Het begin van een moeilijk jaar

recapJanuari 2016 werd ondanks de vooruitzichten voor wat betreft de precaire financieel-economische situatie in Suriname toch vrij hartelijk ingeluidt in ons land. Uiteraard werden weer de nodige discussies gevoerd als de viering hartelijker was geweest dan vorig jaar of minder, kortom als de crisis toch nog een impact had gehad op het feestgewoel of niet. Waar helaas geen twijfel over kon bestaan was dat het aantal vuurwerk slachtoffers in de afgelopen feestperiode toenam. Ook, dat er Surinamers en anderen rondlopen in ons land, die de behoefte hebben om midden in de nacht en in de vroege ochtend hun buurtgenoten wakker te laten schrikken door het afsteken van vuurwerk met enorme knallen. De kruitdampen boven ons land waren nauwelijks weggetrokken of het werd algauw duidelijk, dat dit jaar inderdaad een moeilijk jaar zal worden. De ‘economic outlook’ van diverse organisaties voor ons land is dat van verdere inkrimping van de economie. Het is zelfs reeel, dat Suriname dit jaar geconfronteerd wordt met nul groei of negatieve groei van de economie, omdat, naast de impact van de malaise op economische activiteiten in ons land, het effect van de stopzetting van de activiteiten van Suralco niet onderschat moet worden, aangezien dit bedrijf jarenlang diep geworteld was in onze economie.

Waar koersen wij naar toe ?

De ontwikkeling van de koersen in januari was zeer verontrustend en even leek het zelfs erop, dat de koersen op hol geslagen waren,omdat de grens van 5 snel werd overschreden, richting 6 ging en in het geval van de euro zelfs gehaald werd. Nog verontrustender was de rol van de cambio’s, die op bepaald moment van de wettelijke monetaire autoriteiten volop de gelegenheid kregen om zich te profileren als een nieuwe monetaire autoriteit. Een nieuwe monetaire autoriteit, die geen verantwoording hoefde of wou af te leggen over de herkomst van haar middelen. Hoe aanlokkelijk het voorstel van de cambio’s ook was, bedrijven moeten beseffen, zeker als zij met hun goederen of hun financiele middelen de grens over willen, dat dergelijke niet transparante constructies kunnen leiden tot sancties, omdat ze beschuldigd kunnen worden van het ondersteunen van illegale activiteiten. Het is zaak, dat ook in deze precaire financieel-economische situatie, ‘good corporate governance’ blijft overheersen, zodat de toekomst van bedrijven niet in gevaar wordt gebracht. Een lichtpunt in januari voor wat betreft de monetaire situiatie was de bekendmaking, dat een nieuwe Governor, namelijk de heer Glenn Gersie in februari de leiding bij de Centrale Bank overneemt. De nieuwe Governor zal ondersteund worden door een adviseur en een nieuw Raad van Commissarissen.

Corporate Social Responsibility (CSR)

De maand januari stond intern in het teken van Corporate Social Responsibility, omdat er een aantal activiteiten georganiseerd zijn geworden in de periode 18 – 29 januari, namelijk “train the trainers” workshops, CSR Auditors workshops en CSR workshops voor bedrijven en organisaties. Er is bewust geopteerd om tijdens deze workshops te focussen op ISO 26000, omdat er nog veel misvattingen zijn over wat Corporate Social Responsibility precies inhoudt. Velen beschouwen het als een synoniem voor donaties en sponsoringen, maar dat is CSR helemaal niet. Er was dus een noodzaak om een gemeenschappelijke definitie, beter uitgangspunt te hebben, welke ook nog eens internationaal georienteerd was. Een andere reden om te focussen op ISO 26000 is het feit, dat CSR nog niet wijd ingang heeft gevonden in Suriname, omdat vele bedrijven niet weten hoe het geintegreerd moet worden in hun bedrijfsvoering. ISO 26000 biedt voldoende handvaten voor deze bedrijven. Er zijn uiteraard ook goede voorbeelden waar CSR al volledig geintegreerd is in bedrijven in Suriname, maar een Vereniging,die als kernwaarde Corporate Social Responsibility heeft, moet ook heel concreet er naar streven om dit ook daadwerkelijk ingang te doen vinden bij al haar leden. Het besef is er, dat dit een proces is en dat de workshops in januari derhalve beschouwd moeten worden als het beginpunt en niet het einde. De VSB blijft dus bereid om sessies te houden voor haar leden, die niet in staat waren om de workshops te bezoeken, zodat ook zij geinformeerd kunnen worden. De VSB is ook bereid om sessies in te houden in bedrijven voor leden, die deze behoefte hebben. De workshops zijn mogelijk gemaakt met middelen verkregen van het Canada Fund for Local Initiatives.