Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, waarin de VSB ook participeert vsbheeft in november op meerdere momenten overleg gevoerd met de regering, eerst twee keer met de Vice President, Zijne Execellentie Ashwin Adhin en vervolgens met de Onderaad voor Economische Aangelegenheden en Investeringen. De Onderraad wordt voortgezeten door de Vice President. Tijdens de ontmoetingen heeft het Platform continu gewezen op de noodzaak voor macro-economische stabililiteit en voorspelbaarheid van bestuur. Aangegeven werd, dat ondernemers niet tot investeringen zullen overgaan in een klimaat van onzekerheid. Het Platform benadrukte ook de noodzaak van de terugkeer van rust op de valutamarkt, aangezien de ontwikkelingen op de valutamarkt ook bijdragen aan de onvoorspelbaarheid van het ondernemersklimaat in Suriname.

OVERLEG PLATFORM HAD ONTMOETING MET KORPS POLITIE SURINAME
In het kader van toename van de criminaliteit en in het bijzonder overvallen op winkeliers heeft het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven een onderhoud gehad met het Korps Politie Suriname, vertegenwoordigd door Commissaris van Politie (regio commissaris Paramaribo) Inderpal Jangbahadoer. Tijdens deze zeer vruchtbare ontmoeting is een gezamenlijk plan gemaakt, welke de samenwerking moet gaan verbeteren en de crimininaliteit moet gaan terugdringen.

MEDISCH TEAM UIT NEDERLAND BEZOEKT VSB OM TE PRATEN OVER HIV OP DE WERKVLOER, STIGMA EN DISCRIMINATIE
Een medisch team uit Nederland, bracht een bezoek aan de Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, om na te gaan hoe Surinaamse werkgevers omgaan met HIV op de werkvloer. Bij de gasten bestond de indruk aan de hand van verkregen informatie, dat er nog veel onduidelijkheid bestaat in Suriname over HIV en dat stigma en discriminatie heel erg prevalent zijn. De Directeur VSB gaf aan, dat de VSB bewust is van het feit, dat nieuwe besmettingen in het Caribisch Gebied weer een opwaartse trend vertonen en dat dus de strijd tegen het virus niet verslapt mag worden. Vandaar dat de VSB en haar werkarm, de Suriname Business Coalition (SBC) against HIV/AIDS & other Chronic Diseases stappen hebben ondernomen in de afgelopen jaren. De Directeur VSB benadrukte, dat de VSB tegen stigma en discriminatie is op elk gebied. Voor de leden van het medisch team was dit een aangename verrassing. Afgesproken werd om volgend jaar, een gezamenlijke activiteit te organiseren om het bewustzijn omtrent HIV verder te vergroten bij de werkgevers.

16E JAARLIJKSE IDB GROUP-CIVIL SOCIETY MEETING GEHOUDEN
In Santo Domingo, Dominicaanse republiek werd de 16e jaarlijkse Civil Society vergadering van de IDB Groep gehouden met als thema duurzame groei, hetgeen noodzakelijk is voor duurzame ontwikkeling. De Vice President for Countries van de IDB groep, de heer Alexandre Meira da Rosa gaf in zijn speech aan de status van de duurzame groei en ontwikkeling in Latijns-America en het Caribisch Gebied, maar dat OOK gekeken moet worden naar innovatie op andere technische gebieden welke moet gaan leiden tot armoedebestrijding en ontwikkkeling. Ook sociale innovatie kwam aan de orde, de conferentie ging verder in op duurzame groei en ontwikkeling, zoals de technologische revolutie, klimaatsverandering, de impact welke kunst en cultuur kunnen hebben op duurzame groei en menselijke ontwikkeling, transparantie, gelijkheid van gender en de veiligheid op de weg. Per land moest ook informatie worden gegeven over hun organisatie en issues, die actueel zijn.

POLY TECHNIC COLLEGE (PTC) BEVOEGD OM MBA-DIPLOMA UIT TE GEVEN
Het PTC startte in 2013 met het MBA-programma en heeft intussen al 25 afgestudeerden afgeleverd. Dit programma heeft een duur van 18 maanden. De derde groep MBA-studenten is momenteel in het tweede semester. De vierde start in november dit jaar. Op het openingscollege
maakte Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) bekend dat het PTC met ingang van MBA-4 de volledige bevoegdheid heeft om het MBA-diploma uit te geven. Eerder werd dit door de TSM Business School (Nederland) gedaan.

NATIONALE CONSULTATIE VOOR ONTWIKKELING ALCOHOL CONTROL POLICY EN ACTIEPLAN VOOR SURINAME
In het kader van de ontwikkeling van een Alcohol Control Policy en een actieplan voor Suriname heeft het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan-American Health Organization (PAHO) een consultatie gehouden. Deze consultatie werd bijgewoond door diverse groeperingen, zoals medici, vertegenwoordigers van relevante Ministeries en diensten, waaronder het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), alsook de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR); de politie; de douane; NGO’s en STIVASUR, ook de Directeur van VSB participeerde hieraan.

MEETING OVER SAFETY AND HEALTH IN PORTS TE GENEVA
Om te geraken tot een Revised Code of Practice on Safety and Health in Ports heeft de ILO een meeting met experts gehouden in Geneve, Zwitserland. De VSB werd vertegenwoordigd door de heer Leon van Hoff, General Manager, DP World, als een van de acht experts, die wereldwijd zijn geselecteerd om werkgevers tijdens deze meeting te vertegenwoordigen. Ook bij deze ILO meeting werd het beginsel van tripartisme gehanteerd, dus waren ook werknemers en overheden door acht experts vertegenwoordigd.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION BEZOEKT DE VSB
Mevrouw Judith Green, Head, English-Speaking Caribbean van de International Finance Corporation (IFC) was bij de VSB voor een kennismakingsbezoek, haar tweedaags bezoek stond dit keer meer in het teken van het hernieuwen van de relatie met Suriname, aangezien ons land ook in haar portfolio zit. IFC, welke deel uitmaakt van de World Bank Group, is volledig gericht op de private sector, maar werkt ook samen met Overheden om het ondernemersklimaat te verbeteren, bij de IFC gaat het om leningen boven de USD 10 miljoen. Suriname staat op de laatste in de regio voor wat betreft de ease of doing business, gaf mevrouw Green aan. De VSB zegde toe om mevrouw Green in contact te brengen met relevante bedrijven en organisaties tijdens haar tweede bezoek in januari 2017.

MINISTERIE VAN HANDEL & INDUSTRIE GEEFT INFORMATIE SESSIE OVER ELECTRONISCH REGISTRATIE SYSTEEM
Op het Ministerie van Handel en Industrie werd een Informatie sessie gehouden voor potentiële gebruikers, over het gebruik van het electronisch registratiesysteem voor zekerheidsrechten op roerende goederen. Dit registratie systeem is gewaarborgd door de wet op bescherming roerende goederen. Na optimalisatie van dit systeem, zullen kleine- en middelgrote bedrijven in staat zijn makkelijker aan kredieten te komen, oogsten en gewassen kunnen bijvoorbeeld als onderpand worden gegeven. Ook kan het systeem aangeven hoe vaak een goed als onderpand is afgestaan. Het systeem zal worden gehost bij DATASUR, die voldoet aan de strenge eisen.

CENTRUM VOOR COMMUNICATIE & PUBLIC RELATIONS (CCPR) REIKT AWARDS UIT
Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), heeft voor het eerst awards uitgereikt aan zij die veelvuldig een bijdrage leveren binnen de communicatie branche. Voorzitter van het CCPR, mevrouw Angela van der Kooye gaf aan dat het gezien moet worden als erkenning en stimulans aan zij die de bijdragen leveren.Een jury bestaande uit, Robby Rijssel (voorzitter), Kenneth Foe A Man en Urmy Perri waren belast met het beoordelen van de inzendingen en kwamen tot het volgende resultaat in de verschillende categorieën te weten; Beste slogan – “Het kan bij KirpalaniKom” van Kenzo Soemodihardjo-Stas International Best geschreven stuk – “Oproep aan Opvoeders” van Karin Jap A Joe Beste TV commercial – “Diamond Blue” van Kenzo Soemodihardjo-Stas International Communicatie man/vrouw 2016 – mevrouw Karin Refos
Het bestuur van het CCPR wil deze awards jaarlijks gaan uitreiken en denkt aan uitbreiding van de categorieën, ook zal aandacht besteed worden aan het genomineerd worden in de diverse categorieën in plaats van zelf in te zenden.