Lidmaatschap

Om lid te worden van de VSB YM dient u het aanvraagformulier voor lidmaatschap in te vullen en deze ondertekend inleveren bij het secretariaat van de VSB aan de Prins Hendrikstraat #18.

Hierna krijgt u van ons een bevestiging voor ontvangst en goedkeuring voor toelating tot de Vereniging. Indien u voldoet aan de toelatingscriteria voor lidmaatschap van de VSB YM wordt u toegelaten tot de Vereniging

Lidmaatschap voordelen
Ons doel is u en uw bedrijf in onze vereniging bekend te maken. Uw lidmaatschap omvat:
✓ Online Informatie vermelding voor uw bedrijf op onze website.
✓ Listing in de Bedrijvengids
✓ Verwijzingen naar uw bedrijf door leden
✓ Marketing van uw bedrijf
✓ Introductie nieuwe leden in VSB netwerk.
✓ Promotiegelegenheid van uw bedrijfsaangelegenheden
✓ Members-only mogelijkheden voor sponsoring voor speciale evenementen
✓ Netwerken, professionele ontwikkeling, en samenwerking met andere leden
✓ Netwerkkansen het hele jaar door toegang tot workshops, seminars en lezingen voor ondernemers en Young professionals.
✓ Vrijwilligers projecten opzetten en uitvoeren ter bevordering van de lokale socio-economische situatie.

Lidmaatschap vereisten

Om lid te worden van de VSB YM, moeten we verifiëren dat u voldoet aan de onderstaand criteria:

  1. Een marktgerichte onderneming die vertegenwoordigd zal worden door een directeur, manager of andere leidinggevende in de leeftijd van 18 tot en met 40 jaar.
  2. De vertegenwoordiger dient bevoegd te zijn om de onderneming in- en buiten rechte te vertegenwoordigen of vanuit een management functie leiding te geven aan personen en bedrijfsprocessen.
  3. De vertegenwoordiger mag bij aanvang van het lidmaatschap niet ouder zijn dan 35 jaar.
  4. Het bedrijf dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
  5. Het bedrijf dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaronder inzake het voeren van een financiële administratie en arbeids- en socialezekerheidswetgeving. Op verzoek van VSB YM dient het lid dit te kunnen onderbouwen middels overlegging van documentatie terzake.
  6. De vertegenwoordiger is bereid en in staat actief te participeren in VSB YM.

Tarieven 2017

Klasse onderneming Contributiebedrag per jaar
Klein (1- 10) USD 50
Midden Klein (11 – 50) USD 75
Midden (51 – 100) USD 100
Midden groot (101 – 200) USD 200
Groot (> 201) USD 500
Non-profit USD 50