Economic Partnerschip Agreement (EPA)

Op 16 december 2007 hebben de ‘Principal Negotiators’ initieel een ‘Full EPA’ getekend. Hierdoor is CARIFORUM de enige van de 6 ACP regio’s die een “Full EPA” met de EU overeengekomen is. Deze overeenkomst heeft niet alleen betrekking op goederen maar ook op diensten, investeringen en handelsgerelateerde zaken. Door het tekenen van deze overeenkomst hebben de CARIFORUM lidlanden voorkomen dat per 1 januari 2008 de producten afkomstig uit de CARIFORUM onderworpen werden aan hogere importtarieven. Voor Suriname zouden de traditionele agrarische producten, zoals bananen en rijst niet meer op de EU markt komen tegen preferentiële tarieven.

De Economic Partnerschip Agreement (EPA) tussen de Cariforum en de Europese Gemeenschap is op 15 oktober 2008, middels ondertekening door beide partijen in Barbados een feit geworden. Vanwege de vele verplichtingen die voortvloeien uit de EPA is het van belang dat er aan de implementatie van deze overeenkomst de nodige prioriteit wordt gegeven.

Lees verder……………..

CSME: kansen en barrières

Suriname ondertekende in 2001 het Herziene Verdrag van Chaguaramas – “Treaty Establishing the Caribbean Community, including the Caricom Single Market and Economy”. Dit verdrag is inmiddels ook door Suriname geratificeerd. Bedrijven zullen hiermee dus terdege rekening moeten houden.

De VSB wil bedrijven dan ook aanmoedigen om de CSME niet over zich heen te laten komen maar proactief hierop in te spelen. Vooral omdat Suriname een vrij open economie heeft. Daarom organiseerde de VSB op 20 mei 2013 een informatie bijeenkomst met als inleiders de CSME deskundige Steve Mac Andrew en VSH Foods directeur Karen Wong Fong Sang die hun ervaringen met de aanwezigen deelden. Nu al zijn er Surinaamse ondernemingen die de mogelijkheden die CSME biedt, benutten. Bijvoorbeeld het recht van vrij verkeer van goederen als het gaat om goederen die vanuit de Caricom landen worden geïmporteerd als ze worden gekwalificeerd als van Caricom origine; of het recht van vrije vestiging van bedrijven.

Klik hier voor het artikel CSME: kansen en barrières