De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt:

  • Dhr. B. Renten, Voorzitter
  • Dhr. W. Baldew, Ondervoorzitter
  • Dhr. M. Parsan, Penningmeester
  • Dhr. J. van Charante, Lid
  • Dhr. R. Soechit, Lid

De overige leden van het bestuur en hun plaatsvervangers zijn:

GROEP GROEPSVERTEGENWOORDIGER PLAATSVERVANGER
Agrarische & Aanverwante Bedrijven Hr. R. Soechit Mevr. A. de Bye
Banken Hr. Rafiek Sheorajpanday Hr. J. Bousaid
Handel Hr. Conrad Issa Hr. Hans Hiralal
Industrie Hr. M. Telting
Mijnbouw Hr. W. Dwarkasing & Hr. A. Ramdin Hr. A. Moensi
Toerisme Hr. J. van Charante  –
Transport Hr. P. Torilal Mevr. M. Kotzebeu
Verzekering  – Mevr. S. Relyveld
Zakelijke Dienstverlening Hr. R. Verwey


De bezetting van het VSB Bureau is als volgt:

Dhr. Steven Mac Andrew
Directeur

Mw. R. Bechoe
Programmacoördinator Suriname Business Coalition SBC
Financial Officer VSB

Mw. K. Goedhoop
Relations Officer

Mw. N. Robles
Management Assistant

Dhr. Rakijo
Expeditiemedewerker