Visie
De ambitie van de VSB YM is om als belangrijkste vertegenwoordiger en belangenbehartiger van young professionals/jonge ondernemers (18-40 jaar) binnen het Surinaams bedrijfsleven te fungeren. Waarbij de VSB YM meer dan ooit deze groep verbindt en versterkt in hun verscheidenheid en in relatie tot een breed maatschappelijk netwerk.

Missie
Opzetten van de meest invloedrijke community van young professionals/jonge ondernemers, actief binnen het Surinaams bedrijfsleven. De VSB YM fungeert als de katalysator die deze young professionals in staat stelt om te leren van elkaar, wat leidt tot een grotere zakelijk succes en een verrijking van persoonlijke levens.

VSB YM biedt een (overleg)platform voor haar leden en treedt in dialoog met andere partners en stakeholders, met de focus op de ondersteuning en ontwikkeling van young professionals/jonge ondernemers binnen het Surinaams bedrijfsleven.

Kernwaarden
Deskundig en Transparant
Wij zijn deskundig en transparant in ons handelen en zijn daardoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
Objectief en Gelijkwaardigheid
Wij handelen eerlijk en correct, onderbouwd met feiten zonder vooroordelen.
Integer en Betrouwbaar
Wij staan voor integer leiderschap en zullen ons inzetten voor integer en ethisch ondernemerschap met respect voor mens en milieu.
Respect en Gezamenlijkheid
Wij hanteren een omgeving van wederzijds respect, zonder verwijten en zijn open voor de ideeën van anderen.
Doelgericht en Daadkrachtig
Wij zetten ons zondermeer in om gericht te werken aan de verschillende onderwerpen die het ondernemingsveld van jonge ondernemers raken.