REDACTIONEEL

De maand juli was voor de VSB een drukke maand, omdat er diverse en zeer intensieve trainingsactiviteiten op programma stonden en wel gericht op de verbetering van de productiviteit van bedrijven en de ondersteuning van leden met hun Corporate Social Responsibility (CSR) beleid. De directeur VSB heeft in een intervieuw benadrukt, dat de VSB sterk focust op praktische workshops en activiteiten, welke leden in staat moeten stellen om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken. Dit vindt hij in een crisisperiode noodzakelijk, omdat de beschikbare middelen zo effectief mogelijk aangewend moeten worden, zodat de gestelde doelen bereikt kunnen worden. De Directeur VSB gaf ook aan, dat de VSB eerder dit jaar ook al de zeer practische en succesvolle Startersdag had georgani -seerd, waar personen, die belangstelling hadden om als ondernemer aan de slag te gaan relevante informatie konden verkrijgen van diverse instanties en organisaties. Relevante, maar praktische activiteiten is  het motto van de VSB voor 2017, want stilstaan is geen optie, ondanks de financieel-economische situatie in het land, welke ondernemerschap nog steeds bemoeilijkt. Als werkgeversorganisatie en belangenbehartiger van het bedrijfsleven moet de VSB vooruit blijven kijken en issues identificeren, die haar leden
of het land ten goede kunnen komen, nu of in de toekomst. CSR, ondernemerschap en productiviteit zijn een paar van de cruciale issues, maar er zijn ook anderen, zoals integratie met onze buren op diverse gebieden. Het bedrijfsleven kan dit niet langer aan de overheid overlaten.

INTERNE GEBEURTENISSEN BIJ DE VSB 

Op 28 juni is de pilot van het Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) programma van start gegaan. Deze training is gehouden in samenwerking met de International Labour Organization (ILO) en heeft tot doel de productiviteit van ondernemingen te verbeteren. Speciaal voor deze training is overgekomen de ILO- SCORE Global Master Trainer, de heer Jayantha de Silva. Het programma was zeer intensief, omdat het ging om een training van trainers en bedrijven. Het was hierbij noodzakelijk, dat de trainers ook de deelnemende bedrijven bezochten, vanwege het praktisch karakter van de training. De deelnemende bedrijven zullen in de komende 3-4 maanden worden bijgestaan door de trainers om veranderingen te bewerkstelligen, dus moest er een baseline bezoek plaatsvinden, gevolgd door een eerste bezoek om met het veranderingstraject van start te gaan. De SCORE training duurde tot 14 juli.

Na de eerder dit jaar gehouden succesvolle MVO training, welke de Nederlandse Ambassade in samenwerking met het Suriname Business Forum (SBF), de VSB en MVO Nederland had georganiseerd, heeft de VSB besloten om met ondersteuning van de International Labour Oranization (ILO) en het Programma Uitzending Managers (PUM) een Corporate Social Responsibility expert te laten komen voor een praktische workshop op dit gebied. De VSB vroeg om een expert, welke bedrijven kon helpen om ISO 26000 daadwerkelijk te implementeren. Het was namelijk gebleken, dat na de ISO 26000 workshops in 2016 en de MVO training eerder dit jaar, vele bedrijven nog met dit vraagstuk worstelden. De MVO thema expert van de PUM, de heer Kees van Rooden, werd geselecteerd voor deze missie. Tijdens de workshop voor leden werd het computerprogramma CSR Roadmap geintroduceerd, welke een goede
tool is om CSR actieplannen te ontwikkelen. Dit programma is ontwikkeld door het Centrum ter Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI). De feedback van participanten over het programma was zeer positief en diverse personen gaven aan, dat nu eindelijk verdere stappen gezet konden worden op het gebied van CSR.

De VSB zal in oktober een tweetal workshops houden in het kader van het regionaal project, welke de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) in samenwerking met de Caribbean Congress of Labour (CCL) met middelen uit de 10th EDF uitvoert. Deze workshops zullen als thema hebben Sociale Dialoog en Business Continuïteit.

De heer Martijn Smit, Suriname Country Representative van Statoil, bracht op woensdag 12 juli een bezoek aan de VSB. De heer Smit werd ontvangen door de heer Steven Mac Andrew, Directeur VSB, die het  belang van Foreign Direct Investment (FDI) voor Suriname benadrukte, maar ook pleitte voor nauwe business relaties met producenten van goederen en diensten in Suriname voor noodzakelijke spin-off effecten. De heer Smit benadrukte ook enkele randvoorwaarden voor buitenlandse investeerders.

De VSB heeft in een schrijven aan de Minister van Financiën dringende aandacht gevraagd voor het vraagstuk van contrabande, welke steeds frequenter wordt ontdekt in containers, die bestemd zijn voor de export. De VSB gaf eventuele gevolgen aan die hieruit kunnen voortvloeien bijvoorbeeld, dat ons land geweerd kan worden door scheepvaartsmaatschappijen, vanwege sterk oplopende kosten, omdat schepen afkomstig uit Suriname nu ook elders gecontroleerd worden. Ook de diversificaie die de regering nastreeft kan hierdoor te niet worden gedaan daar afnemers uit het buitenland huiverig worden om zaken met Suriname te doen. De VSB had in een eerder schrijven reeds gepleit voor een effectievere en efficiëntere afhandeling van de controle op importen, zodat de noodzakelijke controle niet onnodig de bedrijfsprocessen van ondernemingen in gevaar brengt.

CEO VAN DE INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION (IIC) BEZOCHT SURINAME 

Op dinsdag 11 juli namen enkele organisaties van het bedrijfsleven, waaronder de VSB, op uitnodiging van de Country Representative van de Inter-American Development Bank (IDB), de heer Cesar Falconi, deel aan een ontmoeting met de Chief Executive Officer van de Inter-American Investment Corporation (IIC), de heer James P. Scriven. Deze meeting had tot doel een wederzijdse uitwisseling van informatie, zodat vernomen kon worden welke mogelijkheden de IIC kan bieden aan de private sector in Suriname, maar ook wat de mogelijke kansen voor de organisatie in Suriname kunnen zijn. De IIC richt zich in tegenstelling tot de IDB volledig op de private sector en verschaft commerciele leningen.

INAUGURELE VLUCHT TOURISTIC UNION INTERNATIONAL (TUI) 

Op maandag 3 juli vond de inaugurele vlucht plaats van Touristic Union International (TUI). TUI hield terdege rekening met het feit dat op de route Amsterdam – Paramaribo vice versa, het voor 90% gaat om familie, vrienden en kennissen bezoeken, waarbij veelal het verblijf reeds in orde is. De target voor pakketreizen werd daarom gesteld op 20%. Het aanbieden van pakketreizen is namelijk de core business van TUI. Op de inaugurele vlucht bleek echter dat er 18 boekingen waren voor de pakketreizen, meer dan de door TUI gestelde target.

IDB BOARD OF DIRECTORS BRACHT BEZOEK AAN SURINAME 

De Board of Directors van de Inter-Amerikaanse Bank (IDB) bestaande uit 14 Executive Directors (Commissarissen) die de lidlanden vertegenwoordigen, zijn op bezoek geweest in Suriname. Het betrof een oriëntatiebezoek waarbij ook de projecten die de IDB uitvoert in Suriname werden bezocht en waarbij ook gesproken werd over mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen. Bezocht werden onder andere, IAMGOLD – Rosebel Gold Mines om op lokatie de toekomstplannen te vernemen, Suriname Alcohol Beverages (SAB), het project ‘Youth Job Skills Training – Powered’ dat vanaf 2013 met ondersteuning van het IDB-Multiraleral Investment Fund (MIF) met een bedrag van ongeveer $ 900.000,- wordt uitgevoerd door ‘The Backlot’. Vermeldenswaard is dat dit project binnen de IDB verschillende awards heeft ontvangen. De nieuwe in aanbouw zijnde ‘Fernandes Bakkerij’ fabriek die wordt gebouwd met een privé lening ad $10 miljoen die door het IDB-Inter American Investment Corporation (IIC) aan Fernandes wordt verstrekt. Vanwege het recent goedgekeurd project ‘Paramaribo Urban Rehabilitation Program’ ($20 miljoen) behoorde een rondleiding door onze historische binnenstad ook tot een van de activiteiten.

STAATSOLIE SLUIT OVEREENKOMSTEN VOOR OFFSHORE BLOKKEN 59 EN 60 NATIONAL 

In de periode van 15 september 2015 tot en met 7 september 2016 konden internationale oliebedrijven een bod doen op open offshore-blokken dit door Staatsolies ‘Open Door Policy Offshore Suriname’. Op basis van de vastgestelde criteria zijn de blokken 59 en 60 toegewezen aan respectievelijk een consortium bestaande uit de oliemaatschappijen ExxonMobil, Hess Corporation en aan Statoil. Het Amerikaanse ExxonMobil is het grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijf in de wereld met activiteiten in verschillende delen van de wereld. In de productiedelingscontracten is nadrukkelijk aandacht besteed aan inspectie, veiligheid en het milieu. Eveneens zijn er voorzieningen opgenomen voor werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen, sociale programma’s en de wijze waarop de ontmanteling van faciliteiten aan het einde van de petroleumactiviteiten zal plaatsvinden.

EX-MINISTER FONG POEN NIEUWE VOORZITTER SER 

Op voordracht van de SER is door president Desi Bouterse ex-minister Imro Fong Poen benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Fong Poen wordt in dagelijks bestuur van de SER bijgestaan door de plaatsvervangende voorzitters Sigmund Proeve (namens de werkgevers) en Armand Zunder (namens de werknemers). De nieuwe voorzitter van de SER bezit een kennisrijke en kundige bestuurlijke leerervaring bij zowel de overheid als het bedrijfsleven.

PARBO WERKT 1000 DAGEN ONGEVAL VRIJ 

De Parbo brouwerij heeft de mijlpaal van ‘1000 ongeval vrije dagen’ bereikt. Volgens Margarita van der Zwart, manager bedrijfszaken is deze mijlpaal bereikt door een zero-tolerance-beleid voor onveilig gedrag en onveilige werkomstandigheden. In 2016 is de ‘Heineken Life Saving Rules’ geïntroduceerd; een wereldwijd veiligheidsprogramma van Heineken dat voor de twaalf activiteiten met het hoogste risico gedragsregels voorschrijft middels do’s en dont’s.