Noodzakelijke dialoog en nationale aanpak blijven uit
vsb

De ernstige crisis, waarin ons land momenteel verkeert, noodzaakt tot sociale dialoog en een nationale aanpak, maar helaas bracht de maand augustus geen progressie voor wat betreft deze zaken. Dit is jammer, want het is overduidelijk, dat de betrokkenheid van de sociale partners, namelijk werkgevers en werknemers, een pure noodzaak is voor het slagen van het aanpassingsproces in ons land. De overheid heeft een zeer belangrijke rol te vervullen in het proces, maar ook de private sector en werknemers zullen op hun eigen wijze een bijdrage moeten leveren. De VSB en de overige participanten aan het Overlegplatform voor Organisaties van het Bedrijfsleven, de ASFA, AAV, TOURS en VSW, hebben daarom reeds meerdere malen de noodzaak voor dialoog en een nationale aanpak voorgehouden aan de regering, maar tot op heden heeft deze constructieve roep niet geresulteerd in tastbare resultaten. Het is echter duidelijk voor de organisaties, dat we nu gezamenlijk moeten proberen om uit het ‘moeras’ te komen, omdat alleen we verder zullen afzakken. Dit kan dus nimmer een optie zijn, want we zijn al zwaar teruggevallen.

Er zijn voldoende perspectieven voor transformatie van de economie

De heer Deryck Ferrier hield op woensdag 24 augustus een inleiding voor het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven met als titel “Perspectief voor integrale diversificatie en modernisering van de economische bedrijvigheid in een kader van internationale private samenwerkingsverbanden”. De heer Ferrier benadrukte, dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de transformatie van de economie van Suriname, maar dat een actieve rol van de private sector, zowel lokaal als internationaal, gewenst is. De overheid zal slechts faciliterend moeten optreden. De private sector moet dus de ruimte geboden worden om haar rol van drijver van economische ontwikkeling waar te maken. Mogelijkheden werden ondermeer gezien in het maken van Suriname tot een hub voor water- en lucht transport, de vestiging van footloose industrieën en een focus op natuur toerisme. De noodzaak van het baggeren van de Suriname rivier tot Paranam en de herstart van bauxiet operaties werden gekwalificeerd als kritieke factoren voor succes.

ILO Directeur bracht werkbezoek aan VSB

De Directeur van het Decent Work Team and ILO Sub-Regional Office for the Caribbean, mevrouw Claudia Coenjaerts, bracht op woensdag 3 augustus een bezoek aan de VSB. Dit bezoek stond voornamelijk in het teken van het “Decent Work Country Programme” van Suriname, waar de VSB zich ook aan heeft gecommiteerd. De Directeur werd ontvangen door een team van de VSB, bestaande uit leden van het Dagelijks Bestuur en medewerkers van het Bureau. De Voorzitter VSB, de heer Bryan Renten, gaf aan wat de initiatieven zijn die de VSB heeft ondernomen met betrekking tot dit programma. Mevrouw Coenjaerts gaf aan, dat het uitbannen van kinderarbeid momenteel speciale focus heeft van de ILO, echter verloopt dit onderdeel niet vlot, aangezien er een survey moet worden uitgevoerd. De VSB benadrukte volledig te staan achter het programma en zegde alle medewerking toe.

Wereld Bank delegatie maakt diagnose van het ondernemersklimaat

Een delegatie van de Wereldbank bracht een bezoek aan de VSB in het kader van het Project Rapid Innovation and Entrepreneurship Ecosystem Assessment (Diagnostic) in Suriname. Het bezoek van de Wereldbank delegatie aan Suriname heeft te maken met het feit, dat ze het ondernemerschap in Suriname, alsook alle facetten eromheen,aan een evaluatie willen onderwerpen om zodoende eventuele hulp te kunnen aanbieden. De Voorzitter van de VSB gaf aan wat de issues zijn, waarmee de VSB zich bezighoudt, alsook de visie van de VSB voor wat betreft de stand van zaken van de Surinaamse economie.Volgens de Voorzitter moet de overheid zich meer richten op regelgeving en facilitering van de private sector en minder aktief betrokken willen zijn in de uitvoer.

VSB, ILO en CUS hielden productiviteitsworkshop

Uit onderzoek van de Wereldbank en de Inter-American Development Bank (IDB) mag de conclusie worden getrokken, dat de productiviteit van Suriname heel erg laag is, hetgeen een negatieve impact heeft op de economie van ons land en het concurrentievermogen van bedrijven. De VSB heeft derhalve in samenwerking met de ILO en de Competitiveness Unit Suriname (CUS) gemeend om het bewustzijn, dat verandering noodzakelijk is, te vergroten. In dit kader werd op vrijdag 25 juli een tweede gezamenlijke activiteit ontplooid, namelijk een eendaagse workshop over het productiviteitsprogramma SCORE van de ILO. Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie sprak over een “big issue” en vroeg aan de participanten om het systeem toe te passen binnen hun ondernemingen. Er zal een vervolgworkshop worden georganiseerd, waarbij de ondernemers die dit systeem van de ILO willen toepassen binnen hun onderneming, zeer diepgaand getraind alsook intensief begeleid zullen worden.