commercieel (nog) niet in staat zijn specifieke expertise in te huren.

Het PUM proces verloopt als volgt:

  • Projecten worden op de locatie online ingediend bij de lokale vertegenwoordiger (zie de website www.pum.nl/services.
  • Indien de aanvraag voldoet aan de PUM eisen, wordt het project doorgestuurd naar de landencoördinator.
  • Bij goedkeuring wordt er een geschikte expert voor het project geselecteerd.
  • De bezoeken van PUM deskundige zijn in principe korte missies van 2 tot 3 weken.
  • Bij het afsluiten van het project wordt er een evaluatie opgesteld door de ontvanger.
  • Na een geslaagd project kan het bedrijf/instituut in aanmerking komen voor een vervolg.

De lokale PUM vertegenwoordiger speelt een sleutelrol in het PUM proces. Kwaliteit, actief, betrokken, resultaatgericht zijn de sleutelwoorden. Het is zaak dat het project al in de aanvraagfase duidelijk omschreven wordt, zodat het eindresultaat aan de verwachtingen voldoen. De lokale PUM vertegenwoordigers in Suriname zijn de heren René van Essen en Kenneth Woei-A-Tsoi.