Dialoog komt maar niet op gangvsb

De afgelopen maand is wederom gebleken, dat de noodzakelijke nationale dialoog tussen de regering en relevante stakeholders, zoals het bedrijfsleven en de vakbeweging, om te praten over oplossingen om uit de crisis te geraken, maar niet tot stand komt. Dit, vanwege het maar niet nemen van concrete stappen door de regering om een dergelijke dialoog tot stand te brengen. Het betrekken van alle partijen en een nationale aanpak zijn dus wederom slechts retoriek gebleven. De reden hiervoor zijn de VSB totaal onbekend. Is het dat de regering geen idee heeft hoe een dergelijke dialoog tot stand moet worden gebracht ? Of wantrouwt de regering relevante stakeholders ? Wordt constructieve kritiek beschouwd als het bedrijven van partijpolitiek ? De VSB tast nogmaals in het duister voor wat betreft de reden van het uitblijven van de dialoog. Feit is dat ons land op dit moment een zeer ernstige crisis meemaakt en de toekomst van ons land op het spel staat. Dialoog en samenwerking zijn daarom hoogstnoodzakelijk !

VSB ondersteunt initiatief President van de Centrale Bank van Suriname

De VSB is ingenomen met het initiatief van de President van de Centrale Bank van Suriname om een overlegorgaan in te stellen, welke oplossingen moet aandragen, die rust en orde moeten gaan bevorderen op de valutamarkt. De VSB wordt vertegenwoordigd in dit overlegorgaan door de Voorzitter, de heer Bryan Renten en de Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger  Handel, de heer Waddy Sowma. De VSB acht de stabilisatie van de koers zeer noodzakelijk en zal dus actief participeren.

VSB had ontmoeting met Z.E. Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid

De VSB had een kennismakingsonderhoud met de Minister van Arbeid, Z.E. Soewarto Moestadja en zijn staf, waaronder de Directeur van het Ministerie, de heer Mr. Jimmy Belfor. De noodzaak van het behoud van de goede samenwerking werd door beide partijen benadrukt. De VSB gaf aan dat het beleid van de regering, inclusief het Ministerie van Arbeid, in deze periode van crisis gericht moet zijn op het ondersteunen van economische activiteiten, vooral daar hierdoor gezorgd kan worden voor noodzakelijke werkgelegenheid. In het Decent Work concept is werkgelegenheid een belangrijke pilaar, omdat het inkomen, dat werknemers verdienen, hun in staat stelt om tenminste in een aantal noodzakelijke behoeften te voorzien. De grote mate van onzekerheid, die er heerst in de samenleving werd tijdens het onderhoud met Minister Moestadja aangehaald als een enorme barriere voor het bedrijfsleven. De VSB pleitte daarom voor grotere transparantie zijdens de regering en sociale dialoog.

Onderhoud met de IMF Resident Representative

In het onderhoud dat de VSB had met de IMF Resident Representative, de heer Joshua Charap, wees deze erop, dat Suriname een drietal stappen moet nemen, namelijk de verhoging van de rente tarieven, electriciteitstarieven en de prijs van brandstof. Allemaal maatregelen die een impact zullen hebben op de samenleving, alsook het bedrijfsleven.