SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD BRENGT ADVIES UIT

vsbDe Sociaal Economische Raad (SER) heeft in oktober een rapport met adviezen aangeboden aan de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desire Bouterse.

De SER gaf de volgende adviezen :

  • Aanhouden van de verdere verhoging van de elektriciteitstarieven;
  • Overwegen voor toekennen van loon en salariscorrecties bij de overheid, maar tegelijkertijd een aantal saneringsmaatregelen rationeel, met in achtneming van de personeelswet;
  • Compensatie van de andere vaste inkomensverwervers (minderdraagkrachtigen);
  • Overgaan van object- naar subjectsubsidie op het gebied van brandstof.

De VSB heeft jaren gepleit voor de herbenoeming van de SER en kijkt dus met grote belangstelling uit naar wat er zal gebeuren met de adviezen.

ICT ASSOCIATIE SURINAME HIELD ICT WEEK

“Shaping our information society towards a billion dollar company”, was het thema van de ICT week, welke van 17-21 oktober georganiseerd werd door de ICT Associatie Suriname. ICT biedt namelijk enorme groeikansen voor de Surinaamse economie. Zo is het verlenen van diensten èèn van de rechten, welke CARICOM burgers hebben in de CARICOM Single Market and Economy. Tijdens de ICT  week werd in samenwerking met de VSB een lezing georganiseerd met als titel “Land administratie vraagt om innovatie. De IT sector is aan zet”. Deze lezing werd verzorgd door Kees de Zeeuw, Directeur Kadaster International. De ICT Associatie Suriname overhandigde eveneens een rapport over de ICT en de groeimogelijkheden van deze sector die kan bijdragen tot economische groei,
aan de voorzitter van de Nationale Assemblee, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons. Een ander concreet resultaat van de ICT week was de ondertekening van een MOU tussen GEO Data Business en de ICT Associatie.

VSB DIRECTEUR PARTICIPEERT IN REGIONAL SYMPOSIUM ON SERVICES

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, heeft in de periode 17 – 19 oktober geparticipeerd aan een regionaal symposium over de diensten sector binnen de Caribische Gemeenschap (CARICOM) op Antigua and Barbuda. Het doel van het symposium was de vaststelling van stappen, die de verdere ontwikkeling van de diensten sector in de regio moet gaan bevorderen. De Prime Minister van Antigua and Barbuda, the Honorable Gaston Browne, kreeg op 19 oktober een presentatie van het resultaat van de diverse werkgroepen, zodat hij zijn collega regeringsleiders kan informeren tijdens de Inter-Sessional Meeting of the Conference of Heads of Government begin 2017.

MEVROUW MR. HELEN DOELWIJT 15 JAAR SECRETARIS VAN DE VSB

Op 1 oktober 2016 was het precies 15 jaar, dat de Secretaris van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, mevrouw Mr. Hèlen Doelwijt, haar krachten geeft aan onze Vereniging. Mevrouw Doelwijt trad 15 jaar geleden bij de Vereniging in dienst, in de functie van Secretaris. De VSB heeft goed
gebruik gemaakt van haar kennis en ervaring en mevrouw Mr. Doelwijt heeft de VSB in vele organisaties, meetings, workshops en commissies vertegenwoordigd in zowel binnen- als buitenland. De Bemiddelings Raad voor geheel Suriname is één van deze organen waar ze namens
de VSB zitting in heeft en wel als 1ste vrouw in 50 jaar. Mevrouw Doelwijt stopt in december 2016 met haar werkzaamheden bij de VSB, maar blijft haar kennis ter beschikking stellen.

MINISTERIE HI HIELD DEMO E-REGISTER VOOR ONROERENDE GOEDEREN

In het kader van het ‘secure transactions regime for movable assets in Suriname’, hield het Ministerie van Handel en Industrie op dinsdag 11 oktober een demonstratie van het e-register. Dit systeem moet resulteren in meer zekerheden voor financiële instellingen bij de verschaffing van financiële middelen op basis van roerende goederen, maar ook in de toegang tot kapitaal voor beginnende ondernemers, die nog geen onroerende goederen hebben. Aan de noodzakelijke
wetgeving op dit stuk wordt gewerkt. CoreStats, lid van de VSB, zal verantwoordelijk zijn voor het technisch aspect van het systeem na oplevering.

VSB CSR AWARD GALA AVOND

Op donderdag 28 oktober hield de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), voor de 2e keer haar jaarlijkse Corporate Social Responsibility Award avond. Na een lange periode van voorbereiding was het dan zover. Master of Ceremonies mevrouw Ingrid Ameerali-Gevers heette de aanwezigen welkom en de Directeur van de VSB richtte een welkomstwoord tot de aanwezigen. Hierna was het de beurt aan gastspreker ambassadeur van Het Koninkrijk der Nederlanden, Zijne Excellentie Ernst Noorman, zelf ook een groot voorstaander van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), die nader hierop inging.

Speciaal voor deze Coporate Social Responsibility Award bestemd voor de VSB leden werd er een onderverdeling gemaakt in:
– Klein bedrijf, minder dan 25 werknemers
– Middelgroot bedrijf, 25 – 50 werknemers
– Groot bedrijf, meer dan 50 werknemers

De jury die de inzendingen heeft beoordeeld bestond uit:
De heer Drs. Remy Grauwde (voorzitter)
De heer Winston Wielson
Mevrouw Esther Wielzen
Mevrouw Drs. Astrid Runs
Mevrouw Ing Cheryl Vroom,BICT
Voorzitter de heer Remy Grauwde gaf uitleg over de werkwijze en hoe de jury tot de eindrangschikking is gekomen. Bedrijfsbezoeken zijn volgens de jury voorzitter aan het geheel toegevoegd, om te zien als wat wordt aangegeven op de formulieren in de praktijk ook wel wordt uitgevoerd.

DE WINNAARS VAN DE CSR AWARD VAN LINKS NAAR RECHTS: -Gopex International N.V. Winnaar CSR Award Klein bedrijf -Gom Food Industries N.V. Winnaar CSR Award Middelgroot bedrijf -Fernandes Bottling Company N.V. Winnaar CSR Award Groot bedrijf
DE WINNAARS VAN DE CSR AWARD VAN LINKS NAAR RECHTS: -Gopex International N.V. Winnaar CSR Award Klein bedrijf -Gom Food Industries N.V. Winnaar CSR Award Middelgroot bedrijf -Fernandes Bottling Company N.V. Winnaar CSR Award Groot bedrijf

De winnaars in de verschillende categorieën waren:
KLEIN BEDRIJF: Gopex International N.V. voor het 2e achtereenvolgende jaar
MIDDELGROOT BEDRIJF: Gom Foods N.V.
GROOT BEDRIJF: Fernandes Bottling Company N.V.