VSB 66 jaarrecap-300x228

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) herdacht op 28 maart, tweede paasdag, haar 66 jarig bestaan. Gelet op de sociaal-economische situatie in het land, welke ook zeer ernstige  consequenties heeft voor diverse leden van de vereniging, is besloten om de jaardag zeer sober te vieren dit jaar. De enigste activiteit, die ontplooid zal worden om het 66 jarig bestaan van de vereniging te herdenken, is een educatieve activiteit en wel een Corporate Social Responsibility (CSR) Avond in april. De VSB besloot in maart om de betrekkingen met RAVAKSUR nauwer aan te halen. Dit is zeker een goede stap, omdat werkgevers en werknemers in principe elkaars natuurlijke partners zijn en vaker met elkaar moeten overleggen over issues, die een partij of beide partijen raken. Gelet op de crisis, die er heerst in ons land, is het zeer gewenst en zelfs noodzakelijk, dat de VSB en RAVAKSUR nauwer met elkaar gaan samenwerken. De preciese samenwerking moet nog verder uitgewerkt worden, hetgeen in de komende weken zal gebeuren. Een commissie zal voorstellen moeten aandragen om de samenwerking te structuren, maar ook om issues aan te dragen, waar eensgezind optreden noodzakelijk is. In maart is ook bekendgemaakt op de ALV, dat er vervroegde verkiezingen zullen plaatsvinden. De datum is bepaald op 28 april. De verkiezingen zijn voor het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van de VSB.

 

Valutaveilingen van start
In maart gingen de valutaveilingen eindelijk van start. De eerste valutaveiling werd gehouden op 22 maart, gevolgd door een tweede veiling op 29 maart. De twee valutaveilingen leverden een gemiddelde koers van 5.155 op. De eerste valutaveiling zorgde in eerste instantie ook voor een daling van de koersen op de parallel markt, maar na de tweede veiling stegen de koersen wederom, omdat algauw bleek, dat de Centrale Bank van Suriname onvoldoende middelen heeft om aan de vraag naar valuta te voldoen. In de eerste maanden van 2016 is de reserve van de Centrale Bank van Suriname namelijk verder gedaald naar USD 299.1 miljoen. Het is duidelijk, dat de Centrale Bank in een zeer lastig parket zit, vooral daar Suriname ook een negatieve handelsbalans heeft. De eerste  veilingen hebben de voorspelbaarheid en rust dus helaas niet terug gebracht, maar juist een verdere ontwaarding van de SRD en erosie van de koopkracht van de bevolking teweeg gebracht, hoewel het proces technisch perfect is verlopen.

 

Grassalco boert goed en innoveert
Grassalco blijft zich positief ontwikkelen, hetgeen in maart tot uiting kwam in de 2015 jaarcijfers van het bedrijf en het op de markt brengen van een nieuw product. Voor wat betreft de jaarcijfers zag het bedrijf haar inkomsten voor belastingen toenemen met 4%, terwijl het eigen vermogen toenam met 10% en steeg naar SRD 115 miljoen. Zoals eerder gerapporteerd exporteerde Grassalco in 2015 ook steenslag en granieten rotsblokken naar Barbados. De Surinaamse consument kan vanaf dinsdag 29 maart steenslag van Grassalco in een zak kopen. De steenslag is afkomstig van de Crusher Plant in Brokopondo en is verkrijgbaar in plasticzakken van 25 kilogram. Een zak kost SRD 25. De consument krijgt bij inlevering van de zakken statiegeld van vijftig cent. Grassalco toont
met deze stap aan, dat er ondanks de crisis toch ruimte is voor innovatie en inventiviteit, maar ook voor de impact op het milieu.

 

VSB en RAVAKSUR vragen om duidelijkheid over de SER
In een gezamenlijk schrijven gericht aan de President, Zijne Excellentie Desire Bouterse, vroegen de VSB en RAVAKSUR eind maart om uitsluitsel voor wat betreft de Sociaal Economische Raad (SER), die na 4 maanden nog steeds niet geinstalleerd was geworden. De VSB heeft sinds de SER niet meer werd geinstalleerd in 2011 gepleit voor haar installatie, omdat de Vereniging zich bewust was van de waarde die een dergelijke Raad kan hebben voor Suriname op sociaal-economisch vlak. Een functionerende SER had momenteel heel nuttig kunnen zijn, vooral qua adviezen om te geraken uit de crisis.