REDACTIONEEL

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) herdacht in maart haar 67 jarig bestaan. Er is bewust gekozen om deze jaardag op sobere wijze te gedenken, gelet op de economische situatie in het land en de negatieve impact op vele leden. Om de jaardag toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, zijn er wat educatieve evenementen georganiseerd. Er is bewust gekozen om te focussen
op activiteiten gericht op productiviteit en ondernemerschap, aangezien deze heel cruciaal zijn voor onze nationale ontwikkeling en de vergroting van ons concurrentievermogen, zowel nationaal, regionaal als internationaal. Op maandag 20 maart werd daarom in samenwerking met de Caribbean Employers Confederation (CEC) een productiviteitsmeting gehouden. Op zaterdag 25 maart was het de beurt aande Startersdag, welke zeer succesvol is verlopen. Ook werd op deze dag de Fatum-VSB Best Young Entrepreneur uitgeroepen, namelijk de heer Raveen Ramtahalsing van Spirits Grun2.

 

INTERNE GEBEURTENISSEN BIJ DE VSB 

De heer Manoj Parsan MBA en mevrouw Drs. Shirley Relyveld Msc, zijn in het Bestuur van de VSB de  nieuwe vertegenwoordigers van de groep Verzekeringswezen. De heer Parsan volgt de heer Rishie Parbhudayal op als Groepsvertegenwoordiger, terwijl mevrouw Relyveld overneemt van de heer Parsan als Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger.

De heer Jan van Charante is geselecteerd om van 24 tot en met 28 april 2017 werkgevers wereldwijd te vertegenwoordigen tijdens een tripartiete sectorale vergadering van de ILO, betreffende de uitdagingen en kansen voor fatsoenlijk werk in de gezondheidszorg, met een focus op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden. De meeting vindt in Geneve plaats.

De Voorzitter en Directeur van de VSB, respectievelijk de heren Bryan Renten en Steven Mac Andrew, hadden in maart een gesprek met Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid. Er werd van gedachten gewisseld over de heroperationalisering van het Tripartiet Overleg, maar ook over andere relevante issues, waaronder productiviteit.

 

STARTERSDAG EN FATUM-VSB BEST YOUNG ENTREPRENEUR AWARD 

De Startersdag, inclusief de uitreiking van de FATUM-VSB Best Young Entrepreneur Award, welke hebben plaatsgevonden op zaterdag 25 maart te Courtyard by Marriott mogen als zeer succesvol worden gekenmerkt. Er waren ruim 20 informatie booths, voorts zijn er 7 CEO talks en 10 workshops gehouden. Nog voor het officieel gedeelte startte om 10:00 uur in de Martini Bar van het Courtyard by Marriott Hotelwas het al heel erg druk. De gezellige drukte bleef gedurende de hele dag, aangezien genodigden, geïnteresseerden en leden van de pers massaal op de activiteiten afkwamen.

De heer Rolf Verwey, Bestuurslid van de VSB, gaf als voorzitter van de jury, die belast was met de selectie van de Best Young Entrepreneur, de criteria aan op grond waarvan de verkiezing heeft plaatsgevonden. Criteria van de International Labour Organisation (ILO) hebben mede als basis gediend bij de beoordeling. Tevens is er ook gelet op onder andere innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, ervaringen die de jonge ondernemer heeft meegemaakt en uitdagingen waarvoor hij/zij heeft gestaan, alsook een advies aan jonge ondernemers. Er waren in totaal 13 deelnemers, waarvan 7 heren en 6 dames. Tot de FATUM-VSB Best Young Entrepreneur werd uitgeroepen de heer Raveen Ramtahalsing van Spirits Grun2, een tuinbouwbedrijf die groenten verbouwt door middel van kassenteelt. De vader van Raveen nam de award in ontvangst.

De Directeur van hoofdsponsor FATUM Schadeverzekering N.V., de heer Lalbiharie die de Awarduitreikte, gaf aan, dat FATUM het belang van ondernemerschap onderschrijft voor de algemene ontwikkeling van Suriname en derhalve vol gaarne de evenementen heeft ondersteund. De heer Lalbiharie benadrukte, dat FATUM op 12 april haar 135 jarig bestaan zal vieren en daarom eerder gekwalificeerd kan worden als een nestor, dan een jonge ondernemer. Echter vindt FATUM als nestor het belangrijk om jonge ondernemers te ondersteunen, zodat ook zij tot volle wasdom kunnen groeien.

Op deze dag werd ook het 1ste bestuur van het VSB Young Management voorgesteld, welke bestaat uit:
Daniela Herkul – Voorzitter
Ruan Karto – Secretaris
Donaghy Malone – Penningmeester                                                                                                                                          Ranvir Soenesardien – Lid
David Power – Lid

Zijne Excellentie Ferdinand Welzijn, Minister van Handel, Industrie en Toerisme kwam tijdens de officiele opening ceremony ook aan het woord en gaf aan ingenomen te zijn met het initiatief van de VSB voor het houden van de Startersdag. Hij wenste de organisatie, participanten en bezoekers succes toe en verklaarde de Startersdag voor geopend. Hierna brachten hij en Hare Excellentie Yldis Pollack-Beigle, Minister van Buitenlandse Zaken, zelf ook een bezoek brachten aan de verschillende booths.

 

ROSEBEL GOLD MINES VINDT GOUDHOUDEND ERTS IN HET GEBIED “KLEIN SARAMACCA” 

Op 25 kilometer ten zuiden van de Rosebel mine site in het gebied Saramacca, heeft Rosebel Gold Mines goudhoudend erts met een hoog goud gehalte gevonden. Deze vondst bevindt zich in het zachte materiaal welke winning ervan makkelijker en goedkoper maakt. De voorraad wordt geschat op 1.400.000 ounces, deze vondst brengt met zich mee dat het “mijnleven”, de periode waarop actief zal worden gemijnd, aanzienlijk is verlengd met positieve gevolgen voor het bedrijf en de Surinaamse overheid en samenleving.

 

ONTWIKKELINGEN BINNEN HET SURINAME BUSINESS FORUM 

Op de bestuursvergadering van het Suriname Business Forum (SBF) op 22 februari werd de voorzitters hamer van het Suriname Business Forum (SBF) overgedragen aan de heer Molijn Abas, die de funktie van voorzitter zal waarnemen. Dit was noodzakelijk, omdat de de heer Ferdinand Welzijn, die het voorzitterschap bekleedde, de ambt van Minister van Handel, Industrie en Toerisme aanvaarde.

Op 15 maart werden bij acclamatie gekozen voor het Dagelijks Bestuur van het SBF gekozen:
Voorzitter – de heer Biekram Ganga
Secretaris – mevrouw Marion Stekkel – Vroom
Penningmeester – mevrouw Reina Raveles.
Dit bestuur heeft zitting tot 15 maart 2018.

Van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 maart namen 18 participanten deel aan een workshop, betreffende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze workshop werd georganiseerd door het Suriname Business Forum(SBF) in samenwerking met de VSB, de Nederlandse Ambassade en MVO Nederland. Speciaal voor deze workshop waren er 2 trainers vanuit Nederland overgekomen om hun kennis met de Surinaamse participanten te delen.

 

HET POLYTECHNIC COLLEGE SURINAME (PTC) LEVERT 40 BACHELOR STUDENTEN AF 

Het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft veertig bachelor studenten afgeleverd. Het betreft 6 afgestudeerde studenten afkomstig van het bachelor programma Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO), 6 van Electrotechniek(Electro), 9 van het programma Informatie- en Communicatie Technologie (ICT), 12 van Infrastructuur (Infra) en 7 van het bachelor programma Werktuigbouwkunde (WTB).

 

SPANGMAKANDRA BIEDT SCHOLARSHIP AAN OP INTERNATIONALE DAG VAN DE VROUW 

Spangmakandra heeft op de internationale dag van de vrouw ,woensdag 8 maart, de Spang Makandra Next Generation Women in ICT & eMedia Scholarship gelanceerd. Dit is een scholarship voor talentvolle vrouwen in Suriname, ze krijgen een 4 maanden durende trainings- en coachingstraject van Spang Makandra en haar partners.

 

STAATSMIJNBOUW BEDRIJF GRASSALCO BIEDT ALTERNATIEF VOOR SCHELPEN EN SCHELPZAND 

Staatsmijnbouw bedrijf Grassalco heeft een alternatief geboden voor schelpen en schelpzand voor de bouw-en constructiesector en wel in de vorm van steenslag. Steenslag blijkt geschikter te zijn in voornoemde sectoren dan schelpzand.Uit proeven van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is gebleken dat steenslag uitstekend geschikt is bij het onderhoud van wegen. Steenslag kan eveneens vermengd worden met baanzand wat het duurzamer maakt en goedkoper dan schelpzand.

Grassalco zal indien hiervan gebruik zal worden gemaakt haar marktaandeel kunnen vergroten. De cementindustrie maakt er reeds gebruik van tevens exporteert het staatsmijnbouwbedrijf reeds naar Guyana en het Caribisch gebied waarbij concurrentie wordt ondervonden van Sint Lucia en Dominica. De ondiepe Suriname rivier maakt dat schepen met een grote diepgang de Surinaamse haven niet kunnen aandoen, waardoor vrachten boven de 30.000 kubieke meter niet mogelijk zijn.

 

DE TRUSTBANK WIL DIT JAAR NOG VOLLEDIG OVERSTAPPEN NAAR HET ISLAMITISCH BANKIER SYSTEEM 

De Trustbank streeft ernaar nog dit jaar over te stappen naar het Islamitisch bankieren. Het Islamitisch bankieren is beschikbaar voor een ieder. Het grote verschil tussen Islamitisch bankieren en conventioneel bankieren is naast het verbod van rente het aspect van risico- en winstdeling, Risk- & Reward sharing, hetgeen partnerschap impliceert. Klant en bank delen dus in de risico’s en de winst.Wanneer de Trustbank Amanah zover is, zal deze uiteindelijk de eerste Islamitische bank op het westelijk halfrond zijn.