Het bevorderen van Gezondheid, Veiligheid op de werkplek staat hoog op de VSB agenda. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de dimensies en consequenties van werkgerelateerde ongelukken en ziektes en OSHE programma’s in hun beleid integreren.

De International Labour Organization schat dat wereldwijd 2.3 miljoen mensen dodelijk slachtoffer zijn van ongevallen op de werkplek of van arbeidsgerelateerde ziekten (beroepsziekten). Het aantal is stijgende ook door de voortgaande globalisatie. Het betekent onder meer wereldwijd een jaarlijks verlies van gemiddeld 4% van het Bruto Nationaal Product.

De meest onveilige sectoren zijn landbouw, bouw- en constructiesector, bosbouw en houtverwerking, visserij en mijnbouw. Onafhankelijk van de sector levert het werken met chemicaliën, vuur, stof en vezels, het werken in een vervuilde werkomgeving, of in een omgeving met veel lawaai of trillingen, gevaren op voor de werknemers en werkgevers.

Beroepsziekten zijn echter ook gerelateerd aan bijv. de ICT sector waar het op een ergonomisch onverantwoorde wijze werken met computers, tot beroepsgerelateerde ziekten kan leiden. In elk OSH programma nemen ook het gebruik van alcohol en drugs, geweld, stress en HIV & Aids op de werkplek, een belangrijke plaats in. Vooral in de informele sector en in de kleine bedrijven wordt nog weinig aandacht besteed aan veiligheid en beroepsziekten.

OHSE op de werkplek vereist intensieve samenwerking van de sociale partners en is geen zaak van alleen de overheid of de werkgevers. Het dient prioriteit te worden in het nationaal beleid en in het beleid van de werkgevers en de vakbeweging.
In de afgelopen jaren heeft de VSB verschillende OSH workshops georganiseerd voor haar lidbedrijven.

Lees meer over het artikel ‘Decent Work is Safe & Healthy Work
Lees meer over het artikel ‘Workshop Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek’