Valuta veilingen
recapitulatie-juni2015De nieuwe Governor van de Centrale Bank van Suriname, de heer Glenn Gersie, maakte begin februari een aanvang met zijn werkzaamheden op de bank, hetgeen overduidelijk een effect had op de wisselkoers, aangezien de sterke stijging van de koersen voor de US dollar en Euro werd geremd en de koersen zelfs daalden, terwijl ze in januari al boven de 6 waren gestegen. Het was duidelijk, dat er sprake was van een “Gersie-effect” op de markt, omdat de financieel-economische situatie helemaal niet was veranderd. Een ieder keek duidelijk uit naar het beleid van de nieuwe Governor, maar meer nog naar de maatregelen, die getroffen zouden worden om ons monetair beleid weer op het juiste spoor te krijgen. Valuta veilingen werden door de Governor gezien als het mechanisme om in de toekomst de koersen te bepalen. Helaas werd dit technisch mechanisme in februari niet toegepast, dus het effect ervan moet nog blijken. De pro’s en con’s zijn dus nog niet duidelijk !

Ease of doing business nog een probleem in Suriname
De Wereld Bank rangschikte Suriname wereldwijd op plaats 156 in haar jaarlijks Doing Business rapport, genaamd ‘Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency’. De ranking voor Suriname is wederom bar slecht, want Suriname behoort nog steeds tot de groep van landen, waar de ‘ease of doing business’ een probleem is. In de context van CARICOM is de ranking bijzonder slecht, omdat alleen Haïti in het Caribisch Gebied het slechter doet dan Suriname met een ranking van 182. Deze ranking is ook een ‘reality check’ voor beleidsmakers, die verwachten, dat met name producenten van goederen hun huidige productie in een wip en een zucht kunnen ombuigen naar een hogere productie of dat de economie in kort tijdsbestek gediversificeerd kan worden. De condities om dit te kunnen, moeten geschapen worden en een gedegen planning is hiervoor nodig. De ranking bewijst, dat het klimaat om te ondernemen één is die potentiele ondernemers juist afschrikt, dan aanmoedigt. Dit geldt vooral voor Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemers in Suriname, die onnodig veel barrières op hun pad tegenkomen.

Suriname klimt op ICT Development Index
Februari bracht gelukkig positief nieuws voor de ICT sector, want het blijkt, dat Suriname met liefst 15 plaatsen is gestegen naar plaats no. 85 op de ICT Development Index (IDI). Ons land behoort hiermee tot de meest dynamische landen”. Hoe kunnen wij voordeel trekken uit deze stijging? Wat is het beleid voor ontwikkeling van deze sector, die in de toekomst nog meer in belang zal toenemen? Dit jaar tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland is de term de ‘vierde industriële revolutie” meerdere keren gevallen, hetgeen zal bouwen op de derde industriële revolutie, namelijk de digitale revolutie. Hoe zal Suriname als land hierop inspelen?

De groeiende schuldenlast
De groeiende schuldenlast van Suriname baart ernstige zorgen, omdat huidige en toekomstige generaties opgezadeld kunnen worden met een last, die veroorzaakt is door mismanagement van de economie en politiek opportunistisch handelen. Dit is een issue, waarvan met zekerheid gezegd kan worden, dat wij de rest van CARICOM het liefst niet willen nagaan. Suriname kan in dit opzicht leren van ons buurland Guyana. Ons buurland werd gekwalificeerd als een HPIC, hetgeen staat voor Heavily Indebted Poor Country.